Idag är det en ära för mig att få tala igen efter att havarit tyst så länge. För första gången i mitt liv kan jag tala om min kamp utanatt behöva känna någon rädsla för vad som kan hända. Jag står här idag för enendaste anledning, att få min röst hörd. Det är nämligen så att när en persontalar för en viktig sak höjs rösten för de i mörkret, de som är som jag innandetta, de som har gått miste om alla de rättigheter de förtjänar som människa. Varjedag blir flertal människor mördade och nedtryckta för att de försöker hållafast vid sina rättigheter. Jag har varit en av de människorna, jag har suttit idet mörker de har.

Den dagen talibanerna försökte ta mitt liv kommer jag aldrigatt glömma. Det var dagen då de tyckte att de hade rätt till att försöka ta minröst ifrån mig. Islam är religionen av fred, talibanerna använder islam som entäckmantel för deras hemska dåd. Egentligen är talibanerna inga muslimer, ikoranen står det att om tar en människas liv är det som du skulle ta helamänskligheten. Mitt syfte med detta tal är att visa att jag inte tänker varatyst, jag tänker inte låta dem som förstör så många liv vinna genom mintystnad.

 Jag tänker kämpa förkvinnors rätt till utbildning tills den dagen jag dör. Mitt mål är att en dag,ska alla kvinnor i världen ha rätt till utbildning. Det finns så mycket somhindrar kvinnor från sin utbildning exempelvis fattigdom i länder,barnäktenskap och barn graviditeter. Jag är inte perfekt och jag har stunder därjag är rädd för vad som kan hända mig om jag är så frispråkig i min kamp, fastsen tänker jag att om min röst kan göra så att en kvinna får utbildning då ärdet värt det. Min pappa har alltid uppmuntrat mig att aldrig ge upp, han harstöttat mig enormt mycket i mina åsikter och för det är jag evigt tacksam. Jagdog nästan för att jag inte tänkte tystna, jag tänker fortfarande inte tystnaförens fler röster höjs.

Jag hade två alternativ hemma i Pakistan, att vara tyst ochbli dödad eller att tala och bli dödad, jag valde alternativ två. Det är vi somavgör hur framtiden ser ut, det är vi som avgör vilket värld vi kommer att levai och det är vi som avgör hur denna kamp ska se ut. Hur vill ni att världen skavara för era barn att växa upp i? Jag vill ha en värld där alla barn har rätt tillutbildning, en värld där alla barn ska få säga sina åsikter utan att behövakänna rädsla. Det är det minsta man kan begära. Just nu är världen splittrad idetta avseende, att bara vissa ska få en utbildning gör så att de som inte fårdet inte har en chans av att göra något av sina liv.

Detta är inte bara min kamp, denna kamp är för alla barn somfråntagits sina rättigheter på något sätt, en kamp för alla som har rättighetermen vill se det hos andra också, det är en kamp för mänskligheten. Så nu måste vialla tillsammans vara som en familj för att kunna vinna detta. Det enda jaglever för är barnens rätt till en utbildning och det är det jag kommer leva förtills den dagen jag dör. Jag är Malala och min röst kommer aldrig att tystna.

Talet.se, tacktal. , wikipedia malala Yousafzai och Malalas tacktaltill nobelpriset.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

I Guds namn, den mest välvillige, är idag en ära för mig attfå tala igen efter att ha varit tyst så länge. Först och främst vill jag tackaFN för att jag idag får stå här och hålla detta tal. Jag vill även tacka minmamma och pappa för att dem har hjälpt mig komma hit där jag är idag och föratt de har hjälpt mig kämpa för det jag tror och vill ändra på. Ärade FN:sgeneralsekreterare, respekterade ordförande för generalförsamlingen, ärade FN-sändebud, jag tackar för att jag får hålla detta tal idag. Det är med storglädje jag får prata ut till er alla. Speciellt unga, tjejer flickor ochkvinnor.

