Vad: Skapa papper, med fokus på återskapande, samspel och teknik

Hur: Låta barnen skapa varsitt papper av gamla dagstidningar

Varför: För att ge möjlighet att utveckla förståelsen för vår natur och utöva vardaglig teknik. Även utifrån avdelningens tema - teknik och från vårt styrdokument Läroplanen för förskolan. Läroplan för förskolan Lpfö 98. - 2016 - [Ny, rev. utg. s. 10] säger att förskolan ska sträva efter att varje barn:
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
  material och redskap,
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,​

  ​Referenser
  Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket
  Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Idag har vi haft VFU-uppföljning. Vi fick visa upp vårt didaktiska material till våra kurskamraterna. Jag tyckte var mycket roligt att se vad alla kamrater hade skapat och fick mycket inspiration och idéer till mitt kommande yrke. Uppföljningen gav mig även tips på hur jag kan vidareutveckla mitt material. 

Likes

Comments

Min sista VFU-vecka fokuserade jag mest på att avsluta mitt projekt och såg till att alla barn som ville skulle få chans att skapa ett eget papper. Sista dagen hade vi en samling tillsammans där vi reflekterade över vad vi hade gjort och om hur barnen upplevde aktiviteten. Barnen berättade att dem tyckte det var roligt och att dem gärna ville göra det igen.

Jag fick även vara med på ett hörselpedagogmöte, det var intressant och jag berättade om vad vi hade lärt oss under utbildningen hur man kan arbeta med musik som stöd i flera olika aspekter. På avdelningen där jag har min praktik har dem problem med ljudvolymen och då gav jag dem tips om att man kan göra olika musikövningar där man träna på medvetenheten kring ljudvolym. Tillexempel använda instrument som redskap, spela högt och spela lågt. Detta tyckte hörselpedagogen var mycket intressant och att hon uppmanade pedagogerna att använda sig av detta.


Likes

Comments

Under min andra VFU-vecka har jag fått chans att starta upp mitt projekt. Eftersom avdelningen arbetar med teknik valde jag att göra papper tillsammans med barnen. Vi har tidigare under utbildningen haft en workshop tillsammans med Mats Andersson där vi fick lära oss skapa papper.
Idag hann jag med att ha en liten genomgång med hela barngruppen samt göra papper med ett par stycken av dem. Jag upplevde det som att barnen tyckte det var roligt och spännande att göra papper. Det va inget som dem tidigare hade gjort.


Likes

Comments

Under min första VFU-vecka har jag fått vara med på reflektionsmöte tillsammans med alla förskollärare på förskolan. Under det mötet samtalade dem om litteratur av Sven Persson. Det var roligt och intressant att få vara med i deras diskussioner. Jag var även med på min avdelnings reflektion och utvärderingstid som varade i tre timmar. Under denna tiden skulle pedagogerna reflektera och utvärdera deras tema som dem har just nu (teknink). Dem pratade om vad som kan göras mer och hur det har gått hittills. Deras reflektion skulle skickas vidare till förskolechefen.

I onsdags hade alla pedagoger en träff med Ann-Charlotte Piira som vidareutbildar pedagoger inom teknik. Jag fick även deltaga i detta och det var mycket intressant och lärorikt. Pedagogerna hade tidigare fått i uppgift att läsa ett par kapitel ur boken teknikdidaktik i förskolan, under mötet samtalade de kring de lästa kapitel och lyfte intressant aspekter. Under mötet fick vi göra varsin mekanism (bild 1) och en valfri "gubbe" (bild 2) eller beyblade. Vi hade massor av material att tillgå och fick inspiration och tips av hennes egna figurer (bild 3).

I torsdags gjorde vi tillsammans med barngruppen ett besök till indiankojan i skogen (bild 4). Här röjde barnen runt och hade det roligt. Vi upptäckte istappar vid berget och utforskade detta tillsammans. (bild 5)

Jag har med andra ord haft en mycket givande första vecka på min VFU-plats.

Likes

Comments

Under mina tre första fältdagar talade jag med min handledare över vad dem hade för tema på förskolan just nu. Jag fick reda på att dem arbetar med teknik. Detta temat ser jag tusen möjligheter till att utveckla mitt didaktiska material. Jag kommer att skapa papper tillsammans med alla barnen under mina VFU-veckor. Det kommer bli roligt och spännande.

Mina två sista fältdagar hade jag efter min VFU-period och under de dagar skulle jag observera om jag tyckte barnen återskapade eller på något sätt använde sig av det jag gjort under VFUn. Jag tycker inte att barnen gjorde något som jag kunde koppla till mitt didaktiska material, inte så konstigt heller tänker jag eftersom jag gjorde papper tillsammans med dem. 


Likes

Comments

Mitt sista och femte museibesök valde jag att göra på Universeum i Göteborg, tillsammans med min son. Jag var där under Halloweenhelgen, så Universeum hade förvandlats till en spännande och magiskt plats med fokus på forskning, det kallades för creepy science. Vi fick se när vampyrer och häxor använde kolsyreis, bjöd på olika organiska maträtter, klappa ormar och hålla i kackerlackor.
Universeum har mycket att erbjuda för alla sinnen och man kan utforska och upptäcka mycket spännande grejer. Allt i från hur djur lever till hur det fungerar i rymden.
Att besöka Universeum med en barngrupp tror jag skulle vara mycket givande. Man kan få en guidad tur tillsammans med en som arbetar där och besöket kan bli skräddarsytt efter vad just man arbetar med på förskolan. Det finns flera olika rum som fokuserar på olika saker. Några av de olika rummen var; Hälsa, här kunde man se hur kroppen fungerar både på insidan och utsidan, det fanns mängder av olika utmaningar för att se hur kroppens muskler arbetar i olika positioner. Ett annat rum var Teknoteket, här låg fokus på teknik i alla dess olika former. Rymden fanns också, där kunde man se hur alla de olika planeterna såg ut och hur rymdfarkoster fungerade.

