Athletic Fitness

Många har frågat mig angående Athletic Fitness, vad är det.? vad tävlar man i, osv..

Här har ni svaret.

Athletic Fitness

Athletic Fitness är gymvärldens mångkamp, som ska premiera en allsidig tränad fysik, med såväl styrka, uthållighet, koordination, rörlighet och snabbhet. I korthet består tävlingen av: Fysikrond: Här bedömer fem till nio domare de tävlandes fysik från fyra sidor. Strikta kriterier styr hur de tävlande får stå för att framhäva sin fysik på bästa sätt. Det som ska vara idealet är en vältränad fysik utan synliga defekter, där inga muskelgrupper skall dominera eller vara underutvecklade och med en muskelmassa som tydligt visar att gymträning varit en betydande del av förberedelserna. Muskelvolymen och -definitionen skall dock inte motsvara den som en bodybuilder uppvisar. De tävlande ges placeringspoäng från ett och nedåt av samtliga domare. Högsta och lägsta poäng för varje tävlande stryks. Lägsta poäng ger seger. Styrkerond: Två moment – chins (”räckhäv”) och dips (”armhävning på barr”), där det gäller att göra så många repetitioner som möjligt, enligt mycket strikta regler. Chins: Max sträck i bottenläget. Hakan över räcket i toppläget. Inget gung eller sprattel tillåtet. Rörelsen ska vara med armbågarna utåt och inte framåt (som tidigare). Tempot får inte vara högre än att domarna tydligt kan se vändningarna och att kroppen hålls i korrekt läge. En vila à tre sekunder under omgången, som får läggas när som helst. Nytt för i år är att det inte är tillåtet att ”föra” benen under repetitionen. Man kan ha endera böjda ben eller raka ben, men får inte förändra detta under omgången. Dips: Armbågen minst i höjd med axeln i bottenläget. Fullt sträck i armbågen i toppläget. Inget gung eller sprattel tillåtet. Kroppen får inte luta för mycket framåt, utan ska vara i det närmaste upprätt. Tempot får inte vara högre än att domarna tydligt kan se vändningarna och att kroppen hålls i korrekt läge. En vila à tre sekunder under omgången, som får läggas när som helst. I ronden ges en sammanlagd placeringspoäng från ett och nedåt, på samma sätt som i fysikronden, som läggs till tidigare poäng. Hinderbana: De tävlande startar två och två med de som ligger längst bak efter fysikrond och styrkerond startar först och de bästa startar sist. Placeringssiffran i denna rond läggs till tidigare poäng och de sex bästa gör ytterligare en finalfysikrond, enligt samma kriterier som första fysikronden. Vid fler än 16 tävlande i klassen sker en eliminering efter den första fysikronden, där de sexton bästa går vidare till styrkeronden. Efter styrkeronden går dem 8 bästa vidare till hinderbanan och dem 5 bästa efter hinderbanan går vidare till sista symmetrironden. För mer utförlig information www.skkf.org

 

 

Gillar

Kommentarer