PK

Bodyshaming – ett ord som jag knappt vill ta i mun. Faktumet att uttrycket överhuvudtaget existerar är tragiskt nog. Vad värre är, är dess frikostiga användning av att slänga sig med. Då vikt, BMI och hälsoskador relaterade till kost- och motionsvanor diskuteras, så planeras – enligt de konspiratoriskt lagda - även hur korståget gentemot de med övervikt ska genomföras. Diskussioner som i sann mening utmynnar i att man värnar om människors hälsa, betraktas som häxjakt, där personer med onaturligt smal silhuett springer (såklart) med högafflarna i högsta hugg.
Detta är en bild som är snedvriden, men ack så vedertagen. En person som har en hälsosam vikt får på noll villkor nämna något om matvanor eller dylikt. Det är att bodyshamea de som är överviktiga. Tydligen...

Jag kommer aldrig att uppmuntra, heller aldrig bidra till att en annan människa drabbas av övervikt. Inte heller kommer jag ta personer i försvar, vars låga vikt är på liknande sätt lika problematiskt. Detta lägger jag ingen värdering i, överhuvudtaget. Personen ifråga kan ha gått upp i vikt tillföljd av sjukdom, eller är underviktig efter genetikens inspel. Jag bryr mig inte om orsaken till varför viktproblemet finns. Faktumet att det gör det, och att kroppen tar skada, är det som bör fokuseras på.

Jag tycker inte sämre om en person för att den har en viss kroppstyp. Jag kan dock tycka synd om personen, för att denne blir begränsad i sitt leverne till följd av vikten. Emellertid handlar det inte om egna värderingar. Det är skadligt att inte följa en hälsosam kost. Om personen gör detta, men ändock lider av övervikt så är det en annan femma. Kanske är dennes kropp konstruerad på så vis att den inte tar skada av övervikten i lika stor utsträckning som andra. Men att hänvisa till dessa undantag – som med sin övervikt till trots mår bra – är inte ok. Det bör aldrig vara ok att uppmuntra eller för den skull dölja information som är direkt relaterade till människans dödlighet.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

PK

När ett barn lider av övervikt så klandras ofta föräldrarna. Är det rätt? Enligt min åsikt bör skuldbeläggning aldrig vara ett alternativ, utan roten till övervikten är något som bör diskuteras utan att för den skull skylla på den drabbade eller dess anhöriga.

Emellertid kan man inte bortse från att föräldrarna har ett ansvar. På samma sätt som man ansvarar för att barnet sover på nätterna, går i skolan om dagarna, så är det likafullt viktigt att förse barnet med hälsosam kost. Jag förespråkar inte en kost som utesluter allt vad onyttigheter innebär, däremot kan jag inte med blida ögon se då en omsorgsperson förser ett barn med bullar/kakor som mellanmål istället för en frukt eller smörgås. En balanserad kost som är tillräckligt varierad för att inrymma och tillgodose de mest essentiella behoven är för mig en gåta varför någon överhuvudtaget skulle motsätta sig.

Ett barns föräldrar bör redan från tidig ålder sätta gränser, och detta gäller även matvanor och andra hälsoaspekter, som exempelvis motion. Det är min uppgift som omsorgsperson att se till att mitt barn lever ett hälsosamt liv. Att som barn vara överviktig är inte ett sådant.

Kort och gott bör detta ämne kunna diskuteras sakligt. Utan att lägga någon personlig värdering i det hela. Övervikt är aldrig positivt. PUNKT. Det är ren fakta. Sen spelar det mindre roll hur man själv ser på det hela. Det är så ofta faktan grumlas av åsikter och ämnet blir tillslut tabubelagt.

Likes

Comments

Memes, PK

Hur bör man handskas med ämnet döden?
Med humor, likt nedan? Gravallvarligt, såsom förespråkas i exempelvis kyrkan?
Själv tar jag lättvindigt när det gäller MIN egen död, men när det gäller andras så brister det i mig och jag vill inte ens fundera på det. För min egen del tänker jag att tiden är inne, att jag kommer leva vidare och bli lycklig. Kanske att detta jordeliv endast är en mellanstation innan det "verkliga" livet påbörjas.
Detsamma kan inte tillämpas på mina nära och kära. Faktumet att de inte kommer finnas kvar vid min sida här på jorden är en tanke som helt enkelt är otänkbar.

Likes

Comments

Memes, PK

Det finns lite här i världen som upprör så mycket som skilda åsikter. Åsikter som vid närmare granskning sällan skiljer sig nämnvärt, men som på grund av inskränkthet och oförmåga att uttrycka sig, antas vara varandras motsatser. Ytterligheter med allt vad det innebär. Kränkande, propagandaliknande påhopp gentemot dess motpol. Allt för att stärka den egna, till synes fulländade ståndpunkten. Allt, som i sann mening har direkt motsatt verkan.

Sen när är det fult att uttrycka en egen åsikt? Sen när är det dikotoma tänkandet det enda tänkandet som styr?

Likes

Comments