Project KC14

Hej igen

Det er godt nok et stykke tid siden, jeg sidst har været inde og skrive et indlæg, men nu er jeg på banen igen. Jeg har haft fokus på min instagram med content og på at lave en masse spændende indhold, som udstråler mig og mit liv. Men nu har jeg simpelthen fået så mange skønne henvendelser på vores nye og "hjemmelavet" kabe væg, så jeg tænkte, hvorfor ikke lave et indlæg om processen, og hvad det reelt kræver at lave en væg som denne:Til den utålmodig kan jeg allerede afsløre, at det er projekt i sig selv, og med det mener jeg, at det tager tid at lave, men slutresultatet er det hele værd! Ingen tvivl der.

Så hvad skal der til for at lykkes med Kabe væggen? Du skal bruge følgende:

 • Kabe maling ( 750 kr.)
 • Spartler gerne i forskellige størrelser (430 kr.)
 • Microfiberklude (60-70 kr. for 8 styk)
 • Malertape (90 kr.)
 • Afdækning af gulv (70 kr.)
 • Sandpapir med korn 180 og 220 (105 kr.)
 • Handsker (60 kr.)

I alt: 1.575 kr.

Vi fik en rigtig fin guideline fra Detalecph, som jeg kort vil opsummere her, så I kan få en fornemmelse af, hvor mange steps, der er i at gå i gang med ved et projekt med kabe væg.

 1. Hele væggen spartles på én gang. Fjern tapen før spartlen tørrer. Lad væggen tørre i minimum 16 timer.
 2. Slib eventuelle opkanter og klatter væk før andet lag påføres. Hele arealet støves grundig af med en blød støvkost. Der sættes tape op igen, og væggen spartles på én gang. Lad væggen tørre i min. 16 timer.
 3. Håndslib derefter væggen i cirkulære bevægelser. Væggen støves grundigt af med en blød støvkost.
 4. Sæt tape op igen, og nu til den længere varende proces: DUP topcoat på med microfiberklud af to omgange med 1-2 timers mellemrum. Lad det andet lag af topcoat tørre i 2-3 timer, hvorefter det finslibes for at opnå glathed på væggen. Til sidst fjernes det slibbede område af med en fugtig klud.
Personlige kommentarer til projektet

 • Inden i begynder, så kig eventuelt på en youtube video i forhold til, hvordan man kan spartle massen på. Der er ikke én rigtig måde at gøre det på, men det giver en god fornemmelse af, hvordan det kan gøres.
 • Det støver oprigtig meget, når man sliber opkanter og klatter væk.
 • Sørg for at topcoaten ikke kommer i kontakt med andre flader uden beskyttelse. Vores vindueskarm har fået nogle mærket af produktet, man bliver dog også advaret om dette, så det er vist vores (min) egen skyld.
 • "Dup Topcoat"-arbejdet er uden tvivl hårdt og kedeligt arbejde, men det giver det flotteste resultat. Så bid det i dig, og smæk noget godt musik på, så skal det nok gå.
 • For os var det et tre-dages projekt (lørdag-mandag)


Hello again

It's been quite a while since I last wrote a post, but now I'm back on the track. I have focused on my instagram in regarding to content and creating a exciting content that radiates me and my life. But I got so many wonderful inquiries on our new and "homemade" kabe wall, so I thought, why not make a post about the process and what it really requires to make a wall like this:

For the impatient I can already reveal that it is project in itself takes time to do, but in the end the result is all worth it! No doubt about that.

So what does it take to succeed with the Kabe wall? You will need the following:

 • Kabe paint (750 DKK)
 • Sparters in different sizes (430 DKK)
 • Microfibre cloths (60-70 DKK for 8 pieces)
 • Paint tape (90 DKK)
 • Covering of floor (70 DKK)
 • Sandpaper with grain 180 and 220 (105 DKK)
 • Gloves (60 DKK)

Total: 1.575 kr.


We got a really great guideline from Detalecph, which I will briefly summarize here, so you can get a sense of how many steps are in the process of embarking on a project with cabin wall.

 1. The whole wall is sparted at once. Remove the tape before the Kabe paint dries. Allow the wall to dry for a minimum of 16 hours.
 2. Grind any edges and blobs away before applying the second layer. The entire area is thoroughly dusted with a soft dust brush. The tape is re-inserted and the wall is sputtered at once. Let the wall dry in min. 16 hours.
 3. Then hand the wall in circular movements. The wall is thoroughly dusted with a soft dust brush.
 4. Reinsert tape and now for the longer-lasting process: Apply topcoat on with microfibre cloth of two rounds of a 1-2 hour intervals. Let the second layer of topcoat dry for 2-3 hours, then grind to obtain smoothness on the wall. Finally, remove the abraded area with a damp cloth.

Personal comments on the project

 • Before beginning, you may want to look at a youtube video in relation to how you can stock the mass. There is not one right way to do it, but it gives a good sense of how it can be done.
 • It dusts a lot when grinding edges and blobs away.
 • Make sure the topcoat does not come into contact with other surfaces without protection. Our window sill has got some brand of the product, but you are also warned about this, so it is shown our (my) own fault.
 • The "Dup Topcoat" work is undoubtedly hard and boring work, but it gives the best result. Then bite it in you, and slap some good music, then it'll probably go.
 • It is a three-day project


With love

Synes godt om

Kommentarer