💛 Dag 9 – Min tro

Jag är döpt, konfirmerad och gift i svenska kyrkan....barnen är döpta...Isabelle konfirmerad men mer är det nog inte med den saken...går till kyrkan om det är något speciellt typ bröllop, begravning, nån fin gudstjänst typ lucia.

Jag tror på det som känns rätt inom mig. Det kan vara att tro på mig själv i min yrkesroll, som mamma , som vän osv.

Jag tror att allt som händer har en mening...även om det ibland känns väldigt avlägset att se ljusningen.

Och så tror jag att man måste tro att alla människor är goda....även om man ibland har svårt att tro det

Ja.....det får räcka

Var rädd om dig ❤️ / Maria

  • Nära Hantverksgatan , Tommarp

Gillar