Instagram lindaviktoriaaaInstagram lindaviktoriaaaInstagram lindaviktoriaaaInstagram lindaviktoriaaaInstagram lindaviktoriaaa

BLACK FRIDAY

Ingen har väl missat black friday, eller black week?! På min Instagram (@lindaviktoriaaa) har jag just nu ett samarbete med Ideal of Sweden där jag visar upp deras grymma deal. Det här inlägget är dock inget samarbete, så om ni vill ta del av superdealen får ni spana in min Instagramprofil. Men jag ville däremot passa på att visa mitt URSNYGGA skal som just nu pryder min iPhone. Så här kommer en liten bildbomb på mitt svartglittriga skal + en bild på min "clutch". ENJOY!

Har ni gjort något fynd nu i veckan? Jag är så sugen på att få veta! Själv klickade jag precis hem ett träningsset från Stronger (dags att kasta några gamla och utslitna) och sen funderar jag på att göra ett lite dyrare kap ikväll, håller fortfarande på att överväga, hehe. Vad tror ni att det kan vara?

-

Nobody has missed Black Friday, or Black Week?! On my Instagram (@lindaviktoriaaa) I currently have a collaboration with Ideal of Sweden where I show off their black friday deal. However, this post is not a collaboration, so if you want to take part in the super deal, you can check out my Instagram profile. But on the other hand, I wanted to take the opportunity to show my amazing iPhone case. So here comes a small picture bomb on my black glittery cover + a picture on my "clutch". ENJOY!

Did you buy something during black week? I'm so excited to know! Myself, I just bought a training set from Stronger (time to throw some old ones away) and then I think about doing a little more expensive catch tonight, still considering it tho, hehe. What do you think it might be?

Gillar

Kommentarer

BROW TOOLS THAT MAKE A DIFFERENCE

I samarbete med Browgame Cosmetics, inlägget innehåller affiliate länkar / In collaboration with Browgame Cosmetics, the post contains affiliate links.


Tack vare mitt ambassadörskap tillsammans med Browgame Cosmetics har jag snygga bryn all time! Och jag är verkligen inte den som tackar nej till ett par snygga bryn som ramar in ansiktet. Jag har alltså i detta samarbete fått möjligheten att testa fler av deras grymma tweezers, en eyebrow shaping knife samt en 10x suction mirror som går att fästa på din badrumsspegel med hjälp av små sugproppar. Spegeln har verkligen underlättat för mig när jag plockar mina bryn likväl som det är en snygg accessoar i badrummet. En gång i veckan försöker jag alltså färga mina bryn, vilket gör att det är betydligt enklare för mig (som är blondie) att plocka och därefter forma brynen med hjälp av förstoringsspegeln. Jag är efter dessa steg nästintill good-to-go och adderar enbart lite brow wiz och gel. Jag brukar dock alltid ha med mig en tweezer från Browgame i handväskan, med tillhörande fickspegel med LED-ljus, detta möjliggör för mig att "rätta till" mina bryn, alternativt plocka dem i ett ljus som är annorlunda än det jag har i hemmet.

Vill du läsa mer om Browgame och min LED-spegel finner du inlägget HÄR, eller mer information om hur jag fixar mina bryn och vilket smink jag använder HÄR.

Jag upplever verkligen att dessa produkter håller vad de lovar, och att de verkligen gör skillnad på mina bryn, vilket är så himla roligt!

-

Thanks to my ambassadorship with Browgame Cosmetics , I have great brows all the time! And I'm not really the one to say no to a couple of nice brows that frame the face. So in this collaboration I have had the opportunity to try more of their awesome tweezers, an eyebrow shaping knife and a 10x suction mirror that can be attached to your bathroom mirror with the help of small suction plugs. The mirror has really made it easier for me when I pick my brows as well as it is a nice accessory in the bathroom. Once a week I try to color my brows, which makes it much easier for me (who is blondie) to pick and then shape the brows using the magnifying mirror. After these steps I am almost good-to-go and only add a little brow wiz and gel. However, I always carry a tweezer from Browgame in my handbag, with a pocket mirror with LED lights, this allows me to "correct" my brows, or alternatively pick them in a light different from what I have in the home.

If you want to read more about Browgame and my LED mirror, you will find the post HERE, or more information on how I fix my brows and what makeup I use HERE.

I really feel that these products keep what they promise, and that they really make a difference to my brows, which is so much fun!

10x Suction Mirror - HERE .

Signature Slanted Tweezer in Red - HERE.

Original Pointed Tweezer in White - HERE.

Eyebrow Shaping Knife - HERE .

