(Ingen rubrik)

Må din väg gå dig till mötes

och må vinden vara din vän

och må solen värma din kind

och må regnet vattna själens jord

och till vi möts igen må Gud hålla,

hålla dig i sin hand.

Gillar