..learn from your mistakes and failures

Posted i: How to..

Det at fejle er ofte forbundet med noget, som ikke er særlig rart.. det kan skabe ubehag, en følelse af ikke at være god nok, men jeg er sikker på, at der også er et formål med at fejle. Det er en årsag til, at du skal fejle i visse ting.

Jeg har fejlet i noget for nyligt, som skaber konsekvenser for mig. Men nu er jeg heldigvis formet på den måde, at jeg tror, der er en årsag til, at visse ting sker. Der er konsekvenser ved den fejl, jeg har begået, men jeg tror til gengæld også, det kan skabe nogle nye muligheder og tankebaner for mig. Jeg er ikke klar til at uddybe, hvad min fejl berører, da jeg ikke er klar til at fortælle det. Det håber jeg, I forstår. Jeg regner med, at jeg kan dele det en dag.. men lige nu fylder det stadig meget. Men jeg vil trods alt gerne dele det budskab, der ligger bag indlægget. Jeg vil derfor tage fat i et citat, der beskriver utrolig godt:

Some of the best lessons we ever learn
we learn from our mistakes and failures.
The error of the past is the wisdom of the future
- Tryon Edwards

De fejl, vi begår, er med til at gøre os klogere. At begå fejl har stor værdi for at lære. At fejle skal ikke være et tabu. Det er okay at fejle. Så hvis du også har været i en situation, hvor du har begået fejl og har svært ved at håndtere det, så vend situation om til det positive, hvad har du lært af denne oplevelse? Sætter det nogle nye tanker i gang - hvad fortæller disse nye tanker dig?

DET ER OGSÅ VIGTIG FOR MIG AT FORTÆLLE DIG, AT DU ER IKKE ALENE, VI FEJLER ALLE SAMMEN.

Så min pointe er: Lær af dine fejl, og lad dig ikke være skræmt af at fejle.


To make mistakes is often related to an unpleased experience. It can cause discomfort, a feeling of not being good enough, but I'm sure there's also a reason to fail. You will fail in certain things and I differently think there is a reason for that.

I've recently failed in something that has consequences for me. Fortunately I have a positive mind, so I think that there's a reason why certain things happen. My mistake has consequences but I think - on the other hand - it also can create new possibilities and new ways of thinking. I'm not ready to elaborate my mistake.. yet.. it still takes a lot of place in my mind. I hope that you understand. But after all, I would like to share the message behind the post today. I will therefore address a quote that describes it well:

Some of the best lessons we ever learn
We learn from our mistakes and mistakes.
The past mistake is the wisdom of the future
- Tryon Edwards

The mistakes we make will make us smarter. Failure has a great value for the learning process. In case of failure, do not think of it as a taboo. It's okay to fail. So if you've also been in a situation where you've made a mistake/failure and been struggling to handle it, then turn the situation into a positive thing: what have you learned from this experience? Are there any new thoughts going on - what do these new thoughts tell you?

IT IS ALSO IMPORTANT FOR ME TO TELL YOU THAT YOU ARE NOT ALONE, WE ALL FAIL AT SOME POINT.

So my point is: Learn from your mistakes, and do not be afraid to fail.


With love

  • Posted i: How to..

Synes godt om

Kommentarer

Annette Persson
,
Ingen går igennem livet uden at fejle - du skal vide, at jeg altid er der for dig, og at jeg elsker dig højere end noget andet ❤️❤️❤️ Du er den bedste beslutning, som jeg nogensinde har truffet 💕 Op på 'hesten' igen min pige, så skal solen nok skinne på dig igen 💋💋💋

Knus, kram & kys
Din mutti