Ett otroligt intressant ämne

Som jag skrev om i mitt förra inlägg så arbetar jag idag som vårdbiträde på ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. För att lära mig mer, och göra mitt arbete mer säkert, så har jag på eget initiativ valt att börja genomföra alla webbutbildningar som erbjuds på Svenskt Demenscentrum. Har hittills ökat min kunskap inom de olika typerna av sjukdomar som har samlingsnamnet demens. Min teori är att man aldrig kan ha för mycket kunskap!

Gillar

Kommentarer