livshungrig

Petronella

Jag är hungrig på livet i alla dess former, men kämpade 2015 mot döden, döden i form av cancer. Jag överlevde och lever vidare, fortfarande i allra högsta grad Livshungrig.

Blog
  • No activity