Unusual Instruments. Episode 4: Tabla

The decisions up until now were not very easy. However, I knew the Tabla would definitely make this list as one of the most renowned instruments in India. This twin set of drums hold enormous cultural importance and its presence in music along with the flute always gives a feeling of the subcontinent. They go as far as 2500 years into India's history!

One of the most prominent tabla master is Zakir Hussain, who has graced Indian music with his eloquent style and his fast paced drumming hands. Here is a small sample of what he can accomplish with a set of Tablas.


----------------------------


Besluten hittils har inte varit lätta. Oberoende så visste jag att tabla är ett av de kändaste indiska instrumenten. Detta set med tvillingstrummor är kulturellt mycket signifikant och dess närvaro i musiken tillsammans med flöjten ger en känsla att man skulle vara i subkontinenten. Dessa instrument går långt tillbaka i tiden, så långt som 2500 år i Indiens historia!

En av de mest framträdande tablamästare är Zakir Hussain som har förskönat den indiska musiken med sin uttrycksfulla stil och snabba fingrar. Här är ett exempel på vilka rytmer han kan åstadkomma med en tabla.

Maybe its enough with the classics, here is something more modern for your taste. Tabla Swag is one of my favourite when it comes to a mixture of modern and classic in India.


-------------------------------


Nu räcker det med klassiker, här är någonting modernare för er. Tabla Swag är en av mina favoriter när det kommer på tal om en blandning av modern och klassisk musik i Indien.

One of the most played songs by Ed Sheeran, Shape of you, also has a tabla cover. The song itself has been played on repeat so many times people are literally sick of it. However, this swing in music is a fresh mix. Here it is, rate it as you please!


-----------------------------


Shape of you är en av de mest spelade låtarna. Nu har denna låt en tabla version också! Sången har spelats så många gåner att alla har blivit trötta på den. Trots allt, svänger denna versionen lite grann och får den att kännas lite fräschare. Här är den, ni får tycka hur ni vill!

Got any ideas for more unusual instruments? Don't forget to mention them in the comments. I will go through all of them.

Stay tuned for our next episode. The next instrument is a very unusual, albeit very famous South Asian percussion. Can you guess what it is?


------------------------------


Har du idéer om nästa ovanliga instrument? Minns att kommentera i så fall så går jag igenom alla förslag.

Är du klar inför nästa avsnitt? Nästa instrument är mycket ovanligt, men också väldigt känt slagverk från sydasien. Kan du gissa vilket instrument det är?


Bisous

Gillar

Kommentarer