Att leva med autismspektrumtillstånd.

Den här diagnosen är också olika starka för olika personer. Men det är vanligt att bli stressad när något oplanerat händer och det kan vara svårt att förstå hur andra tänker. Det här är ingen sjukdom, det syns inte utanpå. Ju mer du själv och andra får lära sig om hur det fungerar och vad som behövs ju lättare blir livet! De du umgås med kanske väntar sig att du ska uppfatta saker på ett visst sätt, eller klara av vissa situationer för att du är i en viss ålder.

Jag med den här diagnosen märker att mina intressen upptar en stor del av min tid. Man är uthållig och bra på att fokusera när det kommer till saker som jag tycker är intressant och då blir det lätt att lära sig.
Jag har svårt att förstå hur andra tänker och upplever saker. Jag blir även stressad när det är dör mycket folk runt mig.
Jag tolkar vissa saker bokstavligt, om tex någon skulle fråga "kan du sminka mig" då kan jag svara "ja" fast att dom egentligen menade att jag skulle göra det.
Jag mår bättre om jag får tydlig information och möjlighet att förbereda mig för saker som ska hända. Jag har svårt att komma igång eller avsluta saker jag behöver göra. Det är även jobbigt att organisera och planera saker och jag blir väldigt stressad när jag måste välja mellan olika alternativ.
Jag tycker även att beröring känns konstigt eller onödigt tex om någon lägger handen på min axel.

Så det finns lite saker som blir svår/jobbig i min vardag. Men för att göra det lite lättare så kan man göra lite saker själv för att det ska bli så bra som möjligt, tex
•skriva in saker som du ska göra i kalendern
•ställ in mobilen så att du får en påminnelse och kan förbereda dig i god tid
•rör på dig, kroppen får lättare att återhämta sig från stress.

Finns självklart mer saker som du kan göra själv!

xoxo LizetteLikes

Comments

​Första inlägget på bloggen. Ska försöka mig på blogglivet. Den här bloggen kommer att handla om mitt sätt att leva i första hand. Sen får vi väll se vad inläggen leder till.

Att leva med ADHD

Som ni förstår med min rubrik så är det alltså så att jag har diagnosen adhd och det kan inte vara lätt i alla situationer i vardagen. Många vet exakt vad jag pratar om då jag inte är den ända här ute. Alla kan ha svårt att koncentrera sig, sitta stilla och kontrollera impulser ibland särskild när man är trött eller stressad. Men för en del andra är problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt sättet att fungera i vardagen.

ADHD visar sig olika hos individer och under olika tidpunkter i livet. Några vanliga symtomet är

Uppmärksamhetsproblem
Man kan märka det på koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är så himla intresserade av.

Impulsivitet
Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner. Hos en del individer så leder impulsiviteten även till klumpighet.

Överaktivitet
Svårigheter att sitta still och varva ner. Kan visa sig bl.a. genom rastlöshet och sömnsvårigheter.

Förutom dom symtomerna så finns dom här som också är vanligt.
Svårt att läsa och skriva.
Snabba humörsvängningar.
Svårt att ta instruktioner.
Svårt att samspela med andra personer
Lätt att glömma eller tappa bort saker
Många tankar på samma gång
Svårt att passa tider och att planera sin tid
Låg självkänsla

En del personer med ADHD visar bara en symtom och andra kan visa fler.
Att ha en förstående omgivning underlättar livet för den som har ADHD och ökar chanserna till en bra och fungerande vardag.

Vad beror adhd på?
Jo det beror på att vissa delar av hjärnan arbetar på ett annorlunda sätt än hos andra personer utan adhd.

Jag har fått medicin till min adhd då min vardag inte fungerar alls för mig. Jag har inte lärt mig hur jag ska leva med det än. Medicinen är inget som gör att din adhd försvinner helt, det är till för att lindra vissa av dina svårigheter och är där som en hjälp på vägen. Dessa symtomer jag har skrivit ner är bara några få som jag själv har. Finns mer. Som att jag har svårt med plötsliga förändringar.

Nej nu får det vara bra, ni som har den här diagnosen lycka till i livet med att hitta ditt levnadssätt! Och ni som inte vet om ni har denna diagnos men har tankar på att ni kanske har det, se till att få hjälp och svar så snabbt som möjligt då dom kan hjälpa dig med en lättare vardag!

xoxo Lizette

Likes

Comments