I samarbete med Poster Store / In collaboration with Poster Store

Poster Store är ett livsstilsmärke för stilren och prisvärd väggkonst, och i samarbete med dem fick jag chansen att styla om mitt hem med nya snygga posters och ramar. Poster Store erbjuder sina kunder att skapa ett unikt hem som de trivs i och som de älskar. Både posters och ramar som erbjuds är av hög kvalitet och skapade av både Poster Stors egna designers men även konstnärer från världens alla hörn. De två bröder som grundat varumärket år 2014, delade tanken om att konst ska vara för alla, men även att fina ting inte behöver vara dyrt. För att skapa mitt drömhem beställde jag hem några naturposters som ger mig en feel good-känsla, men det finns även modeposters och andra vackra posters till ditt hem. Jag har för tillfället placerat mina naturposters ovanför sängen, dels med tanke på att jag inte hunnit sätta upp dem på väggen ännu, men även med tanke på att jag behöver hjälp att sätta upp dem (vilket jag alltså inte fått än). Dock ska dessa feel good posters upp på väggen över soffan inom kort och jag är SÅ glad över att jag valt guldiga ramar (aluminiumramar i glänsande guld), det känns bara så lyxigt. Jag ska alltså bort med alla mina gamla svarta ramar och byta ut mot guld, guld och mera guld. Förhoppningsvis införskaffas en runt spegel också, som pricken över i:et. Mest förtjust är jag faktiskt över "Highland Cow Poster", hur ball är den bara inte?

Vad jag också vill nämna om Poster Store är att miljön är väldigt viktig för dem och att ALLA posters är tryckta på papper med FSC-miljömärke (det står för: ansvarsfullt skogsbruk). Vilket jag tycker är helt fantastiskt! Kvalitetsmässigt märkte jag direkt på mina posters när jag "tog i dem" att pappret var av hög kvalitet och mycket tjockare än om jag jämför med mina tidigare posters från andra företag. Jag gillar även att ramen kommer med okrossbar akrylglas vilket är så himla smidigt när man håller på att flytta runt och bestämma vart saker och ting ska sättas upp. Akrylglaset har faktiskt av samma egenskap som vanligt glas - kristallklart (dock bara betydligt lättare).

Vill du också höja mysfaktorn i ditt hem nu till hösten? Eller behöver du också bara en nystart i hemmet? Isåfall kan du passa på att använda dig av koden "lindaviktoria30" som ger dig hela 30% på Poster Stors sortiment. Koden gäller på posters (ej selection och ramar) och är giltig tom 16.09.19.

-

Poster Store is a lifestyle brand for stylish and affordable wall art, and in collaboration with them I got the chance to redesign my home with new stylish posters and frames. Poster Store offers its customers to create a unique home that they enjoy and love. Both the posters and frames on offer are of high quality and created by both Poster Store's own designers but also artists from all over the world. The two brothers who founded the brand in 2014 shared the idea that art should be for everyone, but also that nice things don't have to be expensive. To create my dream home, I ordered some nature posters that give me a feel good feeling, but there are also fashion posters and other beautiful posters for your home. I have currently placed my nature posters above the bed, partly because I have not been able to put them on the wall yet, but also considering that I need help to set them up (which I have not yet received). However, these feel good posters will be up on the wall over the couch soon and I am SO happy that I chose golden frames (aluminum frames in shiny gold), it just feels so luxurious. So I will remove all my old black frames and exchange for gold, gold and more gold. Hopefully, a round mirror as well. Most delighted I am actually over the "Highland Cow Poster", how cool is it just not?

What I also want to mention about the Poster Store is that the environment is very important to them and that ALL posters are printed on paper with FSC ecolabel (it stands for: responsible forestry). Which I think is absolutely fantastic! In terms of quality, I noticed directly on my posters when I "touched it" that the paper was of high quality and much thicker than if I compared with my previous posters from other companies. I also like that the frame comes with unbreakable acrylic glass which is so super smooth when you are moving around and deciding where things should be set up on the walls. In fact, the acrylic glass has the same characteristic as ordinary glass - crystal clear (though only considerably lighter).


Do you also want to increase the coziness in your home this fall? Or do you just need a fresh start at home? In that case, you can use of the code "lindaviktoria30" which gives you a full 30% on Poster Store's website. The code applies to posters (not selection and framed) and is valid until 16.09.19
.

Gillar

Kommentarer

Aliciasmood
,
Beatrixerixon
,
Wow så fint!! :O nouw.com/beatrixerixon
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229