Vi gick tyvärr inte vidare, men vi hade jätteroligt ändå. Vi har lärt oss mycket och vi hade en rolig upplevelse i Umeå.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Nu har vi äntligen blivit färdiga med arbetet till tävlingen! Vi började den första lektionen med genomgång av de två olika uppgifterna som vi ska tävla med i Umeå. Ljudlös kommunikation och Pariserhjul. Under arbetets gång har vi haft många olika diskussioner för att hitta den bästa lösningen.

  Inför teknikåttan har alla fått en möjlighet att använda sina kunskaper eftersom alla är delaktiga i tävlingen. Alla i klassen har tagit tävlingen seriös vilket ledde till ett bra och engagerat resultat där alla jobbar tillsammans. Grupperna har fått utmana sig själva på olika sätt. I pariserhjulgruppen har de fått utmana sina matematiska, tekniska och fysiska kunskaper. Vi har använt våra matematiska kunskaper till att kunna lösa problem som vi stött på i olika situationer, genom att välja strategier och metoder till olika problem som uppstått.

Det vi alla har lärt oss av tävlingen och lektionerna är att vi kommer att våga tänka annorlunda och på ett nytt sätt, för att lära oss mer. Vi har lyssnat och lärt oss av varandra.

Likes

Comments

Kunskapskrav

Syfte

Syftet med teknikåttan är att vi elever ska utveckla våra kunskaper i nom teknikens värld. Kunskap från lektioner och tävling kommer att ge oss kunskap inför framtiden. Saker som att lyssna på andra, samarbeta och våga komma med egna idéer är något vi kommer ha användning för i arbetslivet. Uppgiften är att vi ska kunna bygga ett pariserhjul och kommunicera tyst genom flaggor. Tävlingen är också ett bra tillfälle att visa sina kunskaper.

Arbetssätt

Vi har under tre veckor jobbat och förberett oss inför teknikåttan. På lektionerna har vi diskuterat olika lösningar kring de olika uppgifterna. Klassen har varit indelad i grupper med inriktning mot pariserhjul, tyst signalsystem samt redovisning av blogg. Inom respektive grupp har diskussioner förts på olika sätt.

I pariserhjulsgruppen har man provat olika lösningar. Vi diskuterade med undervisande lärare och kollade på idéer på internet. Vi kom fram med olika lösningar. Läs mer nedan där vi skrivit om pariserhjulet.Vi valde att använda masonit till sidorna på pariserhjulet. Fördelen med att använda masonit istället för något annat material var att det blev billigare, enklare och lättare. För att hålla hjulet mer stabilt använde vi träpinnar mellan de två masonitskivorna.

Vi har även haft en redaktör som har dokumenterat med både bild och text. Vi valde ut en person i klassen för att ta hand om bloggen. Det eleven har gjort är att fotografera de olika grupperna och intervjua eleverna i respektive grupp. Eleverna berättar hur man har jobbat i respektive grupp under lektioner så att eleven kunnat dokumentera och lägga ut på bloggen. Undervisande lärare har hjälpt eleven med att informera om regler och saker som bör skrivas på bloggen.

Inom gruppen tyst kommunikation har vi delat upp oss i två grupper. En grupp tränar på att skicka iväg meddelanden och den andra gruppen tränar på att ta emot dem. De två grupperna har tillsammans kommit fram till ett alfabet som alla haft som läxa att träna in. De övar nu på att ta emot meddelanden snabbt och långsamt. De vanligaste bokstäverna och orden ska gå snabbast att meddela eftersom att de förekommer oftast. Båda grupperna har ett facit där det står vad flaggorna betyder i sina olika positioner. Flaggorna kan antingen vara bokstäver, korta ord, siffror eller kort i en kortlek. De ska kunna förmedla meningar som: Lägg klöver sju på stolen under bordet och så vidare.

Kunskapsmål

Inför teknikåttan har alla fått en möjlighet att utmana sina kunskaper eftersom att alla är delaktiga i tävlingen. Alla i klassen har tagit tävlingen seriöst vilket leder till ett bra och engagerat resultat där alla jobbat tillsammans. De två olika grupperna har fått använda sina kunskaper på olika sätt. I pariserhjulgruppen har de fått utmana sina matematiska, tekniska och fysik kunskaper. Vi har fått använda våra matematiska kunskaper genom att kunna lösa problem som vi stöter på i olika situationer, genom att välja strategier och metoder till det problem som uppstår. Vi har fört resonemang kring undersökningar och ställt frågan ”Är det rimligt?”. De vi har lärt oss inom den tekniska delen är att kunna undersöka och prova oss fram till en lösning. Vi har också dokumenterat ändringar som skett genom skisser, ritningar, modeller och rapporter för att underlätta det kommande arbetet. I den ljudlösa kommunikationen har man lärt sig att samarbeta på ett nytt sätt. Man har fått utmana sina tekniska förmågor genom att förmedla ett budskap utan ord. Då måste man hitta en ny teknik för att kommunicera med varandra. 

