Ødelagt Vinyl & Reperasjon På Bil


Hei 👐

Gårsdagen var en litt irriterende dag, som jeg har nevnt tidligere, så er jeg samler av vinyl, og har vært det en del år, med et lite avbrekk i “cd” perioden der alt ble utgitt på cd og ikke vinyl

Jeg hadde kjøpt en dobbel 7” på discogs, og gleden var stor da jeg hentet den på posten i går, men gleden var kortvarig, for de møllene som hadde transportert den fra Tyskland til Norge, hadde dyttet noe skarp rett igjennom både innpakninga og vinylen, så den var ikke spillbar 😡, og attpåtil så måtte jeg betale fortolling på den

Så da måtte jeg skaffe en ny
Så det var ett lite skår i gleden det der

Ellers så ble bilen til mutter, som ble rygget på for en uke siden, satt inn til oppretting og den er snart så god som ny

Og siden det blir besøk her i ettermiddag, så har mutter bakt vannbakkels

Og med dette, ønskes dere alle en fin onsdag

Till next time ...

Stay hard, Stay hungry, Stay alive

if you can,

And meet me in a dream of this hard land


Broken Vinyl & Car Repair

Hey 👐

Yesterday was a slightly annoying day, as I have mentioned before, so I am a collector of vinyl, and have been for some years, with a small break in the "CD" period where everything was released on CD and not vinyl

I had bought a double 7 ”on discogs, and the joy was great when I picked it up at the post office yesterday, but the joy was short-lived, because the mills that had transported it from Germany to Norway, had pushed something sharp right through both the packaging and the vinyl , so it was not playable 😡, and on top of that I had to pay customs on it

So then I had to get a new one
So there was a little shard in the joy there

Otherwise, the car, which was backed on a week ago, was put in for repair and it is soon as good as new

And since there will be a visit here this afternoon, mother has baked cakes

And with this, I wish you all a nice Wednesday

Till next time ...

Stay hard, Stay hungry, Stay alive

if you can,

And meet me in a dream of this hard land

Liker

Kommentarer