Under onsdagen får en kvinna i nordvästra Skåne besök av en man som inte var obekant för kvinnan. Under besöket kommer mannen över kvinnans bilnycklar.

Besöket avslutas med att mannen drar iväg med kvinnans bil. Men tack vare GPS-teknik kunde man följa bilens väg genom Skåne. Strax utanför Trelleborg kan, efter bara någon timme, en polispatrull stanna bilen och gripa mannen, född 1972, för misstanke om tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Polisen nordvästra Skåne vill tacka rymden och satelliten för ett gott samarbete.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Slut med maskering på matcher

Från den 1 mars är det förbjudet att maskera sig i samband med idrottsarrangemang. Maskeringsförbudet hjälper polisen att identifiera de som ställer till bråk så att dessa kan ges tillträdesförbud.

Den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation vid till exempel en fotbollsmatch kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

...

Det är arrangören som är ansvarig för ordning och säkerhet inne på fotbollsarenan vid en match. Den samverkan som sker runt detta kommer att fortsätta och ambitionen är att den ska bli ännu bättre.

Ett par reservationer finns dock i den nya lagen. Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller av hänsyn till exempelvis väder eller hälsoskäl.

Likes

Comments

Medborgarna i södra Skåne utsätts inte i någon högre grad än tidigare för brott. Otryggheten har ändå ökat, även om ökningen är mindre än i övriga delar av polisregion Syd. Det visar resultatet av den årliga trygghetsmätningen i polisregion Syd.

Resultatet från polisregion Syds trygghetsmätning år 2016 har nu landat och analyserats i polisområde södra Skåne.

Det som kännetecknar 2016 års mätning i hela polisregion Syd är den skillnad som finns mellan människors otrygghet och den faktiska utsattheten. Otryggheten ökar, medan den faktiska utsattheten för brott minskar (2016 års nivåer är de lägsta på 18 år).

För polisområde södra Skånes del visar siffrorna att utsattheten för brott ligger kvar på ungefär samma låga nivåer som i fjolårets mätning. 81,4% av medborgarna i de tretton kommunerna uppger sig inte ha varit utsatt för något som helst brott under de senaste 12 månaderna. Indexsiffrorna för de olika delområdena (fysiskt våld, stöld eller skadegörelse) ligger mellan 0 och 1.

Oron för att utsättas för brott i södra Skåne befinner sig också på ungefär samma nivå som i 2015 års mätning, då den ökade något från tidigare år. Bostadsinbrott är det som oroar mest. Den konkreta känslan av otrygghet har ökat något, där otryggheten att vistas ute ensam sena kvällar rankas högst. Dock kan man generellt inte se att oron motsvaras av den faktiska utsattheten.

- Vi gläder oss åt den låga utsattheten hos våra medborgare men ser all-varligt på den ökande otryggheten, även om ökningen för polisområde södra Skåne är mindre än för övriga polisområden i region Syd. Att öka tryggheten är en av polisens viktigaste uppgifter, och det behöver vi arbeta ännu mer intensivt med framöver.

Även trafikproblematiken, framför allt med bilar som kör för fort, fortsätter att vara ett störningsmoment för medborgarna i princip alla kommuner.

Lokalpolisområde Lund

 • Lund har i årets mätning brutits ner i fler delområden än tidigare, för att få större träffsäkerhet i prioriteringar. I centrum är den faktiska utsattheten för våldsbrott låg (index 1), och människor känner sig förhållandevis trygga ute sena kvällar (index 2). I Dalby är utsattheten för brott anmärkningsvärt låg (index 0,3), men det finns ändå en stor oro för bostadsinbrott (index 4). Liknande skillnad finns på Norra Fäladen och Linero, där oron för att bli överfallen eller misshandlad i området är hög (index 4 resp. 3), men den faktiska utsattheten för fysiskt våld är förhållandevis låg (index 1,8 resp. 1,0).

