Friday the 13th


Dagen som det sies at det er lurt å holde seg inne, siden det er en ulykkesdag i følge sagnet

Jeg for min del har ikke hatt noen uhell når jeg har vært ute å kjørt idag selv om jeg har vært både her og der

Men det er en eller annen nisse/nissemor som har vært borti den ene skjermen på bilen min og skrapet den opp, når det har skjedd, vet jeg ikke, men heldigvis ikke noe stort og det er ingen skader på lakken

Ellers så går sommerferien mot slutten, og jeg skal på jobb til uka, med nye arbeidstider som ødelegger planene mine, noe som er nøye planlagt, men ikke fra min side

Nå har jeg nettopp vært ute å gått en tur, det trengs litt trim, siden det har vært mye kos i ferien 😳

Nå skal det gjøres minst mulig før det er sengetid

God kveld!

Till Next Time …

Satanas benedicat tibi


The day when it is said that it is wise to stay indoors, since it is an accident day according to legend

For my part, I have not had any accidents when I have been out driving today, even though I have been both here and there

But there is some pixie / pixie mother who has touched one of the screens on my car and scratched it up, when it has happened, I fortunately do not know anything big and there is no damage to the paint

Otherwise, the summer holidays are coming to an end, and I have to go to work again next week, with new working hours that ruin my plan, which is carefully planned, but not on my part.

Now I have just been out for a walk, it is needed since it has been a lot of fun during the holidays 😳

Now it should be done as little as possible before bedtime

Good evening!

Till Next Time…

Satanas benedicat tibi

Liker

Kommentarer