knarketsbaksida

Här skriver jag om att leva med självdestruktivitet, missbruk och beroende, och psykisk ohälsa. Jag lär även snurra in på en del andra ämnen som går hand i hand med de ovannämnda.
Bloggen utgår mest utifrån mina egna erfarenheter.

Blog
  • No activity