Lifebyhelena

Gör inte om mig

Är jag älskad? Älskad för den jag är? Eller behöver jag göras om? Stöpas i en annan form? Min form går inte i någon förutbestämd mall. Jag är kantig där jag ska vara rund, rund där jag ska vara kantig. Otymplig när jag behöver vara smidig. Smidig när jag skulle må bättre av att vara otymplig.
Men om jag gör om mig blir jag någon annan. Någon annan kanske försöker vara jag. Så varför ska jag slåss mot sjuka ideal? Varför ska jag göras om för att passa in i något som inte är gjort för mig? Jag tänker att jag ska försöka gå min egen väg. Trampa upp stigar som inte är synliga för blotta ögat. Det kommer säkerligen vara snårigt, taggigt och jag kommer göra mig illa. Jag kommer falla och jag kommer få slag från olika utstickande grenar. Men jag kommer få tillåtelse att utvecklas åt mitt håll, på mitt sätt. Jag kommer bli fri trots alla mina skavanker. //Helena

Gillar