Lokalpolisområde Kävlinge

 • I Kävlinges östra delar finns en stor oro för att vistas ute ensam sena kvällar liksom för att kvinnor ska bli antastade (index 4). Den faktiska utsattheten ligger dock på låga nivåer. I kommunen som helhet är oron för bostadsinbrott hög (index 4), samt för bilar som kör för fort (index 3).
 • Lomma är, trots en liten ökning, fortfarande en av de kommuner som ligger lägst av alla i södra Skåne totalt sett (index 1,5). 85% av medborgarna uppger sig inte ha drabbats av något som helst brott. Oron för bostadsinbrott är dock hög (index 4).
 • I Staffanstorp har antalet bostadsinbrott efter insatser med bland annat märk-DNA gått ner med 34%, ändå ökar oron för bostadsinbrott (index 4). Men insatserna verkar ändå vara uppskattade, då fler i år tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen (index et sjunkit från 3 till 2).
 • Burlöv sticker ut på så sätt att siffrorna här förbättrats i flera delar, till exempel oron för olika typer av brott som bostadsinbrott, över-fall/misshandel eller att kvinnor blir antastade. Även utsattheten för stölder har minskat, och allt färre har avstått från att åka buss eller tåg eller någon typ av aktivitet på grund av otrygghet. Dock har problematik med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen ökat något, och här finns den största oron för att vistas ute ensam sena kvällar (index 5). Totalt ligger ändå andelen som uppger sig inte ha drabbats av något som helst brott i topp av södra Skånes kommuner med 85%.

Lokalpolisområde Trelleborg

 • I Trelleborg minskar oron för att kvinnor antastas från 2 till 1. Problematik med buskörning på moped och mc ökar från 2 till 3.
 • Även i Vellinge ökar indexet för buskörning med moped och mc från 2 till 3. Oron för bostadsinbrott är en av de högsta (index 4), men den konkreta känslan av otrygghet lägst av alla i södra Skåne (index 1).
 • Svedala tillhör de kommuner i södra Skåne som har den lägsta utsattheten för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna (index 0). De största orosmolnen är bostadsinbrotten (även om indexet har minskat från 4 till 3), bilar som kör för fort och ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen. Men andelen som överlag känt oro för någon typ av brott har minskat påtagligt (från index 3 till 1).

Lokalpolisområde Ystad

 • I Simrishamn anges problem med nedskräpning och bilar som kör för fort. Det finns en allmän oro för bostadsinbrott (index 3) och för att vistas ute ensam sena kvällar. En ökande andel upplever att polisen inte bryr sig om lokala problem (index 3).
 • Även i Sjöbo finns en ökande problematik med bilar som kör för fort (från index 2 till 4). Andelen personer som inte varit utsatta för något som helst brott har sjunkit något, men är ändå bland de högsta i polisområdet med 84%. Det är en av de kommuner där man inte avstår från att åka buss eller tåg i någon större omfattning (index 1).
 • I Tomelilla har det totala problemindexet ökat från 1,34 till 2,47. De problem som rankas högst är nedskräpning, skadegörelse, folk som bråkar och slåss och fortkörning/buskörning. Den konkreta känslan av otrygghet har ökat på ett par områden från index 2 till 4. Dock är utsattheten för fysiskt våld en av de lägsta i hela polisområdet (index 0), och andelen som inte utsatts för någon som helst brott under de senaste 12 månaderna är en av de högsta i området på 84%. Kritiken mot det lokala polisarbetet har ökat från index 2 till 4.
 • I Skurup finns problem med buskörning på moped/mc (index 4). Andelen som inte varit utsatt för något som helst brott har ökat från 79,2% till 81,2%. Kritiken mot polisens agerande mot lokala problem har ökat från 3 till 4.
 • I Ystad ligger både problem och oro på relativt låga nivåer överlag, det enda som ligger på indexnivå 3 är oron för att åka buss eller tåg. Här finns områdets lägsta oro såväl trafikproblematik som bostadsinbrott. Kvinnor som antastas har minskat från 2 till 1. Tryggheten ute ensam sena kvällar är också förhållandevis låg (index 2). Dock finns här områdets största ökning av kritiken mot polisens lokala arbete (ökat från index 2 till 5).

Kontakt för media

Fler siffor och detaljer, samt analyser och resonemang kring siffrornas bety-delse fås av respektive kommunpolis. Kommunpolisen kan också hänvisa till lämplig kontaktperson på respektive kommun, i de fall de önskar uttala sig. I vissa kommuner har polis och kommun gemensam pressträff

Likes

Comments

En tidigare kväll för två dagar strax efter kl. 20:00 valde en patrull inom Bravo (poliser med särskilt fokus på utsatta områden) att fotpatrullera i just ett sådant område.

Syftet var att komma närmre medborgarna, att prata med ungdomar eller vuxna samt givetvis att beivra brott.

När patrullen gått en sväng i området skulle de ta polisbilen till nästa plats men så blev det inte.