Jag blev skuten i huvudet på grund av vad jag tyckte ochkämpa för. Talibanerna i Pakistan sköt mig och bomba min skola för att dem intetycker det är rätt att vi flickor och barn ska få gå i skolan. Om man intetycker eller följer deras lagar och vad dem tycker så är det såhär dem agerar.Detta är inte rätt. Jag blev skjuten för något jag fortfarande kämpar för idagoch inte kommer att sluta med förens mitt mål är uppfyllt. Kvinnor och flickorsrätt till att få gå i skolan kunna starta en ljus och bättre framtid för en själv,ens familj och för samhället. Genom att ha gått i skolan kan man minska påfattigdomen eftersom så många blir utbildade och kan sätta sig in bättre isamhället som vi lever idag. Kunna hjälpa till mer eftersom man är kunnig tillde tack vare av att man har gått i skolan. Starta eget vilket i längden kangöra vårt samhälle till en bättre värld och leda till mindre fattigdom. Jag tänkerinte sluta kämpa fören den dag då alla jordens barn går i skolan.

Många trodde inte att jag skulle överleva skjutningen ihuvudet. Men jag kände på mig att jag skulle. Att gud skapade mig, satte mig idenna värld för det behövdes en förändring. För såhär kan det inte fortsättaatt vara. Jag kände på mig att jag har en viktig uppgift i mitt liv och därförskulle jag överleva. Vilket jag gjorde, jag överlevde.

Just nu jobbar jag och andra på en stiftelse som kallasMalala found. Stiftelsen ska hjälpa kvinnor och tjejer för en bättre ochsäkrare skolgång i 12 år. Detta är för att dem ska kunna ta mer och bättre handom sina familjer. Kunna försörja dem. Göra det bättre för dem.

Jag hoppas med hela mitt hjärta att om några år kommer detha skett en stor för ändring från vad det är idag. Att nästan alla barn kommergå i skolan, ha en säker och bra skolgång. Kunna förändra samhället på ettmycket positivt sätt. Jag kommer inte sluta min kamp för att alla ska få gå iskolan. Det spelar ingen roll vilken ålder man är i flickor, unga mammor,kvinnor. Alla ska få rätt till en säker och bra skolgång. Det är mitt mål ochjag håller fast vid detta.

Tack för att ni var här idag och lyssnade på mig och vad jaghade att säga.

Källor

- ”Jag är Malala” bok

- https://www.malala.org(Malala stiftelsen)

- http://www.tv4play.se/program/utvalda-nyhetsklipp?video_id=2395224(FN tal 2013)

Likes

Comments

I byn där jag bodde i Pakistan fick vi flickor gå iskolan, men detta var ingen självklarhet. I områdena längre bort i dalen därtalibanerna styrde var det inte så. Där hade de stängt alla skolor ochflickorna var instängda hemma, pojkarna gick i koranskola. Talibanerna villestänga även våra skolor och dem var väldigt arga för att jag och mina kompisarfick gå i skolan. Jag blev skjuten för att jag kämpade för kvinnornas rätt tillutbildning. Detta var min verklighet tiden innan jag blev skjuten. Det ärfortfarande verklighet för många barn och kvinnor i dessa länder. Skjutningengjorde så att jag behövde bra sjukvård, jag skickades därför till England. Idagbor jag i England och har fortsatt att studera och kämpa för kvinnors rätt tillutbildning. I det moderna Europa jag bor idag är utbildning en självklarhet förkvinnor. Det är emot lagen att hindra någon från att utbilda sig. En lag som jagönskar fanns på alla platser i världen. Jag fick ta emot nobels fredspris förmina handlingar och det är en enormt stor hjälp i min kamp. Jag får helt klartgöra uppoffringar. Jag missar skoldagar när jag reser. Jag hinner inte alltidlägga ned så mycket tid som jag önskar på studierna. Det är frustrerande, mennär jag tänker på hur många miljoner barn som fortfarande inte får gå i skolanvet jag att det är rätt att lägga ned mycket tid på att driva kampen vidare.Det är min uppgift i livet att hjälpa andra barn att få en utbildning. Samhälletvi lever i idag kommer inte ändras av sig själv. Vi måste fortsätta kämpa ochkriga för vår sak. /kajsa 

Likes

Comments

Malala Yousafais har en stor betydelse för de mänskligarättigheterna. Hon fick FNs pris för mänskliga rättigheter då de verkligen ärvad hon brinner för. Att hjälpa kvinnor och flickors rätt att få gå i skolan.Om ens land är med i FN så finns det olika artiklar/lagar som man ska följa.Malalas kamp om kvinnors rättigheter går in i artikel 28 och 29. Att alla skaha rätt till en social och internationellt system och var och en har pliktermot samhället och ens utveckling.

