Hej Hej! Nu är det dax att försöka komma fram till en lösning!

Att konflikten i Colombia fått många konsekvenser är det ingen fråga om. Kriminaliteten har ökat och de olika terrorgrupperna har bara fortsatt att göra sina trupper större för att strida och försöka få en lösning på problemet. Så vad skulle lösningen kunna vara?

Regeringen och de olika grupperna verkar tro att våld är sättet att lösa denna konflikt på, de mördar och kidnappar personer från motsatt sida och förväntar sig att det på nått sätt ska lösa deras problem? All denna aggressivitet förvärrar bara situationen och det måste landets regering och de olika grupperna förstå. Man måste förhandla och kompromissa för att på bästa möjliga sätt få det att bli som alla vill.

Presidenten i Colombia från år 2002-2010, Alvaro Uribe, hade en säkerhetspolicy som gav enorma framsteg. Hans mål var att införa en statskontroll i hela landet för att undvika och förbjuda terrorister och våld, han ville införa en högre statlig närvaro för att skydda civilbefolkningen samt eliminera den illegala droghandeln. För att få detta att fungera så var planen att få befolkningen att bli mer aktiva, ha bättre kontroll över vägar och öka försvarsutgifterna. Resultatet för denna policy blev att under en tid av två år minskade morden och terrorattackerna i landet med ca. 50 %. De införde en bestående militär i varje kommun i April 2004 och detta var första gången på flera decennium som något liknande inträffat. Det resulterade även i att de fick bättre färdmedel så som attackhelikoptrar för kampen mot FARC och AUC samt att det blivit mindre klagomål om orättvisorna av de mänskliga rättigheterna. Uribes säkerhetspolicy är ett bra steg i rätt riktning men det kanske inte räcker hela vägen. Många har gett denna policy en del kritik då den fokuserar väldigt mycket på de militära synvinklarna och inte så mycket på de mänskliga rättigheterna eller ekonomin vilket gör att det hamnar som andrahandsval. Det som gör det klurigt är att detta bara är en lösning på kort sikt menar många kritiska analytiker och det är inte tillräckligt för att lösa landets konflikter på lång sikt.

Andra möjligheter är såklart att prata med gerillan för att försöka komma fram till en möjlig lösning, det skulle stärka landets demokrati istället för att försvaga den. Inte mycket i Colombia är gjort av fredsförhandlingar och det är också något som borde förbättras då det förhindrar och kan sätta stopp för en konflikt. Man måste minska kriminaliteten på ett sätt som inte innehåller våld mot gerillagrupperna. På det sättet kommer civilbefolkningen känna sig tryggare och det kommer bli en mjukare miljö i landet. Därefter kommer man kunna fokusera mer på de mänskliga rättigheterna och Colombia som land kommer bli mer stabilt.

Om man ska titta lite på hur FN har deltagit för att försöka hjälpa till med konflikten så ser man att FN som helhet känt att de ska hålla sig utanför konflikten då de anser Colombia vara ett ändå hyfsat rikt land. Det stämmer absolut att Colombia är ett någorlunda rikt land men de har också stora klasskillnader. Trots Colombias ekonomiska läge borde FN och andra organisationer hjälpa till att bidra med stöd för att hjälpa till med b.la. droghandeln. Fattigdomen i landet är också något som man i Colombia skulle behöva hjälp med och flera FN organisationer så som UNICEF arbetar för att försöka förbättra situationen för de som har det svårt. Men det räcker inte, det behövs mer stöd från flera delar av världen. Det handlar om ett samarbete mellan hela världen men främst i Sydamerika då hela världsdelen kan ta nytta av varandra och hjälpas åt för att bli bättre och starkare/stabilare länder.