Någon, eller några hade nämligen valt att skära sönder samtliga däck.

Så fruktansvärt dumt att ord saknas. Hur tänker du/ni som gör på detta vis? Är det någon form av hämnd för något polisen ingripit mot? Eller tyckte ni bara att bilen störde? Är det polisen generellt som irriterar?

Jag kan verkligen inte förstå hur du, eller ni resonerat. Tack och lov hände inget akut i polisbilens närhet men om så inträffat kanske du/ni skulle kunna förklara för den eller de som behövde vår hjälp varför vi inte kom så fort som vi skulle gjort, med hel utrustning.

Nästa gång kanske det är någon som står dig/er nära som behöver polisens hjälp.


För ärenden ring 114 14

Likes

Comments

Polis, kommun, förenings- och näringsliv går samman i medborgarlöfte för stadsområde Söder.

Tillsammans – det var ledordet när polisen, tillsammans med flera andra aktörer, presenterade medborgarlöftet för stadsområde Söder.

- Det har varit en väldigt lång process och det viktiga är att det inte bara är många olika aktörer som är delaktiga utan att vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Det övergripande målet med medborgarlöftet är att öka tryggheten i stadsområdet, minska användningen av droger och alkohol, förebygga, försvåra och förhindra kriminalitet och stärka kontakten mellan polis, skola, ungdomar, lokala aktörer och näringslivet.

#MedborgarlofteMalmo2017

Likes

Comments


Pizza och läsk står på bordet och ett tiotal ungdomar har slagit sig ner i soffor och stolar runt omkring. De ska träffa lokalpolis Tomas Aggebrandt och utvecklingssekreterare Jasmina Cordero från Malmö stad för att prata om trygghet i sitt bostadsområde. Det är den sista av totalt tio dialogträffar som under hösten genomförts i stadsområde Söder.

Grupperna har noga valts ut – kvinnor, föräldrar, pensionärer och ungdomar har alla fått ge sin bild av hur deras områden kan bli tryggare.

– Visst, det händer saker, men är man inte själv inblandad så tror jag inte man råkar ut för något, säger Laila 24 år. Jag känner att jag kan gå ut mitt på natten och handla, jag är inte rädd.

”Måste stoppa det tidigt”

Hassan är 17 år och har vuxit upp på Lindängen. Han har sett flera jämnåriga försvinna in i kriminalitet.

– Jag har funderat lite på hur det kunde bli så att vissa valde den vägen. Vi har haft samma förutsättningar och har vuxit upp i samma miljö. Jag tror det handlar om att samhället måste stoppa det tidigt. Det borde finnas fler verksamheter som fångar upp barn från början. Som Allaktivitetshuset här på Lindängen till exempel.

Osman, 18 år, håller med.

– Man behöver sätta dem i sysselsättning, så att de har något att göra och så att de tjänar pengar. För idag finns det inga jobb och då är det är lättare att ta fel väg.

Löfte till medborgarna

Medborgarnas synpunkter ska nu sammanställas och ligga till grund för polisens, Malmö stads och andra organisationer inom förenings- och näringslivet gemensamma medborgarlöfte för 2017. Ett medborgarlöfte är ett dokument med olika insatser som polisen och kommunen gemensamt lovar medborgarna att de ska genomföra under året. Det kan röra sig om tillslag mot olika kriminella element, men också om förebyggande åtgärder som på längre sikt ska ge ökad trygghet.

Jasmina Cordero från Stadsområdesförvaltning Söder tycker att dialogträffarna gått bra.

– Jag tror framgången delvis handlar om att vi hela tiden haft ett tydligt mål. Deltagarna har vetat att vi kommer formulera åtaganden utifrån deras åsikter och det tror jag har bidragit till en känsla av sammanhang och meningsfullhet för dem.

Framtidstro

Hon menar att hopp om framtiden varit en gemensam nämnare vid alla dialogträffar.

– Alla har uttryckt kärlek för sina bostadsområden och vi har fokuserat mycket på styrkor och utvecklingsmöjligheter. Majoriteten av de vi har pratat med känner sig trygga, men många har problematiserat våldet och den öppna droghandeln och menar att vi behöver bli bättre på att möta problemen.

Kommunpolis Zoran Markovic är överraskad av den goda responsen under dialogerna.