Något Malala har är verkligen en inre drivkraft. Hon har en sådanstark drivkraft för något hon brinner för så enormt mycket, att alla flickorska få rätt att gå i skolan. Varifrån hon har fått så stark drivkraft tror jagär ifrån när det va skjutning och bombning på hennes gamla skola och att honsjälv blev skuten i huvudet. Jag tror att det va en riktig ”wake up call” förhenne att det måste ske en förändring. Att det inte kan vara såhär, alla ska harätt till att gå i skolan. För ens familj skull och även för samhällets skull.

Någon som bryter mot FN och dessa artiklarna är justtalibanerna. Dem är väldigt strikta med att man ska följa deras tolkning av denmuslimska heliga skriften Koranen. Men det står ingenting i Koranen att Kvinnoroch flickor inte får gå i skolan och skapa en utbildning. Malala har varit såviktigt för barnen och kvinnornas rättigheter i Pakistan. Hon har hjälpt såmånga för att dem ska få en bättre framtid i sitt liv. Hon har verkligenförändrat människors liv.

Likes

Comments

Malala är bara 18 år gammal men hon har redan påverkat ochberört världen på så sätt att hon inte slutar att kämpa för sin sak. Eftersomatt Malala är ung och kämpar i nutid är det svårt att se vad hon har gjort förmänskliga rättigheterna ur ett tidsperspektiv. Men man kan förutse hur honkommer förändra och att hon kommer bli en stor ihågkommen ikon som kvinnokämpe.Malala har under hela tiden inte varit rädd för att uttrycka sina åsikter ochså klart har det påverkat henne både positivt och negativt, negativt på så sättatt hon blev utsatt för ett mordförsök av en grupp talibaner. Men även positivtpå så sätt att hon har fått så mycket stöd och blivit en ikon för fred ochjämställdhet. Hon har även själv sagt i intervjuer att hon väljer att fokuserapå allt bra som har kommit med hennes offentlighet och allt stöd som hon fått,det är det som fått henne att kämpa vidare för sina och alla andra kvinnorsrättigheter. Malala är viktig för dem mänskliga rättigheterna på så sätt atthon lever i nutid och grundar sina tankar och argument till det samhället vihar idag. Kvinnors rättigheter är även något som behöver ifrågasättas och upprepasför att kunna förändras till det positiva. Hennes kamp är fokuserad påjämställdhet mellan könen och allas lika värde, precis som artikel 1 i FNsmänskliga rättigheter handlar om. Självklart är Malala också emot bestraffningoch förnedring på grund av etisk bakgrund liknande innehållet i artikel 5.

Likes

Comments

Malala har haft ett stort inflytande på dagens samhälle detta pågrund av att hon har offrat så pass mycket för att få se sin dröm bli verklighet. Jag tror att en stor del till att Malala har blivit så känd genom åren är för att hon är väldigt engagerad i vad hon står för och hon brinner verkligen för det. Det är såklart något väldigt stort att en kvinna i så pass ung ålder tar ett sådant här stort ansvar och verkligen står för det hon tycker och känner kring flickornas rätt i speciellt hennes hemland Pakistan.

Efter incidenten då Malala blev skjuten var det många pakistanska politiker som lovade att skolan skulle bli gratis och även obligatorisk. Det var även många partier som tog upp flickornas utbildningsrätt och hädanefter i Pakistan har man bestämt att man ska satsa mer på flickornas rätt till utbildning och deras skolgång. Jag tror definitivt en anledning till varför hon tog detta stora steget och satsade på flickornas utbildning var pågrund av vad hon gick igenom under sin uppväxt samt hennes pappas inflytande på Malala. Eftersom att Malalas pappa även arbetade på en skola under hennes tidiga uppväxt och han kämpade även för flickornas utbildningsrätt vilket jag tror har haft en stor inflytande på Malala som en ung flicka. Hennes handlingar som hon genomfört under sin tid som välkänd tror jag har fått folk att öppna sina ögon mer och kunna se problemet i de hela och vilja konsekvenser det kan leda till. Malala har verkligen fått folk att förstå vilket problem detta är och hur viktigt det är att flickor får gå i skolan oavsett vilket land eller vilken religon man följer. Under sina unga år har verkligen Malala bevisat att ingeting är omöjligt och att om man kämpar hårt nog kommer något positivt utav de. 

//Frida

Likes

Comments

Mitt namn är Malala Yousafzai och nu ska jag kort berätta om min bakgrund, uppväxt och vad jag står för.