Klasskillnaderna är en också en viktig punkt när det kommer till att lösa denna konflikt. Om man kan lösa skillnaderna mellan befolkningen behöver inte människorna i landet vara oroliga för att t.ex. inte få ett jobb i framtiden osv. Möjligheterna för att utvecklas ska alla kunna ha, därför behövs jämställdhet. Eftersom att det också är därför gerillagrupperna strider mot regeringen. Ett mer demokratiskt och jämställt land tror jag personligen skulle lösa konflikten bäst. Det absolut viktigast är alltså att alla grupperna pratar och diskuterar om hur de ska komma fram till ett bättre samhälle för alla. Alla ska ha en talan och alla åsikter ska respekteras utan att det tillkommer våld. Colombia behöver hjälp av resten av världen för att få detta att fungera, det behövs uppmuntran och alla måste vara redo för att ge efter för att faktiskt få en förändring.

Källor/Källkritik:

(Alla följande källor har jag använt mig utav i alla mina texter/inlägg)

Källa 1: http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/ Värdet i källan är att det är en primärkälla och att det är en myndighet som skrivit och som ständigt uppdaterar sidan. Den fakta som man kan läsa om på denna sida stämmer också överens med fakta från andra liknande sidor. Begränsningar skulle kunna vara att sidan inte tar upp de resterande problemen i landet som också kan höra ihop med konflikten. Ex. fattigdomen osv.

Källa 2: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Landfakta/Om-Colombia/ Värdet i källan är att det är Sveriges Ambassad som har och äger hemsidan. Man får alltså en väldigt direkt bild av hur samhället ser ut och om vad som händer i landet. Informationen stämmer även här överens med andra sidor som jag läst på b.la. de andra källorna jag skrivit här. Begränsningar här är att det är rapporter som skrivs och de blir därför inte uppdaterade. Man kan därför inte tänka att det som skrivits är skrivet i dagsläget utan man får vara beredd på att det kan vara gammal fakta.

Källa 3: http://www.globalis.se/Konflikter/Colombia Värdet i källan är att den kommer från FN förbundet och är populär sida som används utav många människor. Dessutom är sidans egna källorna trovärdiga. Denna källa blir också uppdaterad ofta. Samma information finns här som på alla andra hemsidor jag läst på. Svårt att hitta något som är annorlunda då de flesta skriver om konflikten rakt upp och ner.

Källa 4: http://www.unric.org/en/colombia/27013-the-guerrilla-groups-in-colombia Värdet i källan är att det är en organisation/informationskontor styrt av FN och den fakta som jag läst om här stämmer överens med andra sidor. Begränsningar kan vara att det inte står vem som skrivit texten och att det inte finns något datum för när det var publicerat.

Källa 5: https://www.landguiden.se/Lander/Sydamerika/Colombia/Utrikeshandel Värdet i källan är att det är en sida många förlitar sig på vilket inte är konstigt eftersom att det är utrikespolitiska institutet som sköter den. Sidan är väldigt lik de andra jag varit inne på och de flesta innehåller samma information. Denna text blir också uppdaterad. Begränsningar kan alltid såklart vara att man inte vet eller tycker att sidan uppdateras tillräckligt ofta. Texten här är inte speciellt utvecklad och det blir svårt att få en klarare bild om situationen.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Hej igen bloggen!

Nu är det dax att börja analysera denna konflikt ifrån två olika perspektiv. Detta gör man för att förstå krig och konflikter i internationella relationer bättre, man kan se händelserna från olika håll = alltså olika perspektiv.

