Bekämpningsmedel

Måste jag sluta äta bananer? Blir barnen sjuka av frukten de får i skolan? Ibland kommer larm om rester av bekämpningsmedel i maten. Men risken för att bli sjuk av vanligt odlad mat är försvinnande liten.

Välj ekologiskt om du vill att spridningen av kemikalier i miljön ska minska och värna om människorna som arbetar med odlingen. För din hälsas skull kan du lugnt äta konventionellt odlade livsmedel.

Vad är bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel som används för att skydda växter mot skadedjur, ogräs och mögel. Kallas också växtskyddsmedel och det finns både kemiska och biologiska varianter. Eftersom de kan vara skadliga för människa och miljö, testas de noga innan de blir godkända. Det finns också stränga regler för när och hur de får användas.

Var finns bekämpningsmedel?

Det kan finnas rester av bekämpningsmedel i alla livsmedel som kommit i kontakt med dessa ämnen. Till exempel i frukt, grönsaker, spannmål och även i animaliska livsmedel som kött, mjölk och ägg. I de animaliska livsmedlen är det mycket ovanligt med rester av bekämpningsmedel.

Även om man har använt växtskyddsmedel när man odlat, behöver det inte finnas kvar rester av dem vid skörden. Ämnena i bekämpningsmedel bryts ner av naturliga processer som solljus och av växterna själva. I många fall behandlas delar av växten som vi inte äter, till exempel bladen på potatisplantan. Bland annat därför hittar vi inga rester alls i tre av fyra prover i Livsmedelsverkets kontroller av svenskodlade grönsaker.

Är det farligt att äta vanligt odlade frukter, bär eller grönsaker?

I normala fall är det inte farligt för din hälsa att äta vanligt odlade frukter, bär eller grönsaker, även om det finns rester av bekämpningsmedel.

Livsmedelsverket tar regelbundet stickprov på frukt och grönsaker. Både på de som odlats i Sverige och de som importeras. De halter som hittas i dessa kontroller är vanligtvis mycket lägre än de gränsvärden som finns. I många fall finns inga mätbara halter alls. Ämnen som till exempel kan öka risken för cancer eller lagras i kroppen får inte användas i bekämpningsmedel inom EU.

Hur mycket bekämpningsmedel får vi i oss?

Genom maten får vi i oss mycket små mängder av bekämpningsmedel och då främst från frukt och grönsaker. Men ett barn skulle exempelvis behöva äta tiotals kilon med äpplen varje dag för att få i sig den mängd bekämpningsmedel som kan ge negativa hälsoeffekter. Du kan alltså lugnt fortsätta att äta frukt och grönt och veta att det är bra för hälsan.

Vad händer om jag äter en frukt där gränsvärdet överskrids?

Det är normalt inte farligt att någon enstaka gång äta mat med rester av bekämpningsmedel som är högre än gränsvärdena. Dessa är satta med väldigt god marginal för säkerhets skull, och många gånger vid den lägsta mängd som man kan mäta med dagens avancerade analysinstrument.

Vilka regler gäller för importerad mat?

Inom EU är många bekämpningsmedel som tidigare användes inte längre godkända. Men de kan fortfarande vara tillåtna i länder utanför EU. Därför innehåller prover från livsmedel ibland rester av bekämpningsmedel som inte längre är godkända inom EU. Dessa prover har dock minskat under senare år.

Dock får ingen mat som importeras till Sverige och EU från länder utanför EU innehålla resthalter som överskrider EU:s gemensamma gränsvärden.

Är ekologisk frukt och grönsaker nyttigare?

Den forskning som finns tyder inte på att ekologisk mat innehåller mer näring än annan mat. Det finns studier som visar att viss ekologisk mat kan innehålla högre halter av antioxidanter, som ingår i olika vitaminer, men skillnaderna är små och påverkar inte nämnvärt den totala mängd vi får i oss.

När det gäller mögelgifter, och sjukdomsframkallande mikroorganismer visar studier inte heller några stora skillnader mellan ekologisk och konventionell mat. Och Livsmedelsverkets beräkningar av den sammanlagda mängd bekämpningsmedel svenska barn och vuxna får i sig via maten visar också att det finns en stor säkerhetsmarginal till den nivå som skulle kunna ge långsiktiga hälsoeffekter.

Det går alltså inte att säga att ekologisk mat är bättre för hälsan än konventionell mat. Det viktigaste för din hälsa är att äta mycket frukt och grönsaker, oavsett hur de är odlade.

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229