Det kan være tøft å bo i et land som Norge

Det finnes mennesker som har det vondt og opplever tøffe tider, også her i Norge og dessverre blir det ikke tatt seriøst nok og hjelpermidler for blant annet psyisk helse og mental helse er alt for dårlige. Å stå på venteliste på et eller flere år for å få tatt i mot hjelp er alt for dårlig og det er mye som kan skje i løpet av denne tiden. Hjelpetelefonen kan være en trygghet og være godt nok for noen mens hos andre har man et behov for et mer nødvendig og raskere hjelpemiddel. Når du hører om landet mitt Norge hører man ofte om hvor godt vi har det, at vi har blant annet har tilgang til mat på bordet og at vi er heldige som har muligheten til å kjøpe oss de tingene vi trenger. Selv i et land som Norge har man mennesker som daglig møter på utfordringer enten om det kommer til hverdagen eller om det kommer til norsk helsepersonell. Man hører veldig mye om de positive sidene med Norge, men sjeldent om de negative sidene med dette landet. Selv sitter jeg med mange dårlige erfaringer fra norsk helsepersonell og hadde det nok vært bedre hjelpemidler i Norge for de svakest i samfunnet og de som trenger nødvendig helsehjelp enten om det kommer til det psysisk eller om det handler om det fysiske hadde også mange av oss hatt det bedre med oss selv.

Selv om man til tider kan være fornøyd med norske sykehus er det så mye annet og historier som ikke kommer frem. Historier som jeg personlig mener er viktig å få frem for at man skal kunne se hvor dårlige ting også kan være her i Norge. Jeg ønsker på ingen måte å rakke ned på norsk helsepersonell, men heller rette et fokus på hvor tøft det også kan være å bo i et land som Norge både før og nå i disse corona tider. Har du en mistanke om at du har en diagnose blir enkelte av oss behandlet som forsøkskaniner og må blant annet testet ut flere år med medisiner før dem kan sette en diagnose eller gi deg de rette medisinene. Dette kan være direkte ødeleggende for et menneske og kan ødelegge mye av det psykiske og det fysiske. Med flere år med tester og feil behandlinger er det mye som kan gå utover deg og dine utfordringer personlig. Ja Norge er et land som har bedre muligheter til å komme seg til leger og norske sykehus, men det betyr ikke at man ikke vill møte på utfordringer og at disse menneskene er feilfrie i den jobben de gjør. Det er forskjellige måter å ha det tøft på og det forskjellige ting som gjør man at man har en tøff oppvekst og det er ikke alltid mat og penger som er et problem for at man skal ha de tøft.

Når det kommer til ordet tøft er dette også noe jeg mener blir mye misbrukt og tatt i en setning der det ikke har noe med tøft å gjøre. Det er tross alt en forskjell på å ha det vanskelig og ha det tøft. Å ha det tøft er i mine øyne noe du vill slite med i over lengre tid og som går inn på deg både pysisk og fysisk mens det å ha det vanskelig kan være at du går igjennom en sorg i løpet av livet eller kanskje sliter med dårlig råd for en periode. Vi mennesker må faktisk bli flinkere til å se at selv de rikeste landene kan bestå av mennesker som har det tøft og trenger mer og bedre hjelp enn det de kan få eller har fått. Man burde også bli flinkere til å skille mellom hva som er vanskelig og hva som er tøft. Det er vanskelig å kunne leve uten penger, men det tøft å måtte gå igjennom en tid med daglige tøffe kamper som påvirker deg pysisk og fysisk.

Liker

Kommentarer