Organiska miljögifter är gifter som vi människor har tillverkat som skadar både oss själva, djur och natur. Exempel på organiska miljögifter är DDT, PCB, dioxiner och bromerade flamskyddsmedel. Gifterna kan spridas över hela världen med hjälp av vindar, havsströmmar, levande organismer och export av varor till andra länder. Antalet miljögifter i Östersjön har minskat kraftigt sedan 1970 talet men gifterna utgör fortfarande ett hot.

Djuren som står högt upp i näringskedjan påverkas mest av gifterna. Det beror på att gifterna lagras först i små mängder hos de mindre organismerna och desto större ett djur är desto mer måste det äta vilket leder till att det får i sig mer gifter eftersom fisken i Östersjön innehåller mycket av dessa gifter därför är det farligt för både människor och andra djur att äta fisken i Östersjön.

Var finns dessa miljögifter?

PCB: PCB är en industrikemikalie som förbjöds helt i Sverige år 1978 men det farliga ämnet cirkulerar fortfarande i vårt kretslopp på grund av mycket långsam nedbrytningstid. Förr använde man PCB i fogmassor i hus och när husen sedan revs hamnade dem på soptippen där PCB läckte ut i naturen. PCB kan man även hitta i tvättmaskiner och oljebrännare som tillverkats innan år 1974.

DDT: DDT är ett insekts bekämpningsmedel som också har blivit förbjudet i Sverige sedan 70-talet. Ämnet sprayades i stora mängder över åkrar där man odlade olika växter. DDT spreds ut i naturen med vattnet som rann ifrån åkrarna och nederbörd.

Dioxiner: Dioxiner bildas som en biprodukt vid vissa tillverkningsprocesser och är ett miljöproblem. Vid t ex klorgasblekning av pappersmassa bildas dioxiner. Dioxiner uppstår även vid okontrollerade bränder. Under Vietnamkriget användes dioxin-förorenande ämnen för att avlöva träden.

Bromerade flamskyddsmedel: Förekommer främst i elektroniska apparater och i textilier för att minska brandrisken men man kan även hitta det i plaster möbler och byggnader mm. Medlet avdunstar långsamt vilket göra att det finns i luften runt omkring dessa föremål.

Problemen med organiska miljögifter:

  • De är oftast fettlösliga vilket gör att de lätt kan spridas i näringskedjorna och bindas till människor och djur.
  • De bryts ned mycket sakta vilket gör att vi får leva länge med effekterna av dessa. Sådana ämnen och dess omvandlingsprodukter bör inte finnas i miljön.
  • De orsakar skador på både människor, djur och natur

Gifternas påverkan på Östersjön

De organiska miljögifterna har länge haft en negativ påverkan på Östersjöns djurliv. Under 50 och 60-talet utrotades nästa all örn och säl pågrund av gifterna PCB och DDT. DDT och PCB har många olika effekter på kroppen t.ex kan gifterna leda till cancer och fosterskador. Men hos örnarna gjorde det att äggens skal blev för tunna så äggen gick sönder under tiden örnarna ruvade men gifterna påverkade även sälen eftersom både säl och örn står högt upp i näringskedjan. På senare dagar efter man förbjöd gifterna har både örnen och sälen återhämtat sig kraftigt med hjälp av att folk har lagt ut mat och kämpat för att öka fortplantningen.

Men alla organiska miljögifter är inte förbjudna idag. Vissa flamskyddsmedel och dioxiner släpps förförande ut i Östersjön. Flamskyddsmedlens miljöpåverkan varierar. Därför är vissa förbjudna i Sverige, medan andra är tillåtna. Gemensamt för flamskyddsmedlen är dock att de är fettlösliga och långlivade (svårnedbrytbara). Det gör dem mer miljöfarliga eftersom fettlösliga kemikalier lättare lagras i levande organismer än vattenlösliga. Människan kan få i sig flamskyddsmedel genom mat och inomhusdamm. Det saknas kunskap när det gäller hälsoeffekterna men det finns studier som tyder på att medlen bland annat kan ha hormonstörande egenskaper.

Man kan minska utsläppet av dioxiner genom att sopsortera eftersom dioxiner frigörs vid förbränning av soppberg och man behöver inte köpa möbler med farligt flamskyddsmedel.
Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Milgögifter
Definitionen av miljögifter är giftiga molekyler och grundämnen som inte kan brytas ner vilket får negativa konsekvenser för att det kan påverka alla i ekosystemet

Organismer i Östersjöns påverkas av olika miljögifter och är ett stort problem för miljön. Eftersom miljögifter anrikas, vilket betyder att gifterna lagras i kroppen över lång tid och därför påverkas alla i ekosystemet, även människor! Tungmetaller är något som förekommer naturligt i berggrunden men på grund av människors efterfråga på metaller så frigörs tungmetaller när metaller bryts. Tungmetaller frigörs också från elektronik som skrotas. För att en tungmetall ska definieras som miljögift måste en metall ha en densitet på ungefär fem gram per kubikcenti mentimeter. Densiteten och storlek gör att tungmetallerna får plats i kroppen och eftersom tungmetaller alltid är grundämnen så betyder det att de inte kan brytas ner och därför anrikas de i ekosystemet
Här kommer två exempel på tungmetaller som tillslut rinner ut till sjöar och hav.

