Startuppgift

Något du kan börja med för att lära känna dina elever är att skriva upp en massa olika tal som hör ihop med dig. Låt sedan eleverna gissa vad de betyder. Ex 47 (ålder), 16 (husnummer), 1974 (födelseår) osv.

Låt sedan eleverna skriva upp sina tal. Om någon vill kan de redovisa på tavlan och övriga får gissa vad talen betyder, eller så får de skriva i sin bok och redovisa för "axelkompis" eller för lärare vilket de tycker är bäst. Du kan gå runt och gissa vad talen betyder och vara nyfiken på deras tal.

Gillar

Kommentarer