Music In 100 Years

Happy Independence Day!

Today is an exciting day! Finland is turning 100 years old and what would be a better way to celebrate then to listen to music from those times? In honor of the independence day we'll listen to music from each decade starting from 1917 to 2017! Please comment below your recommendations about Finnish songs!


------------------------------


Glad självständighetsdag!

Det är en spännande dag idag! Nu fyller Finland 100 år och hur skulle man bättre kunna fira än att lyssna på olika stycken under alla dessa år? Nu till självständighetsdagens ära kommer vi att lyssna på musik från varje decennium sedan 1917 till 2017! Ni får gärna kommentera egna förslag på låtar!


1917

"Joulupukki" was composed by P. J. Hannikainen and he also wrote the lyrics of this Christmas song about Santa. This was performed by Peipposet in 1956.


------------------------------


P. J. Hannikainen skrev lyriken och komponerade "Joulupukki"som handlar om julgubben. Peipposet framförde denna sång 1956.

1927

This poem "Slumrande toner" was published as a part of Alexander Slotte's poem collection in 1918. In 1929 it got its own melody and was found in the song collection under the title home and motherland.


-------------------------------


Dikten "Slumrande toner" publiserades i Alexander Slottes diktsamling 1918. År 1929 fanns sången med i sångsamlingen under rubriken "Hem och fosterland".

1937

Saima Harmaja was an amazing poet with many beautiful poems in the 1930's. She led a tragic and very short life, that might be one of the reasons why her poems are sensitive and beautiful. Tapani Suonto has composed a song in the 1970's with on of her poems "Siipeni Murtuneet", meaning my broken wings. Here's a song with one of her poems!


---------------------------------


Saima Harmaja var en fantastisk poet och författare med många dikter skrivna under 1930-talet. Hennes dikter var känsliga och vackra, man antar att det beror på hennes tragiska liv som slutade alltför tidigt. Tapani Suonto komponerade en sång på 70-talet och använde hennes dikt "Siipeni Murtuneet" som betyder mina brutna vingar. Här få ni lyssna på låten med en av hennes dikter!

1947

Kids in the 1940's might have sat in their mother's lap hearing about the war ending. After the war ended, better times were coming and brightness increased in everyday lives. Here's Georg Malmstén and an orchestra.


-------------------------------


Barnen på 1940-talet satt kanske på sina mödrars famnar när de fick höra om att kriget höll på att ta sitt slut. Efter kriget, blev det så småningom ljusare tider. Här är Georg Malmstén med en orkester.

1957

This song has been a part of me since I don't know when. It reminds me of the summer days at our summer place in Bromarv, Finland. Such lovely memories. Otto Palmgren composed this song in the 1950's, while Jarl Hemmer wrote the beautiful lyrics, "Spegling" means reflection. In the right you can hear me singing the song while enjoying the summer breeze in Terjärv, a small place quite up north in Finland. In the left there's a rhythmic instrumental version with various instruments.


--------------------------------


Den här sången har varit en del av mig sedan länge, minns inte längre när allting har börjat. Låten påminner mig om de härliga sommardagarna på sommarstugan i Bromarv. Sådana härliga minnen. "Spegling" har komponerats av Otto Palmgren, medan Jarl Hemmer skrev den vackra lyriken. Nere till höger får ni höra mig sjunga medan jag njuter av den sköna sommarbrisen i Terjärv. Till vänster får ni lyssna på en rytmisk instrumental version.

1967

Usko Meriläinen introduced many beautiful work such as the graphically elegant Piano Sonata III. Here you can listen to summersounds arranged for flute and grasshoppers. Listen to this one, it's quite amazing!


------------------------------


Usko Meriläinen hade flera fina verk som t.ex. den grafiskt eleganta Piano Sonata III. Här kan du lyssna på sommartoner för flöjt och gräshoppor. Lyssna på denna, den är jättefin!

1977

In the mid 1970's my grandfather Gottfrid Gräsbeck introduced a new song "Yksin" (eng. alone) to the choir world. He used to conduct this choir for a long time and was composing music with various techiniques. Brahe Djäknar is a male choir at Åbo Akademi University, there is also a very talented female choir called Flora kören. Today we have Ulf Långbacka directing the choirs.


------------------------------


I mitten av 70-talet presenterade min morfar Gottfrid Gräsbeck sången "Yksin" (sv. ensam) till körvärlden. Han var länge dirigent för både Brahe Djäknar och Flora kören vid Åbo Akademi. I dagens läge har vi Ulf Långbacka som dirigent för dessa körer.

1987

My mother is my biggest inspiration. Her song "Ilonhelmet" (eng. beads of happiness) is one of my favorites. It has beautiful lyrics about happiness, small things in life, and disappointment. Here's a short translation:

"Life give small beads of happiness, but they are too heavy to carry. I was too happy, I was too big. We gave all the gifts, unwrapped and enjoyed them." ... "tried to give love, something more beautiful. My dreams didn't carry on..."

Too beautiful to carry on. In the memory of her I'd like to share this.


-----------------------------------


Min mor är min största inspiration. Hennes sång "Ilonhelmet" (sv. glädjepärlor) är en av mina favoriter. Den har vacker text om glädje, små saker i livet och besvikelse.

"Livet get små glädjepärlot, men de är för tunga att bära. Jag var för glad, för stort. Vi gav alla gåvor, öppnade dem och avnjöt dem."... "jag försökte ge kärlek, någonting mera vackert. Mina drömmar höll inte..."

För vackert att fortsätta. Till hennes minne vill jag dela denna med er.

1997

In the 1997, the band Apulanta was one of the most popular bands in Finland. Here's their album "Kolme" (eng. three).


-------------------------------


Under året 1997 var bandet Apulanta en av de mest populära banderna i Finland. Här får ni lyssna på deras album "Kolme" (sv. tre).

2007

I don't knnow how many people remember this song that was one of the greatest Finnish hits. Can you guess which one? Drumroll...

"Pauhaava Sydän" (eng. beating heart) by Lauri Tähkä and Elonkerjuu.


--------------------------------


Jag vet inte hur många som minns den här låten som hör till bland de största finska hitlåtarna. Kan du gissa?

Trumvirvel...

"Pauhaava Sydän" (sv. slående hjärta) av Lauri Tähkä och Elonkerjuu.

2017

This year the most popular artist is JVG. According to Iltalehti they are the most populat Finnish artist on Spotify. The throwback of 100 years ends here with JVG. I wish you all a happy independence day!


---------------------------------


I år är den mest lyssnade artisten JVG. Enligt Iltalehti är de populäraste finska artisten på Spotify. Denna throwback på 100 år tillbaka slutar här med JVG. Jag önskar er alla en glad självständighetsdag!


Bisous

Gillar

Kommentarer