Kadmium
Kemisk Beteckning: Cd
Skador: påverkar lever och njurar
Förekommer: i uppladdningsbara batterier (Ni-Cd-celler) och i konstgödsel.

Bly
Kemisk Beteckning: Pb
Skador: påverkar nervsystemet och bildning av blodkroppar
Förekommer: som oktanhöjande tillsats i bensinmotorer (för att motorn ska gå jämnare)

Bioackumulation
När tungmetaller rinner ut med slam och förorenar vatten i naturen så tar växtplankton upp dessa tungmetaller som i sin tur blir uppätna av djurplankton som blir uppätna av små fiskar… o.s.v. Vilket gör att predatorerna högst upp i näringskedjan är de som påverkas mest som .t.ex. örnar och sälar.

Likes

Comments

Skriven av: Emil Franzén 2/6/17

Det många gör är att slänga sina kapslar med medicin rakt ner i toan när de inte behövs mer utan att veta vad som sker med dom efter det, hur många vet det egentligen? I detta inlägg kommer jag diskutera vad som sker med all medicin som spolas ner i avloppen och hur de påverkar Östersjön och dess levande organismer.

Om vi börjar från att folk slänger medicin i avloppen. Detta kan bero på olika anledningar, en behöver inte medicinen längre, medicinen kan ha gått ut eller i vissa fall orkar en bara inte lämna in medicinerna en inte vill ha. När de väl når reningsverken är de väldigt svåra att bryta ner. Medicinen följer sedan med ner i Östersjön där fiskar och växter får i sig det. Den värsta sorten är preventivmedel, såsom p-piller. Såsom p-piller påverkar tjejer påverkar de fiskar. När honorna får i sig p-piller höjs deras östrogenhalt som gör att kroppen tror att den redan är gravid, vilket leder till att de får problem med att tillverka rom. När hanarna får i sig p-piller höjs östrogenhalten i dem med och i stora halter p-piller byter hanarna kön. Detta resulterar i att fiskarna minskar drastiskt.

Lösning: Så vad kan vi göra? Jo vi kan börja med att lämna in alla läkemedel som inte används till apotek som tar hand om dem.

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Lakemedel/ https://prezi.com/g-7xftpmneyd/miljoutstallningen-etta-med-kok/

Likes

Comments

Ej miljöcertifierade Kemikalier

Skriven av Vincent Haraldsson 29/5/17

När man går och handlar så finns det många varor att välja på beroenden på vilken man väljer, så avgör det skillnaden mellan förgiftad miljö eller ej. När man handlar kemikalier är det viktigt att de är miljömärkta. Det finns ofta många miljöskadliga kemikalier i rengöringsmedel som rinner ut från avloppsvattnet till våra vattendrag och Östersjön. Många reningsverk kan inte ta upp de nya ämnena som inte är kontrollerade och det kommer nya medel varje dag som inte hinner granskas och därför inte bör användas.

Men varför är det tillåtet att sälja miljöskadliga ämnen som används av privatpersoner lite hur som helst.?

Det enkla svaret är att, oftast så är det pengarna och girigheten styr och det kontrolleras allt för lite. Det har inte heller fått tillräckligt med uppmärksamhet.

Nödvändiga lagar och bestämmelser hinner inte alltid komma fram i tid och därför måste man agera på egen hand.

För kemikalierester som inte tas bort i kommunala reningsverk eller mindre reningsanläggningar för egnahemshus i glesbygden så rinner det ut i havet, och skadar inte bara, vattenorganismer i sitt område och det kan även spåras kemikalierester på mycket stor områden.

Några miljömärkningar är SVANEN, SVANENMÄRKT

Svanen, svanenmärktSyftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden

Läs mer →

EU Ecolabeltidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke.

EU Ecolabel

Bra miljövalär Naturskyddsföreningens miljömärkning

Bra Miljöval

BLÅ ÄNGELN / DER BLAU ENGEL

Blå Ängeln / Der Blau Engelär Tysklands miljömärke.

Det kan gå åt mycket tid och många studier för att se vilken effekt kemikalierna får för miljön. Men man kan fortsätta inte och hoppas på att allt går bra, för då är skadan redan skedd. Är det kemikalier eller något onaturligt så är det ganska logiskt att det inte kan brytas ner och att det orsakar skador på omgivningen. Om man säljer eller köper kemikalierna och hoppas på att de inte ska granskas så har man inte koll konsekvenserna över ens girighet.

