Update on my work-life

WorkDet kanske är dags för en ny uppdatering på jobbfronten, vad säger ni? Det här året har på ett sätt börjat med stormfart och veckorna bara springer förbi. Av olika anledningar har jag fått väldigt mycket mer ansvar och roliga uppgifter, vilket också gör att jag har en hel del att stå i. Inte mig emot! Den senaste veckan har vi haft lunchseminarium kring pensioner, något som ett område av företaget jobbar med. Jag har också varit lite administrativt ansvarig för en utbildning mitt team haft för kunder. En utbildning jag själv faktiskt gick på också! Det ska bli spännande att framöver kunna värdera positioner på företag för att på sikt kunna skapa en struktur i en organisation. Utöver det har veckan rullat på som vanligt med att jobba på projekt till kund, ha kundmöten, skriva offerter på projekt och dessutom få de tillbaka signerade. Vi brukar säga att vi jobbar högt till lågt och det är precis så jag känner. Allt från att boka en konferenslokal, lunchrestaurang och printa material till att jobba med projekt och skriva kontrakt. Superkul att ha ett så varierande jobb tycker jag!

Det är också roligt att vi är ett så pass litet team att jag får möjligheten att jobba med så mycket varierade uppgifter. Man skulle kunna säga att vi, i mitt team, har ett huvudområde som vi jobbar inom och utöver det så har vi några områden som än så länge är lite mindre och därmed hanteras av en person respektive område. Med det sagt så är dessa områden inte heller små (bara i jämförelse till huvudområdet), så när de behöver support med vissa uppgifter får jag hjälpa till. Innan jag bestämmer mig för vad jag helt och hållet vill fokusera på så får jag vara med och se lite av allt och det är jag så otroligt tacksam för! Tänk att jag även fast jag redan har ett jobb, kommer jag få välja lite bland de projekt och arbetsuppgifter jag tycker är roligast och i slutändan fokusera enbart på detta.

// What do you say, is it time for another work update now? This year has in some ways started out in full speed and the weeks are literally running by. Different reasons has made me get a lot more responsibilities and fun assignments, which also means that I have quite a lot to do. I'm not complaining! This past week we've had a lunch seminar regarding pensions, which another business area works with at the company. I've also been responsible for the administration of a workshop we've had with clients. A training where I was also a participant. It's going to be exciting to be able to evaluate positions on companies with a purpose of creating a structure in an organization long-term. Except for that the week was quite like usual, working on projects to clients, client meetings, writing proposals and also trying to get them signed in return. We usually say that we're working high to low and that's exactly how I feel. Anything from booking conference rooms, lunch restaurants and printing material to working on projects and signing contracts. I really enjoy varied work tasks!

It's really fun that we're such a small team, making it possible for me to work on varied things. You could say that my team has one main focus area that we're working within and then we have a few smaller areas which are handled by one person respectively. They're not small areas per se, but in comparison to our main area they are. Anyway, when they need support in the other areas, I get to help out and learn more. Before I fully decide on which area I'd like to work within I have the opportunity to try it out and I'm incredibly grateful for it. Even though I have a job today, I'll get to choose the projects and tasks that I enjoy and in the end only focus on this.  • Work

Gillar

Kommentarer