Hvordan kan mennesker være så rasist?

Hvor en du går, finest det mange rasist mennesker. De dømmer oss for hudfargen eller religion. Jeg blir rett å slett meget opprørt av dette helt ærlig hva feiler det folk?

Hva så, om du er brun, hva så om du tror på gud, alle har sin tro og kultur. Dette må vi godta og ha respekt for. Mange mennesker har oppfatting at alle som tilhøre ‘’ islam, osv.. Er noen slemme mennesker, alle er faktisk ikke slemme. Det finest mange nordmann som er faktisk slemme mennesker. Vi kan finne slemme mennesker uansett hva raser de er. Dette blir så enormt feil tanke gang, jeg støtter ingen parti her.

Jeg synes dette er så ekstremt teiet verden vi lever, vi lever i 2021 ikke hundre år bakk i tid. Vi Mennesker er verste fiender mot hverandre! dette må bli stopp!!!

Religion og hva raser vi er har ingenting med hvor menneske vi er. Jeg tror ikke på gud men har respekt for de som tror på det, Har ikke respekt for mennesker som dreper andre, eller gjør andre fysisk skade. Vi må se hell hetten ikke bare hudfargen og rasen på menneskene… Skal vi klare oss sammen med andre mennesker må vi ha forståelse for hverandre og ikke tenke rasistisk.

Jeg skammer meg over verden, Folk må la være bli hjernevasket øve nett! å se på ting annerledes!


-------------------

Where one you go, it finests a lot of racist people. They judge us for their skin color or religion. I'm simply very upset by this honestly what's wrong with people?

So what if you're brown, what if you believe in god, everyone has their faith and culture. We must accept and respect this. Many people have a perception of everyone who belongs to ''Islam,' etc. Some bad people, they're all not actually bad. The nicest lot of Norwegians who are actually bad people. We can find bad people no matter what breeds they are. This is such a huge thought bunch, I don't support any party her

I think this is such an extremely stupid world we live, we live in 2021 not a hundred years back in time. We Humans are the worst enemies against each other! this has got to stop!!!

Religion and what races we are have nothing to do with how human we are. I don't believe in god but have respect for those who believe in it, have no respect for people who kill others, or do others physical harm. We need to see the lucky hood not only the color of the skin and the breed on the humans... If we're going to make it with other people, we need to understand each other and not think racist.


I am ashamed of the world, people must not be brainwashed practice net! to look at things differently!

Klimaogsamfunn❤❤❤

Liker

Kommentarer