Aslans kritik på första Tollingjaktprovet

Här kommer utvärderingen av Aslans jaktliga egenskaper på hans debut på Tollingjaktprov, dvs vad som står på kritiklappen.

LOCKARBETE
Ansmygning: Följsam
Tollingarbete/stil: Bra tempo, lagom lekfull
Passivitet: Lugn när så krävs

AKTIVITET EFTER SKOTT
Skottreaktion: Uppmärksam, något het
Stadga: Ej helt skottfast
Fart: Lagom tempo
Näsa: Fungerar väl
Vattenarbete och simteknik: Går villigt i, jobbar gärna i vatten
Markeringsförmåga: Markerar utmärkt och löser uppgifterna.
Sökarbete: Täcker inte området, skickas ut flertal gånger
Apporteringslust: Spontan och bra inleverereringar
Apportgrepp: Lägger ner men tar upp igen på några

SAMMANFATTNING
Samarbetsvilja: Lite ivrig i fotgåendet. Samarbetet kan förbättras.
Uthållighet: Tillräcklig
Eventuella ljud: ---
Sammanfattande kritik: Något het hund, som inte får till det i sökarbetet och tappar i effektivitet. Vill inte för dagen lyssna på sin förare. God markör.

Pris: 0:a     Plats: Mönsterås     Datum: 17/9 -16      Domare: Bosse Ferm

Gillar

Kommentarer