Hejhej till er som faktiskt läser det här första mest troligt halvstela inlägget. Jag är ingen van bloggare vilket kanske kommer synas men förhoppningsvis kan jag få fram mitt budskap ändå.

Som jag redan har nämnt i min presentation ska jag bilda en opinion om en samhällsfråga. Det jag då har valt att skriva om är hbtq-personers svårigheter i samhället, och främst då homo-, bi- och transfobi. Jag vill även innan jag börjar gå in i ämnet tillägga att jag är ingen expert på något vis och jag tar majoriteten av min fakta från internet. Jag vet till exempel inte hur det är att leva som en transperson i dagens samhälle och vilka svårigheter de möter i sin vardag.

Så, hur kommer det sig att människor är homo-, bi- och transfobiska då? En av de vanligaste orsakerna till denna fobi är rädsla som bygger på stor okunskap. Vissa människor är rädda för det som de tycker är annorlunda och ”onormalt” och reagerar sedan på olika sätt när de kommer i kontakt med det de är rädd för. Deras rädsla kan bottna i en rad olika orsaker. När någon som är djupt religiös och som har vuxit upp i en religiös familj kommer i kontakt med HBT-personer, kan deras fientlighet komma ifrån att de helt enkelt inte har fått lära sig hur samhället kan se ut utanför religionen. De är vana vid att förlita sig på sin tro och dess heliga skrifter och tycker därför att sådant som inte stämmer överens med det de har lärt sig, eller som det står negativt om någonstans, är onormalt och inte borde få finnas. Samma sak är det med människor som tar politik på väldigt stort allvar och som har växt upp bland politik som talar emot allas lika värde. De har inte fått veta att till exempel homosexualitet är fullt normalt och har därför svårt att acceptera.

Heteronormen är också något som gör det svårare för normaliseringen av hbtq, i ett samhälle där normen är att vara heterosexuell är det inte lätt att identifiera sig på något sätt som bryter normen. Man blir på en gång instoppad under fliken ”onormal”. På grund av heteronormen kan det också vara svårare för folk att våga komma ut och våga leva sitt liv på det sättet hen vill leva. Personer som inte ser stereotyp ut kommer automatiskt antagas tillhöra heteronormen och vara heterosexuell. I vissa fall drabbas inte dessa människor av bi- och homofobi i samma utsträckning som någon som klassas som t.ex. stereotypt lesbisk. Men däremot kan de behöva arbeta väldigt hårt för att kunna leva som de identifierar sig, eftersom antagandena om dessa människor är många.

Från de negativa handlingarna som dessa okunniga människor kan utsätta hbtq-personer för, uppstår ofta väldigt negativa konsekvenser. På RFSL:s hemsida har jag läst om en studie som visade på att det finns större risk för psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol och droger i samkönade äktenskap än i olikkönade äktenskap. Risken för ångest och depression är dubbelt så hög bland män som lever i en samkönad relation, och risken är också större för en kvinna som lever i en samkönad relation att få dessa diagnoser än en kvinna som lever med en man. Anledning till överkonsumtion av till exempel alkohol kan vara att det används för att hantera stress som kommer från diskriminering och känsla av utanförskap. Det finns också ökad risk för självmord bland hbtq-personer, för vissa tar allt det negativa i livet över det positiva, och de känner att de inte har någon annan utväg. Jag vill bara passa på att inflika att det alltid finns en annan utväg, det finns hjälp att få.

Att hitta lösningar för att minska eller helt och hållet få bort homo-, bi- och transfobi är inte det lättaste. Om jag hade vetat någon konkret lösning på problemet hade jag ju delat med mig av den till allmänheten för längesedan. Just nu drivs en hel del arbete mot heteronormen och det är något som bör fortsättas med och utvecklas ännu mer. Om man kan få bort alla antagandena och fördomarna gällande hbtq-personer blir det såklart lättare att leva det liv som man vill leva. Jag känner att de länder och städer som är i störst behov av att bli mer accepterande och helt enkelt upplysta om alla de olika sätt en person kan identifiera sig på, är de länder som även är svårast att förändra. De är ofta antingen väldigt religiöst troende eller lever i en politisk miljö där det som går emot normen är fel. Jag vet därför inte hur man på bästa sätt kan förändra människors sätt att tänka. Man måste ju fortfarande respektera dessa människor och inte dumförklara dem, de har ju ofta fått inpräntat i huvudet redan från barnsben vad som är ”rätt och fel” i ett samhälle.

Det blev en hel del fakta i denna text och kanske inte lika mycket av mina egna tankar. Så för att förtydliga vad det faktiskt är jag står för: Jag tycker att homo-, bi-, och transfobi är oacceptabelt och hemskt. Personligen kan jag inte riktigt förstå hur man kan döma och vara elak mot en människa bara på grund av hur den identifierar sig eller vem den älskar. Det här ämnet väcker mycket irritation i mig och jag kände att jag nästan var tvungen att främst använda fakta istället för mina egna åsikter, för annars hade det nog funnits en risk för att någon hade känt sig kränkt 😉 Min oerfarenhet av att skriva blogg syntes kanske ganska väl, men aja, sånt är livet.

Likes

Comments