Vad är du?

Kraftfull...
Vad är det?

Stark, energisk, mäktig, stabil, effektiv, robust, levande, fertil, stadig, proaktiv, förebild...

Ish..
?

😉🤗😚🦸‍♀️🧘‍♀️🏋️‍♀️🙏

Gillar

Kommentarer