5 Most Influential Songs


During these years I have listened to many songs and some have stayed with me a longer time and other have become a distant memory. Do you have a song that has had an impact in your life or on your way of thinking?

I'd like to share five songs with you that have awaken my thoughts or had some impact in my life. Maybe in another post, we can mention more songs that need to be introduced. Feel free to comment below!


----------------------------


Under dessa år har jag lyssnat på många låtar. En del har blivit kvar, medan andra har förblivit ett avlägset minne. Har du i tankarna någon låt som har haft en påverkan i ditt liv eller fått dig tänka lite annorlunda?

Jag skulle vilja dela med mig några låtar som har väckt mina tankar eller haft någon påverkan i mitt liv. Kanske i ett senare inlägg kan vi nämna fler låtar som behöver introduceras. Kommentera gärna förslag nedan!


1. Love's in Need of Love Today


Stevie Wonder's songs are filled with messages about peace and love, but also about how difficult life can be for certain people. This song will never get old. I feel that this world can never have too much love. Unfortunately, horrible things happen all the time and that's why we need to be reminded that love's in need of love even today. Here's the emotional and beautiful live version by Stevie Wonder.


----------------------------


Stevie Wonders låtar förmedlar kärlek och fred, men berättar också hur vissa kan ha det svårt. Denna låt blir aldrig gammal. Jag känner att denna värld kan inte ha för lite kärlek. Tyvärr sker det fortfarande hemska saker hela tiden och därför tycker jag att vi måste bli påminda om att även kärlek behöver mera kärlek idag. Här får ni lyssna på den känsliga och vackra live versionen av Stevie Wonder.


2. Sail Into Tomorrow


This song has always been in my life and will be so in the future too. A lovely memory of my mother. I'm so happy that there are recordings of her so I can remember her beautiful voice. When somebody passes away all memories go with it, at least it feels like that sometimes. I try to hold on everything I have and this is something I can hold on to.


--------------------------


Denna har alltid varit i mitt liv och så kommer den också att vara i fortsättningen. Ett härligt minne av min mor. Jag är så glad att det finns inbandingar så att jag minnas hur hennes vackra röst lät. När någon avlider tar de med sig även minnen, åtminstone känns det så ibland. Därför försöker jag hålla till allting jag har och detta är någonting som jag kan ha.


3. Paper Planes


Maya Arulpragasm knows the daily struggles of immigrants and refugees from conflicted areas as she is the daughter of a Sri Lankan Tamil activist. This catchy song by M.I.A. might seem airy and cool with its beats, but it has also a disturbing message.

This pop song gained so much controversy that the gun shots were censored and she was being accused of glorifying violence and criminality. The truth is that she was misunderstood. The purpose of this song was to satirize the negative stereotypes of immigrants. The rapper in this song is not herself, but instead a fictional thug that represents all prejudices towards dark-skinned foreigners who supposedly threatens Western society.


----------------------------------------


Maya Arulpragasm känner till de dagliga hindren som invandrare och flyktingar från konfliktområden får genomgå, eftersom hon är dotter till en Sri Lanka Tamil aktivist. Denna medryckande låten av M.I.A. kan verka cool med sina rytmer och rap, men har också ett upprörande budskap.

Poplåten fick så mycket uppmärksamhet att skotten sensurerades och hon blev anklagad för att förhärliga våld och kriminalitet. Verkligheten är så att hon blev missförstådd. Budskapet i låten är en satir över de negativa stereotypierna på invandrare. Rapparen i låten representerar inte henne själv, utan en fiktiv gangster som representerar alla fördomar som finns mot mörkhyade invandrare som förmodligen hotar det västerländska samhället.


4. Could  You Be Loved


I like this song due to many reasons. Not only for the awesome reggae vibe, but also for the encouraging words of Bob Marley that you should be critical and be yourself. Don't change yourself to please others. You should be loved as you are. Usually, people are never satisfied, so do what feels right to yourself.


--------------------------


Jag gillar låten av många olika orsaker. INte bara för de coola reggae vibbarna, men också för de uppmuntrande orden där Bob Marley påpekar att man ska vara kritisk och alltid vara sig själv. Ändra inte dig själv för någon annan. Du borde bli älskad så som du är. Ibland blir folk aldrig nöjda så gör vad som känns rätt för dig.


5. Un Automne á Paris


Every time I listen to this song I get chills. Ibrahim Maalouf really catches you with his trumpet and Louane's voice reminds us that we all stand together even after everything that has happened. This song is about the attacks that happened in 2015, in memorial of the victims. Here you can follow the English translation side by side with the original French lyrics.


--------------------------------------


Varje gång jag lyssnar på denna låt får jag gåshud. Ibrahim Maalouf fångar en med sin trumpet, medan Louane påminner oss alla med sin vackra röst att vi alla stöder varandra trots efter allt som har hänt. Denna sång är skrivet till minne för offren från attentatet som skedde år 2015. Ni får gärna följa med den engelska översättningen om ni inte förstår franska!As I walk the streets in Turku, I appreciate the world I live in. A safe and beautiful place where I can fulfil my dreams.


---------------------------


Varje steg på Åbos gator får mig att uppskatta världen jag lever i. En säker och vacker plats där jag kan uppfylla mina drömmar.Bisous

Gillar

Kommentarer