De mänskliga rättigheterna i Colombia har fått stora konsekvenser och negativa effekter pga. de brott som begåtts av de olika våldsgrupperna. En avmobilisering bestämdes av regeringens i försök av att utrota paramilitarismen. Denna avmobilisering har hjälpt till med att minska våldet och de brott mot de mänskliga rättigheterna. Dock finns det några paramilitärer som tagit upp sina vapen igen vilket resulterar i att avmobiliseringen hjälpte till att försvaga men att det inte helt löst problemet. Det har uppkommit många nya illegala grupper i Colombia som medför mänskligt lidande och de stora gerillagrupperna har fortsatt att begå brott mot den internationella humanitära rätten. Korruptionen i landet är ett stort problem och så otroligt många har blivit drabbade under konfliktens gång. Det finns både fattigdom och extrem fattigdom i Colombia där många bor på landsbygden och där hälsoproblem är närvarande. Urbefolkningen samt arfocolombianerna har drabbats ytterst hårt genom alla dessa åren då deras rättigheter inte respekterats. De blir oftast tvungna att flytta, mördade osv. Våld mot kvinnor är också ett av de större problemen när det kommer till de mänskliga rättigheterna, de är också särskilt utsatta i den väpnade konflikten, lika så barnen som använts som soldater. Ungefär 11 000-14 000 barnsoldater har använts i de olika illegala grupperna och än idag är Colombia det land med flest barnsoldater. Colombia har också en stort antal internflyktingar och det beror ju huvudsakligen av konflikten i landet.

I Colombia finns det extrema klasskillnader då många lever ett fattigt liv samtidigt som andra inte har det lika tufft. Dock utsätts alla för konflikten på olika sätt och ingen går tryggt. Om man ska analysera konflikten från ett aktörsperspektiv så kan jag ju börja med att berätta vilka huvudaktörerna är, som jag även nämnde i första inlägget. Huvudaktörerna i konflikten är paramilitärerna, de vänster orienterade gerillagrupperna FARC och ELN och den colombianska staten. Gerillagrupperna kämpar för att införa mer demokrati i landet då Colombia är en republik. Precis som jag skrev i förra inlägget så använder de sig utav våld och många andra oroväckande medel för att få regeringens uppmärksamhet och det skapar ängslan runt om i landet. FARC är landets äldsta, största och rikaste gerillaarmé. Man har beräknat och kommit fram till att FARC tar in ca 500.000.000 årligen från droghandeln. De har mycket kontroll över människorna på landsbygden och det hjälper en hel del när det kommer till skörden av coca. FARC levererar mer än 50 % av världens kokain och mer än 60 % in i USA. Deras styrkor är säljandet av coca och det beror på den makt de har över landsbygden. ELN har setts mer politiskt motiverade än vad FARC har gjort. Ett exempel för att visa det är att de t.ex. valde att stanna den illegala droghandeln under en längre tid men narkotikahandeln är trots detta deras främsta inkomstkälla. ELN fick sin makt i slutet av 1990-talet då de genomförde flera hundratals kidnappning och förstörde oljeledningar. Båda grupperna menar att de representerar de fattiga mot överklassen i Colombia. Ibland kan de samarbeta men i många delar av landet kommer de i konflikt med varandra.

En av de andra aktörerna är som sagt paramilitären som även kallar sig AUC. Det är en organisation som skapats för att stärka de lokala paramilitära grupperna för att sedan ha i mål att motarbeta FARC och ELN. AUC stöds av b.la. narkotikahandlare och lokala samhällen som vill skydda sina stödjare från de rebelliska grupperna. Paramilitärerna har sina starkaste krafter i nordvästra delen av Colombia men gruppen har även fått större tillväxt i andra delar av landet på senare tid. Alla dessa grupper använder sig utav våld för att lösa sina konflikter, det är inte alls ovanligt vilket är mycket skrämmande. AUC har även fått stora ekonomiska bidrag från USA för att de vill ha mer människor på deras sida, de vill ha hjälp att bekämpa gerillagrupperna och droghandeln. De har inte bara fått in pengar från staten och USA utan de har också fått stora inkomster från droghandeln. Detta hjälpte paramilitärerna att växa sig stora och de lärde sig utnyttja den colombianska befolkningen genom att be om skyddspengar osv. Som ni alla säkert förstått så har USA varit inblandad i denna konflikt länge. Colombia är en av huvudleverantörerna av droger till USA och detta ledde till som jag sa att USA ville bidra med militärt stöd. Efter al-Qaidas angrepp mot USA blev deras intresse för Colombia ännu större och de valde att sätta både FARC och ELN på listan över terrororganisationer som de ville bekämpa. USA:s plan var alltså att samarbeta med AUC för att bekämpa gerillan och den då pågående narkotikaplantagen. Dock så har den spray som USA använt för att förstöra cocaproduktionen även förstört andra växter som de redan fattiga bönderna försörjer sig på och det har fått mycket kritik världen över.

