FÖRSTA MÅNADEN GRATIS HOS VIKTVÄKTARNA

Innehåller annonslänk

Nicke tipsar om ett erbjudande med gratis medlemsskap hos viktväktarna första månaden.

Vill du rivstarta hösten med en kom-i-form månad har Viktväktarna nu ett erbjudande med första månaden för 0 kronor.

Vill du inte fortsätta säger du upp ditt medlemsskap 72 timmar innan ny betalperiod startar

LÄNK

Uppsägning

Om inte parterna överenskommit om annat gäller detta Avtal tills vidare.
Om Avtalet inte sagts upp av någon part senast sjuttiotvå (72) timmar före avtalstidens utgång – i de fall då parterna överenskommit om en fast avtalstid – förlängs Avtalet automatiskt att gälla tills vidare. För det fall att Avtalet gäller tills vidare kan båda parter när som helst, med sjuttiotvå (72) timmars varsel, säga upp detta Avtal. Uppsägning av detta Avtal skall ske skriftligen (varvid e-post anses vara skriftligt). Användarens uppsägning skall sändas till Kundtjänst, se WW ViktVäktarna Kontaktuppgifter.

LivetsGuldkant

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229