Kunskapskrav

Undervisningen bidrar till att vi elever utvecklar kunskaper för att kunna lösa vardagliga problem på olika nivåer inom matematiken. I kunskapskraven står det att på E nivå ska man kunna lösa problem på det enklaste fungerande sätt och på A nivå ska man kunna lösa problem på ett väl fungerande sätt. Ibland kan den enklaste lösningen vara den bästa.komplicerade lösning var den simplaste lösning.

Matematik

För att uppnå ett E nivå måste man i huvudsak kunna lösa problem på ett fungerande och enkelt sätt. Man ska kunna välja ut lättare strategier och kunna ge förslag på fungerande matematiska tekniker.

För att uppnå C nivå måste man ha uppnått E nivå och kunna lösa problem på ett mer relativt fungerande sätt. Man måste kunna välja ut mer förhållandevis goda strategier och kunna ge förslag på ett väl fungerande sätt.

För att uppnå A nivå måste man ha uppnått både E och C nivå samt att du ska kunna lösa problem på ett mer avancerat sätt. Du ska kunna välja ut mer väl utvecklade strategier och kunna ge förslag på ett mer avancerat sätt med god anpassning till problemet.

Fysik

För att uppnå betyget E i fysik ska du kunna visa dina grundkunskaper på ett relativt enkelt sätt samt kunna utnyttja dessa med viss praktisk andvändning. Du som elev ska också kunna bidra till att formulera enkla frågeställningar utifrån dina egna planeringar samt identifiera enklare fysiska samband.

För att uppnå betyget C ska kriterierna för E nivå vara uppfyllda. Du ska kunna visa upp goda grundkunskaper och lätt kunna utnyttja dessa i praktisk andvändning. Du ska kunna komma med relativa och välanpassade frågeställningar utifrån egna idéer och kunskaper samt identifiera svårare fysiska samband.

För att uppnå betyget A ska nivån för betyget E samt C vara uppfyllda. Du ska med mycket goda kunskaper kunna formulera mer avancerade frågeställningar och dra välutvecklade slutstaser samt kunna identifiera avancerande fysiska samband. Du som elev ska också kunna föra välutvecklade resonemang som ska kunna användas i vardagslivet.

Teknik

För att uppnå E nivå ska du kunna undersöka olika tekniska lösningar på ett relativt enkelt sätt. Du ska kunna utföra enkla konstruktions arbeten genom att pröva möjliga idéer samt kunna utforma simpla fysiska modeller. Du ska samt kunna göra enkla dokumentationer utifrån ditt arbete.

För att uppnå betyget C så ska kraven på E nivå vara uppfyllda. Du ska kunna undersöka tekniska lösningar i vardagen med goda användningar. Du ska kunna göra utförliga dokumentationer utifrån ditt eget arbete.

För att uppnå betyget A så ska kraven för E samt C nivå vara uppfyllda. Du ska kunna undersöka tekniska lösningar i vardagen på ett mycket välfungerande och avancerat sätt. Du som elev ska kunna utföra konstruktionsarbeten på ett välanpassat och välutvecklat sätt samt göra mycket utförliga dokumentationer utifrån ditt eget arbete.


Likes

Comments

Pariserhjul

Nu har vi kört igång med teknikåttan. Vår lärare har presenterat uppgifterna och vi elever har delat in oss i två grupper. Efter en brainstorming har vi en bra lösning på gång. Idén bygger på att pariserhjulet ska fungera med hjälp av gravitation och friktion.  Hjulet kommer att åka ner och sedan upp med hjälp av gardinstängerna och motvikten som vi placerat högst upp på ställningen, som är 120 cm hög och 25 cm bred. Lösningen är att tyngdkraften kommer att tvinga ner hjulet med hjälp av de mindre vikterna som är fastsatta på hjulet. På hjulet finns också två magneter fastsatta som ska häva hjulets rotation och hålla kvar det i rätt position. På baksidan av pariserhjulet finns ett mindre hjul som ska skapa friktion mot plankan med Silicon så att hjulet tvingas upp igen. 

 För att vara så effektiva som möjligt arbetar ena gruppen med att konstruera pariserhjulet medan andra gruppen bygger och sågar de delar som vi behöver till pariserhjulet. När vi ska sätta montera hjulet, som ska vara 55 cm i diameter,  ser vi att man mätt några centimeter fel och att det påverkar hela bygget. Vi måste göra om det. Vi har lärt oss att det är viktigt med exakta mått.