Lösning

Det individuella valet av bland annat rengöringsmedel, spelar stor roll.

Handla miljömärkta produkter så att du inte bidrar till mer förgiftning, och kom ihåg att människan står högst upp på näringskedjan och allt man orsakar får man tillbaka på ett eller annat vis och när det väl sker i mer omfattande former så har den biologiska faunan ofta nästan kollapsat av de olika beslutens konsekvenser.


Likes

Comments

Blogginlägg


Rökningens miljö och hälsopåverkan

Skriven av Vincent Haraldsson 18/5/17


Rökning är ett större problem än många tror, inte bara den illaluktande doften som kan blåsa i ansiktet på förbipasserande människor och djur utan den enorma hälso och miljöpåverkan den lämnar efter sig. När man köper cigaretter så har man ofta” omedvetet” bidragit till stora skador. Många tror att det bara är tobak och att det är “rent” och påverkar bara konditionen lite negativt men faktum är att tobak är en av de mest destruktiva organiska produkter som säljs. För de som röker ett paket om dagen så kostar det dem ca 20,400 kr per år och det pengarna har gått till något destruktivt inte bara för ens kropp utan för omgivningen, och inte bara för när omgivningen utan för odlarna och miljön bortom affären, men det syns inte alltid. För 20,400 kr så kunde det har sänkts till att rädda Östersjön eller till exempel kanske vunnit S.M. efter ha gått på en boxningsklubb i ca 18 år.


Men det du inte "visste" var att när du köpte dina efterlängtade cigaretter “som du inte kan klara dig utan” var att det har orsakat bland annat: skövling av skog och förgiftat miljö, stor minskning på växt och djur fauna, cancer hos de utnyttjade odlarna mm. När regnskogen skövlas så ökar risken för översvämningar och ekosystemet rubbas. Det avverkas omkring 200 000 hektar skog varje år på grund av tobaksodling.  Det kan vara svårt och sätta det här i perspektiv men jag kan länka en film om verkligheten för hälsan: https://www.youtube.com/watch?v=zrwmWt9p4y8 och här är mer information om Tobak :


file:///home/chronos/u-48d4bbf528f38e589fb2cf5b790a8f4531becd14/Downloads/Andras-r%C3%B6k-din-h%C3%A4lsa-Ciggarettr%C3%B6kens-inneh%C3%A5ll.pdf


De lågbetalda odlarna luras in i ett kontrakt med hopp på att kunna försörja sig. Men arbetarna och omgivningen utsätts för extremt höga halter av nikotin och bekämpningsmedel då det inte har några riktigt skyddsutrustning.


Det råder inga tvivel om att tobaksodlingen skadar miljön, och odlarna och deras familjer och i slutänden sänker den biologiska mångfalden. Förutom att tobaks plantan är giftig i sig och innehåller nikotin och så är den också mycket hårt besprutat med miljöskadliga kemikalier vilket förgiftar marken och vattendrag och alla som är i närheten.

Den största tobaks producenten är Kina som använder över en miljon hektar för tobaksodling.


Men en vanlig sak är att folk "avhumaniserar". Istället för att hoppas på att sin tobaks vara är bra, sluta hoppas och ta reda på vads som sker och agera därefter, men egentligen so vet man nog man att det är dåligt, men man vill inte ta till sig det, för att man själv inte vill ha dåligt samvete.  Men faktum är att man är nästan lika dålig som tobaksföretagen. OBS detta gäller även snus.


Vardagen ser ofta ut så här kortfattat

Så rökaren går in i affären köper cigaretter och stödjer tobaksföretagen, och alla konsekvenser som sker där mellan. Rökaren tänder cigaretten och andas in den giftiga röken och skadar sin hälsa och folk i sin omgivning. Rökaren kastar sin fimp på marken bland en massa andra fimpar. Cigarettfimpen innehåller tobak och nikotin och mikro-plast och glasfiber, dessa gifter rinner ner i marken i brunnar, och förgiftar grundvattnet. En del av det gifterna hamnar i havet och fiskarna får i sig gifterna som människor sedan äter.

För mer information om processen: http://tobaksbarn.se/ 

Det lusta är att det fortfarande får säljas i sverge, trotts många vet konsekvenserna.

Lösning

förbjud tobaks varor då det är en miljö och hälsobelastning det kostar även mycket resurser från sjukhusen.

Köp inte tobaksvaror överhuvudtaget och Informera andra om hur processen går till och konsekvenserna för miljön, mångfalden och odlarna.

Men ännu än gång “syns det inte så finns det inte”. Så är det här “bara ett paket cigaretter”!

Likes

Comments

​Hej och välkomna till våran blogg!

På denna blogg kommer vi diskutera miljöfrågor om Östersjön och specificera oss på miljögifter. Var inte rädda att fråga frågor eller lämna en kommentar!

Hörs inom kort!

Likes

Comments