Likes

Comments

Idag var vi turister i storstaden Göteborg. Vi skulle under dagen besöka tre olika museum, Göteborgs konsthall, Röhsska museum och Världskulturmuseet (Klicka på länkarna för att komma direkt till deras hemsidor). Dagen var rofylld och varierande, för mig öppnade det ögonen på hur jag kan arbeta omkring kultur i förskolan. På Röhsska talade vår guide om hur man kan genom dem få inspiration och snabbkurser på hur man kan arbeta med tillsammans med museet innan, under och efter besöket.


Här gör vi vårt första stopp, Göteborgs konsthall. Där tittade vi på en utställning av Lina Selander. Denna utställning känner jag inte var speciellt barnvänlig eller hur jag ska uttrycka mig. Om jag jämför med de andra ställena vi var på så skulle jag inte gå tillbaka hit med en barngrupp. Men det beror självklart på vad det är för typ av utställning. Denna utställning var rätt invecklad och miljön va kall och oinbjudande.


Nästa stopp under vår dag av kultur var på Röhsska museum. Här förespråkade vår guide om att museum ska vara till för alla, här får man ha spring i benen. Här uppmuntrar dem till nyfikenhet och reflektion tillsammans med barngruppen. Det fanns även en ateljé som var stor och rymlig. I ateljén kunde barngruppen skapa tillsammans under besöket.


Dagens sista stopp var på Världskultur museet. Här var det en utställning som specifikt riktade sig mot de allra minsta. Här sätts barnens frågor i fokus. Barnen kan genom sina olika sinnen känna efter hur det känns att känna på ett visst sätt. Denna utställning var mycket rolig och lustfylld. Här hade jag roligt!

Likes

Comments

Idag skapade vi gemensam konst under workshopen. Innan vi började skapa fick vi i uppdrag att samla naturmaterial som vi därefter skulle använda i vårt skapande. Vi plockade löv, rönnbär, kastanjer och pinnar.
Det var roligt att skapa ett alster tillsammans och detta är något jag tycker man absolut kan göra tillsammans med barngruppen och hänga upp på avdelningen. Det går även att utveckla detta och anpassa det till ett pågående tema på förskolan. Men aktiviteten i sig var inget nytt och inte speciellt givande för mig i utbildningen just nu. Jag förstod inte riktigt meningen med aktiviteten och så fort vi gjort färdigt vårt alster så var dagen slut. Hela upplevelsen kändes som att vi bara skulle göra för görandet skull... Vi använde inte något med textil heller. Utan målade med målarfärger, oljekritor och limmade på ett stort papper. Den textilen vi hade tillgång till var att man kunde limma på lite små tygbitar också om man ville. 

Likes

Comments

Dagens workshop bestod av färdigställa vår gestaltning av boken som vi blev tilldelade under förra workshopen. Vår grupp valde att göra tre aktiviteter omkring temat självkänsla. Vi ville att barnen skulle genom aktiviteterna öka sin självkänsla samt stärka samhörigheten i barngruppen.

När man ska göra en aktivitet med barngruppen så är det till fördel att lägga upp aktiviteten i flera etapper. Vi fick ett förslag från Gunilla (bild 1). Detta upplägget är bra att ha med sig i sin framtida yrkesroll tycker jag. Vi valde att förenkla dessa steg under workshopen. Vi kallade delarna för:

 • Förrätt - Inledning, locka till aktiviteten
 • Varmrätt - aktivitet, rörelse
 • Efterrätt - knyta samman säcken, avslappnings övning, komma tillbaka till verkligheten, reflektera tillsammans

Under dagens workshop hade vi många bra diskussioner tillsammans i helgrupp. Vi talade om hur man ska se varje barns känslor. Hur man bör bemöta barn på ett professionellt sätt, och hur man kan med fördel arbeta med detta på förskolan. Väljer man detta som tema så bör man enligt Gunilla gå på djupet med hur man ska göra och arbeta effektivt med känslor, inte att bara visa hur man ser ut när man är arg, glad, ledsen och så vidare. Det är inte att arbeta med känslor utan mer att arbeta med grimaser. Om jag ska se hur jag själv bemöter barns känslor så försöker jag alltid att bekräfta att jag förstår att barnet känner som det känner. Om ett barn är arg så bekräftar jag och säger att det är okej att vara arg och du får vara arg en stund (men självklart inte skada någon eller något), eller om ett barn är ledsen så trösta barnet och säg att det är okej att bli ledsen och därefter reflektera kring känslan man fick och varför det blev som det blev. Jag tycker inte man ska avvisa känslorna utan bekräfta.
Om man ska arbeta med känslor till exempel ilska med ett barn som har ett utåtagerande beteende kan man tillsammans med barnet bygga upp en plan kring känslan

 • Varför blir jag arg?
 • Vad händer när jag blir arg? (konsekvenserna)
 • Hur ska jag göra i fortsättningen? (Förändring)

Likes

Comments