Värderingar - mål - pågående process


Innerst inne, djupt i dig själv .

Vad vill du att ditt liv ska stå för ?

Hur vill du vara i dina relationer med andra?

Värderingar?

Det djupaste av vårt hjärtas önskemål, är att interagera och relatera till människor, världen och oss själva.


Gillar

Kommentarer