Reggae Jam Night in London

It was my last night in London and I didn't know what to do that night until I heard about this cool reggae jam night at Mau Mau Bar. I've been to all kinds of open mic and jamming sessions, but I've never experienced a true reggae night!

Surprisingly this bar is located in Notting Hill, a place I always wanted to see. It might be because of Julia Roberts and Hugh Grant, but this part of the city is quite charming.


-----------------------------


Det var min sista kväll i London och jag visste inte vad jag skulle göra förrän jag glrda om denna coola reggae evenemanget på Mau Mau Bar. Jag har varit till många olika jamsessioner och open mics, men aldrig har jag upplevt en riktig reggae night!

Överraskningvärt var det i Notting Hill, ett område som jag alltid ha velat besöka. Det kan delvis bero på Julia Roberts och Hugh Grant, men denna stadsdel är nog charmig.Being one of the first arrivers I got a good seat and quite quickly the place started filling up as the music went on. The beginning started with some improvisations that were more jazz like and as the night continued the reggae took over! I really loved how they performed with their hearts. You can see that they enjoy the music and the entire atmosphere in this place was just amazing!


----------------------------


Jag fick en bra sittplats när jag var bland de första som anlände. Det var tur, för stället fylldes snabbt med folk. Kvällen började med fina jazz improvisationer och senare togs vi alla över av reggae! Jag gillade verkligen hur de uppträdde med hela sina hjärtan. Man kan se hur de njuter av musiken och hur hela stämningen är fantastisk!Everybody was swaying and dancing together. It seemed like one of the few places where people knew each other from before and enjoyed their evening. Usually in big places you feel like you're a needle in a haystack. The video below shows how the mood changes during the night. It's not the best edit, but you get a picture of how fun it was!


------------------------------


Alla dansade i takt tillsammans. Det verkade som alla kände varandra här. Det verkar en av de få ställen som man inte känner sig som en nål i ett höstack. Från videon kan ni se hur stämningen blir varmare ju mer tid som åtgår. Det här är inte den bästa editeringen, men hoppas ni får en bild på hur kul det var!If you're curious to look in to this place sometimes I recommend calling them or messaging them on Facebook since most events aren't marked in their calendar. This jam night occurs most Sundays and the amazing part is that the entrance fee is a box of food that they give to poeple in need!


-----------------------------


Om ni är nyfikna och skulle vilja besöka stället rekommenderar jag att ni ringer dem eller skickar ett meddelande till dem på Facebook , eftersom de flesta evenemangen syns inte i deras kalender. Denna jam kväll ordnas på söndagar och det bästa är att inträdesavgiften är en burk mat som ges till de som behöver!One of the funniest parts is to observe when musicians play. You can catch any musician doing a funny face when their really into their moments. I'm not evil enough to publish such pictures haha. I have those myself and would burn them as soon as I see a glimpse of my own pictures with funny faces.

Except for the funny faces, I actually enjoy watching musicians perform. They are completely absorbed in their element and radiate strong positive energy.


-----------------------------


En av de roligaste sakerna att göra är att iaktta när musikerna uppträder. Du kan alltid få fast en musiker göra en rolig grimas vid något skede under uppträdandet. Jag är inte tillräckligt hemsk för att ta sådana bilder haha. Jag har själv en del sådana och så fort som jag ser dem vill jag bränna dem (i dagens värld radera från telefon/datorn).

Förutom de roliga grimaserna, njuter jag av att se när musikerna uppträder. De är helt inne i sina elemnt och sprider positiv energi.This versatile night ended with a cool base tune and a soft voice. The night was ending and the crowd finally convinced her to go on stage. As you see here, she is completely absorbed in her music! Such a beautiful moment.

I met some really nice people who made my night memorable. I definetely recommend going to this place, just look in advance about what's going on. London is indeed intriguing, so many things to see! Can't wait to go there again!


-----------------------------


Denna mångsidiga kväll avslutades med en mjuk röst som ackompanjerades av en stadig bas. Evenemangets slut närmade sig och alla hade äntligen övertygat henne att gå på scen. Som ni ser, är hon helt absorberad av sin musik! Vilken härlig stund.

Jag träffade härliga människor som kommer att göra denna kväll minnesvärd. Rekommenderar varmt att besöka stället, minns bara att kolla i förväg vad som ordnas. London är nog verkligen en intressant stad. Det finns så mycket att se! Är mycket ivrig att åka tillbaka igen!


Bisous

Gillar

Kommentarer