Gillar

Kommentarer

A SMALL WEEKEND UPDATE AND GLADIATOR76 PICS

Jag har precis vaknat (yup, 08:30) och det är dags för mig att börja ta tag i min magisteruppsats. Däremot måste jag påbörja dagen med lite respons först, innan jag kan sätta igång med mitt egna. Eftersom internet i lägenheten inte alltid är på topp kanske det får bli ett besök på ett café i närheten under eftermiddagen, vilket jag har insett är ganska mysigt, om det inte är alltför högljud dvs.

Hur som helst har helgen varit bra, vi åkte till Marseille i fredagskväll för inflyttningsfest. Vi stannade kvar över natten och spenderade hela dagen i Marseille. Vilket var verkligen var supermysig, förutom en liten händelse som nästintill fick mig att börja gråta. Och nu kanske ni undrar varför? Jo. Efter att v hade besökt stadens "highpoint" där en magiskt vacker kyrka är placerad gick vi återigen ner till staden. Vi gick runt på olika små gator och gränder och var på väg tillbaka mot hamnen. När vi kommer in på en stor gata ser vi mängder av poliser som blockerar vägen. Vi hör oljud från vänster och blicken drar sig ditåt. Vi har hamnat meter framför en demonstration. Demonstrationer behöver absolut inte alls vara någon fara, men vi höjde tempot för att gå ner lite smidigt på en tvärgata, BOM hör vi. Jag har ingen aning om vad det var som smällde, men mitt hjärta stannade nästan. Vi börjar att gå snabbare på den lilla och smala gatan. Gatan är så smal att det nästintill enbart går att köra en bil i bredd, och det som "kallas" trattoar är varannan meter trappor som går upp mot lägenheterna på vägen. Jag ser ett par framför mig som springer upp för en av trapporna och ställer sig mot husväggen. Vi vänder oss om, ser att människor springer in på "vår" gatan med skydd för munnen (för att skydda sig från gas). Då och där fick jag panik, springande människor i masker. Vi springer upp på nästa möjliga trappa och lutar oss mot husväggen. Efter några sekunder springer det upp en annan tjej bredvid mig, hon är från "den springande gruppen" och vill varna oss genom att gå in i dörren bakom oss. Jag försöker att öppna den, men den är låst. Det springer in mer och mer människor på gatan och vi bestämmer oss tillslut för att ta oss igenom folkgruppen och försöka ta oss vidare. Vid tre tillfällen hör jag smällar när vi går/springer vidare och mina ben skakade. Jag var rädd. Jag må vara töntig eller löjlig men när jag såg ett par som sprang förbi med deras lilla barnvagn började tårarna nästan rinna, usch stackars. Så fort vi kom iväg ett par gator var allt återigen "som ingenting hade hänt". Mina ben skakade ett par timmar och jag vill inte ens föreställa mig hur hemsk vardagen är i vissa länder därute, usch säger jag bara. Så, var rädda om varandra, och ta hand om varandra.

-

I just woke up (yup, 8:30 am) and it's time for me to start working on my master's thesis. However, I have to start the day with a little response first, before I can start my own. Since the internet in the apartment is not always on top, there may be a visit to a cafe nearby in the afternoon, which I have realized is quite cozy, if it is not too loud ofc.

Anyway, the weekend has been good, we went to Marseille on Friday for a move-in party. We stayed overnight and spent the whole day in Marseille. Which was really cozy, except for one small thing that almost made me cry. And now you may be wondering why? Yes. After visiting the city's "highpoint" where a magically beautiful church is located, we went down again to the city. We walked around various small streets and were on our way back to the harbor. When we enter a large crossroads, we see many police officers blocking the road. We hear noises from the left and our eyes move towards it. We have ended up in front of a demonstration. Demonstrations doesn't have to be a danger at all, but we increased the tempo to go down a little smoothly on a cross street, BOM we hear. I have no idea what it was, but my heart almost stopped. We start walking faster on the small street. The street is so narrow that it is almost only possible to drive a car in width, and what is "walking area" are every two meters of stairs that go up to the apartments on the road. I see a couple in front of me running up one of the stairs and standing against the house wall. We turn around, see that people are running into the street wearing masks (against gas). We run up on the next possible staircase and lean towards the house wall. After a few seconds later another girl runs up next to me, she is from the demonstration group and wants to warn us by going into the door behind us, but it is locked. More and more people are coming and we decide to get through the crowd and try to move on. On three occasions I hear BOOMS as we walk/run and my legs were shaking. I was scared. I may be goofy or ridiculous but when I saw a couple running by with their little baby, tears almost started to flow, omg. As soon as we got off a couple of streets everything was again "like nothing had happened". My legs were shaking for a couple of hours and I don't even want to imagine how awful everyday life is in some countries out there, etc. I just say. So, take care of each other.

Gillar

Kommentarer