Patreon


Er egentlig ganske genialt, siden det som kjent har vært en pandemi som har ødelagt for det å ha konserter, så har de måtte finne nye måter på å komme seg ut til publikum på

Så er det noe som heter Patreon, noe som egentlig er ganske genialt, og en av mine favoritter, Tony Harnell har begynt med dette, og mot et lite månedsbeløp så kan man «møtes» over nettet, og holde bla konserter osv, noe som jeg har hatt glede av

Så jeg anbefaler alle til å joine patreon og støtte Harnell og de andre artistene som ikke får holdt konserter i denne tiden

Det gjør jeg derfor, synes jeg også alle andre skal det også 😂

Så løp og join og gi din støtte

Hail 🤘


Is actually quite ingenious, since what has been known has been a pandemic that has ruined for having concerts, so they have had to find new ways to get out to the audience

Then there is something called Patreon, which is actually quite ingenious, and one of my favorites, Tony Harnell has started with this, and for a small monthly amount you can "meet" online, and hold concerts etc., something that I have enjoyed

So I recommend everyone to join the patreon and support Tony and the other artists who canot hold concerts during this time

I do that so, I think everyone else should too 😂

So run and join and give your support

Hail 🤘

Liker

Kommentarer