 I slutet av första veckan stöter vi på ett problem. Vi har svårt att klura ut hur pariserhjulet ska åka ner och sedan upp igen. Vi får fundera vidare.

Vecka två. När det gäller drivningen av pariserhjulet har vi flera misslyckade försök den här veckan. Vi har funderat på hur korgen ska kunna vrida sig tillbaka ett halvt varv. Vi provar med ett mindre hjul på baksidan av konstruktionen. För att få en bra friktion använder vi Silicon på en planka. Vi mäter plankan med Silicon utifrån omkretsen på lilla hjulet så att vi vet att den är  tillräckligt lång för att det ska fungera. Vi upptäcker att pariserhjulet "faller" väldigt snabbt och vi känner att vi måste få det att gå lite långsammare. Ny brainstorming. Lösningen blir en större motvikt högst upp i konstruktionen. Nästa fråga som dyker upp är:  Hur ska pariserhjulet hålla positionen?  Kan vi använda  gummiband, vikter eller trådar? Valet blir  två magneter för att få pariserhjulet att stanna kvar på sin plats. Nu känner vi oss stressade. Några inom pariserhjulsgruppen börjar måla delarna innan de kan montera ihop allt. 

Nu är vi framme vid sista veckan och nu är det bråttom! Vi måste hinna göra alla småjusteringar innan tävlingen på torsdag. Alla delarna som vi målade har torkat. Nu ska bara pinnarna med magneter monteras och sedan är vi klara. Förresten måste vi montera fast vikterna på det nymålade pariserhjulet.

Priset är svårt att uppskatta men det ligger någonstans runt 500 kronor eftersom vi har haft de flesta matrialen här på skolan. Vi har också tagit material hemifrån, tex gardinstänger. Vi har kommit på en smart lösning till hur vi kan  använda gardinstänger, nämligen som bas till konstruktionen.

Pariserhjulet fungerar efter principen gravitation och friktion. Hjulet kommer att åka upp och ned med hjälp av gardinstängerna och vikterna. Vår lösning är att tyngdkraften kommer att tvinga ner hjulet med hjälp av vikterna som är fastsatta på hjulet. På hjulet är det också två magneter fastsatta som ska häva hjulets rotation och hålla kvar det i rätt position. På baksidan har vi ett litet hjul som ska skapa friktion mot plankan med silikon så att hjulet tvingas upp igen. Då har vi tagit hjulets omkrets delat med två för att få fram den sträckan som hjulet behöver för att få friktion mot plankan med silikon.

Likes

Comments

Ljudlös Kommunikation

Nu första veckan sitter ett gäng elever i klassen och funderar på hur de kan jobba med de gula och röda lapparna/flaggorna. Alla får komma med förslag.  Just nu verkar förslaget vara att arbeta utifrån två system. Ett som där varje bokstav i alfabetet har en färgkombination och ett system som är kopplat till de olika korten i en kortlek. Det gör att systemen är väldigt flexibla och kan klara att skicka alla typer av medelanden till de som tar emot budskapet. 

Den här veckan, vecka två,  har kommunikationsgruppen blivit helt klar med alfabetet och de olika tecknen. Eleverna i gruppen har börjat med att prova att sända ut meddelanden till varandra. När sändarna skulle skicka ett "B" tog mottagarna emot det som ett "W" , eftersom de två bokstäverna hade likadana tecken fast spegelvänt. Det uppstod en diskussion och de märkte att felet var att mottagarna fick tecknen spegelvända. De löste problemet genom att sändarna gjorde om sin lista med de olika tecknen spegelvända, så att mottagrana kunde ta emot dem snabbt och effektivt utan att behöva vända på alla. Just nu så tränar alla mottagare och sändare på att kunna göra båda sakerna, och de sker stora framsteg redan nu. De kommer på nya sätt att förbättra de som är osäkert och dem blir allt mer säkrare på tecknen.

Likes

Comments

Ljudlös Kommunikation

Hej! Idag har vi äntligen kommit igång med arbetet till tävlingen! Vi började lektionen med genomgång angående de två olika uppgifterna som vi måste genomföra uppe i Umeå, ljudlös kommunikation och Pariserhjul. Sedan satte vi oss i mindre grupper och diskuterade om ett smart och effektivt sätt man kan kommunicera på om man är långt ifrån varandra. Min grupp bollade fram och tillbaka mellan olika idéer. Vi diskuterade både för-och nackdelarna med de olika kommunikationerna. Men i slutet av lektionen kom vi fram till ett väldigt bra och effektivt sätt. Klassens mindre grupper han inte redovisa för varandra om de olika idéerna som grupperna hade kommit fram till när lektionen var slut, men det blir av imorgon då vi ska arbeta vidare.

Likes

Comments