– Vi kunde ganska direkt börja prata om deltagarnas känslor kring den upplevda tryggheten. Jag trodde att det skulle vara svårare, framför allt hos den yngre målgruppen. Men ungdomarna förvånade mig och visade prov på en otrolig mognad och en faktisk vilja att förändra sitt område.

Medborgarlöftet för 2017 lanseras av Polisen i Malmö och Malmö stad den 13 december i samband med Luciafirandet på Lindgården.

– Alla är välkomna och vi kommer särskilt bjuda in de som varit med och bidragit vid dialogträffarna. Utan dem hade vi inte haft något underlag till medborgarlöftet, säger Jasmina Cordero.

Likes

Comments

Medborgarlöfte till Innerstaden

I går fick stadsområde Innerstaden i Malmö ett Medborgarlöfte.

Kommunpolis Jonatan Örstrand, tillsammans med Lena Pripp, chef för Områdesutveckling i Innerstaden presenterade löftet vid en presskonferens på familjens hus vid Folkets Park.

Den öppna narkotikahandeln, trafikrelaterade problem och oro över att utsättas för överfall gör att boende i området känner sig otrygga. Under 2017 kommer polisen, i samarbete med Malmö stad, att kraftsamla för att göra området kring Norra och Södra Parkgatan tryggare för medborgarna.

Redan nu har konkreta åtgärder vidtagits för att öka tryggheten – polisen befinner sig kontinuerligt i området, Malmö stad har installerat fler lampor för att göra rondellen vid Kristianstadsgatan ljusare och inom kort kommer kameraövervakning att sättas upp i hörnet vid Norra Parkgatan och Kristianstadsgatan.

I maj 2017 kommer en återkoppling ske till medborgarna, där resultatet av det pågående arbetet och inriktningen för det fortsatta trygghetsarbetet under 2017 kommer att presenteras.

https://polisen.se/…/Trygghet-i-fokus-nar-lokalpolisomrade…/

https://polisen.se/…/Medborgarloft…/Skane/Malmo-Innerstaden/

#MedborgarlofteMalmo2017

Likes

Comments

In the quiet privatized police. When the police are not enough in our municipalities and when private security companies takes over to ensure order. It is a worrying development. Release the police, they have been inside far too long.

According to a survey conducted by Echo private security takes over to ensure order to patrol and maintain order in public places. The reason is that the police presence steadily has declined in the Swedish municipalities. It is easy to understand municipal representatives, they want order in their areas, while it is a very clear sign of a system failure.
For the time being the police which holds the monopoly of violence, it is a job that must be guided by the rule of law and legal certainty require literacy. The development we see described above means that the boundary between the police and private security companies are breaking up. It is not a development we should shrug shoulders at.

There is a reason that police training is two and a half years. The police profession has become more demanding and requires knowledge of regulations. To train as a security guard or watchman means significantly lower training requirements. Security Guard Training is now 80 hours, and nowadays to some extent been outsourced to private providers.

Although the number of police officers has not decreased, rather increased, they have disappeared from our local communities. This applies not least in rural areas. Instead, it is the private security companies that take over. Today, the number of employees in these companies is up to over 30,000, this compared with today's 20 000 police officers (which in itself is an increase of 4 000 police officers since 2000).

In early October of this year, a group of 19 councilors from Norrland's interior met with Interior Minister Anders Ygeman (S) at Rosenbad in Stockholm to protest against police shortage in rural areas. After the reorganization of the police, which had as its main objective to get the police to come closer to the citizens, experiencing the northern municipal councils trend is just the opposite: the police close to the citizens has increased.
And then it's not so strange especially if the municipalities instead turns to private security companies. To ensure the security of their communities. When no police are in place.

But there is another aspect to take into account the developments we see, namely privatization. When we rely on private security companies, it means ultimately that there will be those who can pay to get protection. There will be those who have resources that can count on security. It is a dangerous development for the common society.
And if the police only show up when a crime has already been committed, then the police will be connected with insecurity, danger, conflict. It is just the opposite of how the police should be perceived. The police must stand for security. This means that they must work preventively. This requires the presence, not only in big cities but also in rural areas and in our local communities.

Likes

Comments

It is with much interest that the rights of young girls are being ignored and that much needs to be accomplished in the call of young girls being targeted online by cyberstalkers in which are lurking on the internet. There are many young girls in which are only 11-15 years old being targeted simply because of their hobbies or just simply by broadcasting themselves singing and all that is required for a sextortion to occur is a webcam being installed. The responsibility is upon the parents to supervise their children and take responsibility of what their children gets to use within the home environment.