Jag föddes i Swatdalen i Pakistan. Ända sedan jag var tre år gammal var jag redan intresserad utav skolan, jag följde ofta med min pappa till hans skola. Både jag och min pappa var intresserade av allas lika rätt till utbildning, detta var något vi hade gemensamt. Jag och min familj levde ett mycket bra liv i början av min uppväxt och det mesta flöt på bra i vår familj och nere i Swatdalen. Fram tills 2007 då talibanerna kom till Swatdalen och motsätter flickors skolgång och de spränger över 100 skolor i luften framför våra ögon.Talibanerna tar över vår lugna dal och förbjuder tv-apprater och skolböcker. Vi fick snabbt reda på att de som trotsade talibanerna råkade illa ut. Eftersom både jag och min pappa kämpade för allas lika rätt till utbildning stoppade inte detta oss. Detta fick mig att vilja kämpa ännu mer för speciellt flickors rätt och rätt till utbildning. Men talibanerna fick reda på vad jag kämpade för och 2012 blev jag utsatt för mordförsök av talibanerna. De var många som trodde att jag skulle dö efter detta mordförsök men idag står jag stadigt på mina egna ben och jag har vunnit Nobels fredspris år 2014. Människor från alla hörn i världen har hört det jag har gått igenom och folk vet mitt budskap samt vad jag vill åstadkomma. 

Det finns många som är intresserade av min historia därför kände jag att det var viktigt för mig att föra ner det jag har ,upplevt och gått igenom samt mina tankar, på papper. Därför har jag skrivit en bok "Jag är Malala" som släpptes 2013, min bok har väckt stor uppmärksamhet världen över. 

Jag fortsätter att kämpa för flickors rätt att gå i skolan och jag vet att min vilja av flickors utbildningsrätt kommer gå igenom tillslut. Jag kommer aldrig sluta kämpa för flickors rätt för det är de jag brinner för. 

//Frida

Likes

Comments

Malala är flickan som stod upp för rätten till utbildningoch sköts av talibanerna. Varför? Malala är en av dem första som yttrade sinaåsikter om jämdställhet i landet, på senaste åren hade hon blivit meruppmärksammad och hon började få anhängare. Pga av att hon var och är så passung så sågs hon som en enkel måltavla för talibanerna att stoppa. Så en dag närhon skulle åka till skolan så hoppade några talibaner på bussen och skjöt omsig, dem hade speciellt riktat in sig på Malala men fler blev skadade.Samtidigt som detta hände så ägde en bombning rum på skolan där hon studerade. Efterhändelsen kunde hon inte återvända till sitt hem i Pakistan (swatdalen) då maninte vågade riskera att något liknande skulle kunna hända. Men idag så kännerhon ingen ilska mot männen som skjöt henne, hon väljer hellre att lägga sinenergi på personerna som visar kärlek och uppskattning för det hon gör och attdet viktigaste för henne är att kunna fortsätta kämpa för kvinnornasrättigheter till utbildning.

 År 2014 vann Malala nobels fredspriset. 17 åriga Malala vaden yngsta nobelpristagaren någonsin för sin kamp mot förtryck av barn ochungdomar och rätt till utbildning. Hon sa i sitt tack tal att hon skulle skänkaprispengarna på 4 miljoner kroner till Malala – stiftelsen. Pengarna användestill att bygga skolor i pakistan. Malala – stiftelsen är med Malala och andramedarbetare som vill förändra flickors skolgång. Man kan samla in pengar föratt kunna skapa nya skolor och för att köpa in nya material till de studerande.Stiftelsen vill se till att man som student ska få en 12års skolgång  av säker och bra läran i skolan så att flerkan göra en bättre insats i sin familj och samhället. I Malala – stiftelsen sahon i deras video att hon ”Jag kommer inte sluta förens varje tjej får gå iskolan”.

Likes

Comments

Jag är Malala Yousafzai och jag ska berätta lite om mig själv, min bakgrund och vad jag står för. Många menkanske inte alla har hört talats om mig. Flickan som blev skuten i huvudet avtalibanerna för sin kamp om rätten till utbildning för kvinnor. Jag hade längetyckt att i det landet jag bodde i och kommer ifrån skulle kvinnor ha rätt tillutbildning. Att det skulle vara en självklarhet. Men så va det inte i Pakistan.  Talibanerna gör allt för att stoppa flickors skolgång där.

