My Owl Tattoo

Det här är den allra första tatueringen jag skaffade, om man inte räknar den lilla pricken jag har nära min vänstra armhåla. Ugglan är väldigt personlig och har många olika betydelser.
1. Ugglor brukar kopplas ihop med vishet, och jag betraktas ofta som "den smarta eller kloka" av folk jag känner.
2. Jag är en nattuggla.
3. Både min mamma och jag älskar ugglor.
4. Ugglan har gröna ögon för att jag har gröna ögon.
5. "Creativity" står för att jag är en väldigt kreativ person.
6. "Nature" syftar dels på att jag älskar djur & natur, men även på att många av mina favoritämnen i skolan involverade naturvetenskap.
7. "Wisdom" symboliserar min logiska sida och att jag alltid strävar efter mer kunskap.
8. Ugglan sitter på en hög med böcker, eftersom jag älskar att läsa.
9. Creativity, nature och wisdom är skrivet i min egna handstil.
10. Jag valde att skriva orden på engelska, då jag föredrar det över det svenska språket.

This is the very first tattoo I ever got, if you're not counting the little dot I have near my left armpit. The owl is extremely personal and has many different meanings.
1. Owls tend to be associated with wisdom, and I'm often considered "the smart or wise one" among the people I know.
2. I'm a night owl.
3. Both my mom and I love owls.
4. The owl has green eyes because I have green eyes.
5. "Creativity" stands for me being a very creative person.
6. "Nature" partly refers to my love of animals & nature, but also to the fact that many of my favorite school subjects involved natural science.
7. "Wisdom" symbolizes my logical side and that I always strive for more knowledge.
8. The owl is sitting on a stack of books, since I love reading.
9. Creativity, nature and wisdom is written in my own handwriting.
10. I chose to have the words written in English, since I prefer it to the Swedish language.

Ja, jag vet att mina ben är väldigt håriga på dessa bilder. Deal with it!
Eftersom det här var min första tatuering, läste jag på väldigt mycket innan. En sak jag hittade var att man tydligen inte skulle raka benen innan, då man kan få små sår och att det inte skulle vara bra. Så mina ben var ludna ett bra tag under läkningsprocessen. Jag hade heller inte räknat med hur sjukt mycket tatueringen faktiskt skulle klia när den läkte, men det var SÅ värt det.

Yes, I know that my legs are really hairy on these pictures. Deal with it!
Since this was my first tattoo, I studied a lot beforehand. One thing I read was that you shouldn't shave your legs before getting a leg tattoo, since you could get small wounds and getting tattooed on a wound isn't something you should do. So my legs were fuzzy for quite a while during the healing process. I also hadn't imagined how severely the tattoo would itch while it healed, but it was SO worth it.

#tatuering #förstatatueringen #uggla #uggletatuering #tatueringsförklaring #tattoo #firsttattoo #owl #owltattoo #legtattoo #tattooexplanation #tattooed #tattooedgirl

Gillar

Kommentarer