It is not only the cyberstalker that are affecting the young girls but it is also the aftermath of effects being followed often referred to sextortion in which the perpetrator lures girls into sexual activities and if they do not perform or make appropriate acts in which are requested by the perpetrator there will be consequences followed such as the distribution of nude images to other friends and family.

The perpetrator are often looking for 'weak' spots for each individual girl and often learning every individual girls personality and her surroundings before starting to take action against them. It is through the effects of these perpetrators that shame often becomes an attribute due to the distribution of naked or sexual images being shared with close relatives or friends. It is also the attention that is needed by the Police Departments to frequently be able to balance the workload between cases so that new cases receives attention. It is important that the 'attention' does not only focus on on-going or previous cases but on more new established ones so that they do not get put on hold as this leads to huge complications for young girls, one example would be Amanda Todd in which the investigation was left too late and she had to stand up against being blackmailed from a stranger in which evidently led to anxiety and depression in a very young age -- questions could be asked why the priority was not set for that particular investigation even though there were clarifications that there were more urgent on-going investigations progressing.

Many of these young girls that are being targeted with sextortion are suffering from extreme psychological disturbance with many of them that are taking off their psychological feelings by cutting themselves in their wrists or arms in which eventually could lead to death. It is important that parents and relatives knows what their children are doing online over the web and construct a filtration service in which should be supervised. Also in turn it is important for changes of website policies to encourage a higher age requirement -- even though one can lie about the age it is important that moderators for anonymous websites like chatroulette in which anyone can indulge themselves in online chatting activities are being provided, there needs to be some sort of moderation in which controls what activities are shared on the internet and especially on chat rooms in which are frequently being used by both young and older people for various reasons of both verbal and non-verbal communication. The problem is that the Police Departments must focus their attention striking further before the stalker persists to progressively abuse the girls -- here it is important to adress the specific timings of carrying out policing tasks online and to effeciently enable the police to track down stalkers online in an effective matter of time through IP-tracing but also specifically aiming to capture all logs between young girls and their perpetrator to monitor what current behavior is arising and what kind of text messages from both actors are being received.

Institutions must also become more flexible in sharing information to better help young girls and to be able to pressure investigations further more smoothly. There are many priorities being shared through different cases and it is important to further outline that young girls do not have the time to wait as their well-being are progressively being affected by an anonymous person in which threatens them through sexual or violent acts and stalking them further online. This can be seen with the case of Amanda Todd that were ultimately faced with suicidal thoughts and could not resist the pressure when being targeted with sextortion and that her singing in which she publically shared videos of herself for the purposes of a 'hobby' as any normal girl would do in a young age instead were transformed into an act of sextortion.

Ultimately instead what she got from the lens of the webcam was being faced by threats in the means of sexual activities by an older man with an 'eagerly impatient will' mixed with compulsion to persuade the girl to carry out specific activities. As young girls are still developing they are not frequently aware of what is 'right or wrong' and this captures a sense of parenting in which is extremely important, the supervisory role of the parent.

It is the truth that allowing young girls to broadcast themselves online could lead to extreme consequences in which evidently should be controlled and it is the primary responsibility through more than one actor to really support their child. It is important that the school together with the parents communicate with their children and that webcams are supervised by their parents but also teachers when being used to monitor their Childrens activities online. It is also from the stance of the perpetrator and the ways of trying to interact with young girls on a level in which breaks them down psychologically -- they know that they are easy targets. It is important to remember that sextortion is created through the 'webcam' -- it is mainly this 'apparatus' that enables such acts to happen but there is a line between in which the parents and investigators must cross and to effectively break the cycle by banning their children from the internet.

The consequences of sextortion often ends up with destructive behavior with young girls mainly being afflicted with self-harm due to the disturbed psychological wellbeing in which are shaped and formed by perpetrators by the cost of their eagerly desires. It is a consumption process of the perpetrators to consume sexual activities for the cost of innocent lives and destructive behavior in which ultimately affects the whole circulation of family and friend bonds. The young girls feels ashamed when their naked pictures are sent further to friends or family by the perpetrator and it forms a 'helpless' feeling as investigations are being processed independently and it creates a pressure for on-going investigations to be completed faster so that those currently that needs to be started can be adressed.

These young girls being 11 year old should have the rights to be on the internet safely and be secure -- so what would be the difference between the virtual reality and the genuine environment that we live in outside the cyber world?

