I Lampeland


Hails 🤘

Er som nevnt på tur igjen, og befinner meg på et sted som heter Lampeland, hvor hotellet og «basen» vår er

Lampeland er et tettsted i Flesberg kommune i Viken

Idag har det blitt besøkt Blaafargeverket, Th Kittelsen utstilling og huset der eieren av blaafargeverket bodde, tror ikke jeg hadde daua hvis jeg ikke hadde fått sett det huset, men er greit å ha sett det

På blaafargeverket møtte vi også en Kleiner münsterländer, som måtte klappes litt

kjørte fra Moss kl 8:30, så det har vært en lang dag, og i morgen tidlig, kjører vi til Rjukan, der tante og jeg kanskje skal på toppen av Gaustatoppen
Så nå er det natta for min del her i Lampeland

Stay tuned for more

Goodnight 😴


Hails 🤘

Is as mentioned on a trip again, and is in a place called Lampeland, where the hotel and our "base" are

Lampeland is a town in Flesberg municipality in Viken

Today it has been visited Blaafargeverket, Th Kittelsen exhibition and the house where the owner of blaafargeverket lived, I do not think I would have died if I had not seen that house, but is fine to have seen it

At the blue dye factory we also met a Kleiner münsterländer, who had to be patted a bit

Drove from Moss at 8:30, this morning, so it has been a long day, and tomorrow morning, we drive to Rjukan, where aunt and I might go to the top of Gaustatoppen
So now it's night for me here in Lampeland

Stay tuned for more

Goodnight 😴

And in the end
The love you take
Is equal to the love you make

Liker

Kommentarer