Besøk av Tor & Maling

Look in to the sky he's riding
High above the clouds he flies
King of gods, the world is shaking
Look for the blinding light

Oh tor with the hammer
Oh tor with the hammer

When his hammer hits the air
Watch the lightning strike the earth

Som dere skjønte av teksten, så har vi hatt besøk av Tor med hammer’n her i Moss idag, jeg var på jobb mens han holdt på og akkurat i det jeg var ute så kom det et realt blink av lyn etterfulgt av et realt skrall med «fin» bass

Etter jobb ble det en enkel middag, bestående av pizza, etter den var historie, så begynte jeg så smått å male litt her hjemme for å friske opp litt er noen år siden disse veggene har sett maling nå gitt

Maling er ikke min største hobby, og det er greit å gjøre det i små doser

Og hvis dere lurer, så males det med en farge som heter dueblå, så jeg ikke blir beskyldt for å male svart 😝

I’ll be back
Goodnight 😴

Intro teksten er forresten et utdrag fra låta «Tor With The Hammer» med TNT


Visit by Tor & Maling

Look in to the sky he's riding
High above the clouds he flies
King of gods, the world is shaking
Look for the blinding light

Oh tor with the hammer
Oh tor with the hammer

When his hammer hits the air
Watch the lightning strike the earth

As you can see from the text, we have had a visit from Tor with the hammer here in Moss today, I was at work while he was working and just as I was out there was a real flash of lightning followed by a real bang with "fine" bass

After work it was a simple dinner, consisting of pizza, after it was history, so I gradually started to paint a little here at home to freshen up a little is a few years since these walls have seen paint now

Painting is not my biggest hobby, and it's okay to do it in small doses

And if you are wondering, it is painted with a color called pigeon blue, so I am not being accused of painting black 😝

I’ll be back
Goodnight 😴

The intro text is from TNT’s song “Tor With The Hammer”

Liker

Kommentarer