Staten som också är inblandad i konflikten anses vara svag eftersom att de inte har kunnat bevara rätten att använda våld inom Colombia. De har därför förlorat en stor del av folkets tillit och det ledde till att droghandeln växte eftersom att statens försvar fysiskt, ekonomiskt och socialt inte alls gick att förlita sig på. Eftersom att USA gav bidrag till staten, som till AUC, så fick de en möjlighet att förbättra deras välstånd men de valde att lägga pengarna på militären istället för att försöka stabilisera landet.

Narkotikahandeln och kartellerna har påverkat konflikten på väldigt många sett men det var främst marijuanan som började säljas tidigt till USA som gjorde att narkotikahandeln fick fart och ökade. Kokain blev nästa drog som det blev en stor efterfrågan om och de tjänade stora pengar då de kontrollerade produktionskedjan själva. Att de skulle bli upptäckta var det väldigt liten oro över just pga. deras egna styrda marknad över produkterna. Drogkartellerna fick allt mer makt efter detta och påverkade inte bara ekonomin längre utan började genomföra mord mot fiender och hot. Colombias regering och USA har sedan dess samarbetat och försökt få droghandeln att minska. USA har lyckats försvaga droghandeln i Colombias grannländer, Peru och Bolivia men det har i sin tur lett till att produktionen i Colombia bara ökat.

Om man nu ska se detta från ett interaktionsperspektiv så kan vi börja med att kolla på hur Colombias ekonomi ser ut. Ekonomin i Colombia är stark och den har haft möjlighet att växa i samband med att våldet på senare tid har minskat i landet. Viktiga handelspartners som Colombia har är b.la. USA och Ecuador och ett frihandelsavtal har även gjorts med USA. När länder är beroende av varandra i frågan om utrikeshandeln så kan det gå riktigt illa för vissa länder om deras huvudimportör får problem. Man kan då förstå att Colombia är mycket beroende av sin export till de olika länderna, framför allt när det kommer till droghandeln då de smugglar in mesta delen av sin produktion in i USA. Denna droghandel mellan Colombia och USA är också den mest aktuella. Vi vet ju att i Colombia är den viktigaste inkomstkällan för de olika terrorgrupperna, försäljningen och produktionen av narkotika. 80 % av mängden kokain som säljs i världen produceras av just Colombia och det är stora mängder pengar som väller in i samhället pga. narkotikahandeln.

Många av Colombias grannländer har faktiskt stängt sina gränser för att försöka undvika den dåvarande gerillaaktiviteten och det gav Colombia ett dåligt intryck för omvärlden. Det är många som också har haft svårt att skriva på frihandelsavtal med Colombia just pga. den farliga aktiviteten som de olika terrorgrupperna har utövat.

