bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. Däremellan kan du må bra och leva som vanligt. Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. Du kan få behandling som hjälper dig att må bättre.

Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom typ 1 är den mest kända varianten av sjukdomen, och kallades tidigare för manodepressiv sjukdom.

Symtom

Symtomen på bipolär sjukdom är att du har olika perioder av mani och depression.

Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk, medan depression innebär motsatsen, att all lust och energi har tagit slut. Skillnaden mellan hur du mår när du är manisk och när du är deprimerad är mycket stor. Ordet bi betyder två på latin. Att humöret svänger mellan dessa två motpoler är det som gett namn åt bipolär sjukdom.

Svängningarna i ditt humör kan upplevas som mycket kraftiga, både för dig själv och omgivningen. Mellan perioderna kan du ofta må bra och leva som vanligt.

Oftast kommer symtomen på mani och depression var för sig i olika perioder. Du kan även ha maniska och depressiva symtom samtidigt. Det kan hända att du enbart får manier, men det är ovanligt.

Det är vanligt att få symtom på bipolär sjukdom för första gången under tonåren. Det kan vara svårt att få en diagnos när du är ung, eftersom dina symtom kan vara svåra att skilja från annan psykisk ohälsa. Ändå är det viktigt att du får en diagnos så tidigt som möjligt, så att du får rätt behandling.

Mani och hypomani

Du kan ha en manisk period om du känner igen dig i följande:

 • Du är överdrivet energisk och upprymd.
 • Du är överaktiv.
 • Du har ett extremt stort självförtroende.

När du är manisk har du mycket energi och kan känna dig kreativ eller rastlös. Du kan ha svårt att hindra dina idéer och impulser, och det är vanligt att du behöver mindre sömn än vanligt.

Manin kan göra att du tappar omdömet och gör saker du inte skulle göra annars. Det kan leda till att du gör ogenomtänkta saker, som att exempelvis spendera för mycket pengar eller utsätta dig själv eller andra för farliga situationer.

En del kan känna att de mår hur bra som helst när de är maniska, och att det bara är omgivningen som är tråkig som inte förstår, medan andra kan känna att de lättare blir irriterade eller arga. Efter en manisk period kan det kännas väldigt tungt att inse att du sagt och gjort saker som du ångrar.

En lindrigare form av mani kallas för hypomani. Då brukar symtomen inte leda till konflikter eller få andra allvarliga följder.

Hypomani har följande symtom:

 • Du har mer energi än vanligt.
 • Du är mer positiv än vanligt.
 • Du är mer kreativ än vanligt.

Det första symtomet på hypomani är ofta att du får ett minskat sömnbehov.

Depression

Om du har en depression känner du dig sällan glad, inte ens när du gör sådant som du vanligtvis brukar gilla. Lusten och orken att ta itu med saker minskar eller försvinner, och även vardagliga sysslor kan kännas tunga.

Om du är deprimerad är det vanligt att du har följande symtom:

 • Ångest
 • Skuldkänslor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Känslor av tomhet, hopplöshet, förtvivlan eller ilska

Om depressionen blir mycket svår kan du ha tankar på att skada dig eller få allvarliga självmordstankar.

Du kan ha en depression utan att det handlar om bipolär sjukdom.

Psykotiska symtom

En kraftig mani eller svår depression kan leda till att du uppfattar och tolkar verkligheten annorlunda. Det kallas också för vanföreställningar eller psykos. Psykoser kan förekomma både vid mani och depression.

Symtomen vid en depressiv psykos kan exempelvis vara att du tror att du är förföljd eller utsatt för förtal. Om du i stället har en manisk psykos kan ditt förhöjda humör och stora självförtroende göra att du till exempel tror att du kan lösa världsproblemen.
De psykotiska symtomen brukar försvinna när du börjar må bättre.

 • 128 visningar

Gillar

Kommentarer