Den 9 oktober 2012 uppstod enskutning på min skola, Khushalskolan. Jag blev skuten på skolbussen i huvodet.Många trodde att jag inte skulle överleva detta men jag kände på mig att jagskulle klara det. Att jag kanske föddes för en anledning. Ett syfte att ändrasättet många ser på kvinnors rätt att gå i skolan. Jag ville ha en ändring försåhär som det va och fortfarande är idag visste jag va inte rätt.

Jag fick mycket uppmärksamhetefter att jag överlevde skjutningen. Uppmärksamhet i hela världen att jag hadesån potensial och vilja att ändra rätten att gå i skolan trots att jag va såpass ung.

Jag skrev en bok om mig, minfamilj, mitt tycke. Allt som hänt mig under dem senaste åren. Därefter blev jagnominerad att ta emot Nobels fredpris 2014 och Worlds children prize förbarnens rättigheter samma år, och jag va bara 17år. Men all uppmärksamhet ochalla priser hjälpte mig absolut i min kamp. Men de finns fortfarande människorsom inte har hört vad jag har att säga. Idag lever jag i birmingham,Storbritanien där jag ska fortsätta min kamp för Flickors och Kvinnors rätt attgå i skolan. /Matilda 

Likes

Comments

Jag är Malala, en 18 årig tjej från en liten by i Pakistanvid namn Swatdalen. Jag har under mina tonårs år tänkt och grubblat överkvinnornas rättigheter, jag hade studerat våra (mitt lands) normer och jag harmärkt en markant skillnad mellan dem olika könen. Kvinnor har sen länge blivitförtryckta och inte haft rättigheter till att få samma utbildning som män harfått och i mina öron lät det orimligt. Så jag började att ifrågasätta detta,såklart var det svårt att få sin röst hörd om man är så ung som jag var vidtillfället, men viljan att kunna göra skillnad fanns ändå alltid med mig. Medtiden fick jag mer stöd, såklart hade mina vänner och min familj stöttat migunder hela tiden men jag började få fler anhängare och det kändes som om jagvar alla kvinnor jag kändes språkrör.

Så en vanlig dag när jag hade varit i skolan och skulle åkahem så hoppar det på ett få tal män upp på bussen. När dem hoppar säger demmitt namn och som en reflex så vände jag mitt huvud åt deras håll. Då hände detotänkbara, jag blev skjuten i huvudet och flera av mina vänner blev alvarligtskadade då dem avlossade fler än ett skott. Samtidigt som detta hände så ägdeen skolbombning rum på min skola, det var samma personer som låg bakomattackerna nämligen en grupp talibaner. Mina skador var så allvarliga att jag blevflugen till England för operation, det var en liten chans för mig att överlevaefter attacken pga min skador och pga hur lång tid det tog för mig att få denproffessionella läkarhjälpen jag behövde. Men med hjälp av allt stöd och kärlekså klarade jag mig ifrån att bli ett offer för talibanerna. Jag återhämtade migbra efter det komplicerade operationerna jag fick göra, men en tid senare varjag tvungen att flytta ifrån Pakistan och min fina lilla by pga att inte viljariskera att talibanerna skulle återvända och komma efter mig igen. Men idag ärjag inte arg på männen som gjorde detta, dem har nu i efterhand gett mig detsjälvförtroendet dem försökte ta ifrån mig den dagen. De såg mig som ett hot,det tolkar jag som att jag hade kommit en bra bit på vägen.

En vanlig skoldag satt jag på en lektion när läraren komfram till mig med ett meddelande hon berättade att hon hade fått ett samtal somgällde mig, hon berättade att jag hade vunnit årets nobelfredspris tillsammansmed en annan stark kvinna Kailash Satyarthi. Såklart var det en stor ära ochglädje för mig att få detta priset, det var som ett bevis på att min hårda kamphade gett något, att jag hade gjort något som påverkat världen och kanske detviktigaste, påverkat dem mänskliga rättigheterna. Men eftersom att jag harkämpat för min och alla andra kvinnors rättighet till utbildning så ville jagförst avsluta min skoldag innan jag åkte för att hålla mitt tacktal.

Men denna titeln har också inneburit ansvar och möjligheter.Jag fått träffa olika politiker och andra viktiga personer som har haft stort inflytande.Även till dem har jag inte varit rädd för att säga vad jag tycker och nämnasaker som jag tycker borde förbättras. Jag är glad att jag har kommit dit jagär idag och jag kommer aldrig sluta att kämpa för kvinnornas rättigheter tillutbildning.

Likes

Comments