Att Colombia producerar och levererar ca 90 % av all kokain som förs in i USA visar starkt deras beroende av narkotikahandeln och hur enormt mycket detta har påverkat konflikten som varat i ca 50 år. Om inte USA skulle ha så stor efterfrågan och inte importera lika mycket kokain som de gjort så skulle droghandeln inte vara ett större problem i Colombia och våldet i landet skulle vara betydligt mindre. Jag tror att de flesta länder har ett stort beroende av deras interaktioner med omvärlden precis som Colombia. Regeringen är beroende av import och export speciellt när det kommer till exporteringen av olja och kol, precis som gerillagrupperna är beroende av att deras interaktion med USA för att få droghandeln att hålla igång. Därför är det så ytterst viktigt att inte glömma dessa olika länders interaktioner med varandra. Utan interaktionerna med USA och grannländerna (ex. Ecuador, Peru) så skulle inte de olika organisationerna fungera som de gör, dock är det synd att det ska behöva bli negativa konsekvenser så som denna stora konflikt. Men vi kan inte ge upp för det! I nästa inlägg ska jag berätta för er om möjliga lösningar för att försöka hjälpa Colombia att komma ur denna onda cirkel och konflikt.

Kram!

.

Likes

Comments

Konflikten jag har valt att analysera och skriva om här i bloggen utspelar sig i det Latinamerikanska Colombia, vilket ni kanske märkte från den stora rubriken haha!

Huvudaktörerna i konflikten är regeringen och de vänster orienterade gerillagrupperna FARC och ELN. Om man ska försöka förklara vart gerillagrupperna härstammar ifrån så kan man säga att det främst var bönderna på landsbygden och idéer från universitetsstudenter i städerna som startade själva organisationerna. De delade den gemensamma idén om ett demokratiskt samhälle och land, där alla har lika mycket rätt till allmänna och fria val. Kriget mellan huvudaktörerna startade runt 1965 men självaste konflikten fick fart runt 1948 då inbördeskriget "La Violencia" sattes igång mellan det colombianska konservativa partiet och det colombianska liberala partiet. Inbördeskriget fortsatte i 10 år och tog slut vid 1958, men konflikter fortsatte och det har lett till att landet har delats in i olika rebellgrupper som utför rebelliska olagligheter och våldsamheter.

Gerillagruppernas mål är alltså att införa demokrati i landet. FARC kämpar för att bönderna ska få högre och bättre löner samt att de ska få sin egen jord att odla på. De vill störta regimen och begränsa USA:s inflytande i landet. ELN kämpar i princip för samma rättigheter men i städerna och deras främsta planläggning var att avsätta oljeledningar. De är emot utländskt ingripande i landet och därför blev oljeindustrin ett bestämt mål.

Colombia har stora skillnader mellan fattiga och rika och på landsbygden är det stor brist på skolor och många har inte råd att betala skolmaterial. Eftersom att bönderna inte heller äger sin egen mark så behöver de odla och sälja koka på sidan om, som de sedan säljer vidare till narkotikahandlare för att lyckas försörja sig. Narkotikahandeln hänger ihop med konflikten då gerillagrupperna köper b.la.  vapen för pengarna de får in. USA har visat stort intresse och engagemang i kampen mot narkotikaproduktionen i Colombia då de anser att det är ett stort problem, dock har deras deltagande fått mycket kritik då de använt spraymedel mot drogproduktionen som också har förstört annat växtliv. De redan fattiga bönderna fick alltså ännu svårare att försörja sig.

Trots att de olika gerillagrupperna har goda avsikter så gör dem extremt grova saker för att få Colombias regering att lyssna. De torterar, kidnappar och mördar människor som står på regeringens "sida" och det får de att agera lika hemskt gentemot gerillagrupperna. Regeringen har dödat homosexuella, gatubarn och många människor som stödjer gerillorna. Detta har gjort att civilbefolkningen har drabbats ytterst hårt av denna konflikt och det kan man inte fortsätta att tillåta.

I detta inlägg har jag tagit upp lite om bakgrunden och huvudaktörerna i konflikten. I nästa inlägg planerar jag att ta upp två olika perspektiv som jag sedan kommer utgå ifrån för att fortsätta analysera denna konflikt.

Vi hörs senare bloggen! Ha det bra :)

Källor:

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/Landfakta/Om-Colombia/

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Colombia/Fordjupning/

http://www.globalis.se/Konflikter/Colombia

Likes

Comments