The police carries on investigations straight away if a girl is stalked in the genuine reality and it is considered to be more serious but on the contrary if a young girl is being targeted online then same resources and same level of awareness are not having the same 'attention' level as if it would be on the street -- this is a huge difference in which needs to be solved. It is the truth that stalking someone in the outside reality generates a higher level of awareness than in the cyber reality but then rather again the information profile is generally much greater in the public compared to being in the cyber reality. Why cannot same resources be allocated? A stalker is a 'stalker' Werther it is online or in the genuine environment.

It is here we come to the difference of awareness -- a girl being stalked in the genuine environment may directly impose a feeling of insecurity whilst in the cyber environment they can have a sense of security unless they are giving their identity away due to their imbalanced feelings of someone pretending to be the age of 16 but in fact instead is 30 years old. However, it is often referred to a 'repetitive' behavior as perpetrators usually want to establish a link between either one or different girls. It is also the fact that perpetrators often use up to 100 different accounts on social media websites in order to hide their identity properly. A recent case back in 2010 accounted for a man being arrested in California due to pretending to be a family member or a friend of young girls and then tricking them to access malicious software that evidently lead to the full control of various computers and free access of images that could be easily distributed online.

In order to provide a positive solution towards the problem of sextortion there needs to be an app created simply through a smartphone being distributed throughout the world by establishing a link between every parent and their child in which simply interacts when a stranger is conversating but then again also with the possibility of checking every conversation between the child and the unknown person -- this ultimately breaks the privacy of the child but rather than being targeted and imposing a risk of becoming a victim of sextortion or worse acts of illegal online activity it would be worth breaking the privacy circle in order to reduce this kind of illegal activity.

A new campaign launched in 2014 called "MyMobileWatch" is a monitoring software for smartphones in which can be utilized by parents to advise and check what their teenagers are doing online but also who they call and converse messages with -- this application can be used to increase safety for minors including sharing it with the closest relatives and friends.


The image above demonstrates the links between the events taking place of a proper 'sextortion' in which the "WEBCAM" have the primary function -- the webcam acts as the visual picture being transmitted through bodily and physical activities of every actor. The cyber stalker transmits text messages to the victim and this in turn generates an interest for the victim being affected with the means of emotional instability and being aware of what is right or wrong -- the cyber stalker targets the 'weakest' spot and aims to first get a nude picture and the final goal is to coerce the girls to send more and more nude pictures or it will generate a degree of a threat with the means of sending any nude pictures to the individuals bias of relationships unless she fulfills the requirements of the stalker.

These cyberstalkers are frequently trying to capture images of young girls in order to establish a proper 'sextortion' by persuading the young girls to pose in front of the webcam so that the perpetrator can receive more images. According to a report by the Internet Watch Foundation and Microsoft there have been findings in that younger children are appearing naked in videos and images over the internet, the most young child reported was only 7 years old.

We are being bombarded by various activities, images over the atmosphere of the internet in which frequently grows every day and creates more cyber criminals. Even though children are curious about their body and developing, it is of concern about the current age and the responsibility that parents have to oversee their childrens activity in which is a paramount function. It is not just one opening 'road' of the internet but several 'roads' in which incrementally arises the issue of concern for young girls safety.

Children should see their activities as legally protected by their guardian and not misrepresent the fact that their privacy are being invaded -- it is more a protection shield that comes in mind for parents to monitor their children and the activities to ensure that they are safe, it is also during the maturity developmental process that children should be shown what is 'appropriate' and 'inappropriate' to access online. It has come to the issue of parenting by allowing children having computers or smartphones independently but also by browsing the web in their own bedroom apart from their parents. It is also extremely important that institutions such as schools educate children in matters of the cyber world in order to remind them of the dangers surrounding the web -- we now live in a traversive world in which visual images and videos are shaping criminal behaviors while there are people 'consuming' various illegal activities online to enagage in immoral acts by ignoring the consequences it generates -- these consequences are depression, anxiety and much worse and it is what needs to be fought together with institutions to fight illegal activity lurking over the web and protect minors online.

One of those Institutions have been the National Crime Agency which demonstrates ways to infiltrate and hunt cyber stalkers and perpetrators and the influencing techniques which are used to interview victims. One example is the work of NCA below and one of the most terrifying cases which followed the hunt for an abuser who duped and blackmailed hundreds of teenage boys to share indecent images of themselves online.

© 2016

Likes

Comments