Veckans Tema

Att mobbning kan gå över till en ätstörning kanske inte många tänker på. Men om man varje dag får höra att man är tjock, ful och att man inte duger. Till slut börjar man att tror på alla ord om sägs till en.

Ätstörningar är även det ett stort växande problem precis på samma sätt som mobbning och näthat. Det går inte exakt ta reda på hur många som är drabbad av en ätstörning. Enligt Rädda Barnens undersökning "Ung Röst" som gjordes för något år sedan så svarade 17 procent av alla tjejer att de har haft en ätstörning under det senaste året.

Idag räknar man med att 1-2 procent av alla personer i Sverige lider av en ätstörning. Att Rädda barnens rapport visar ett högre antal kan bero på att ätstörningar har ökat. Men det kan också bero på att det är barnen själva som bedömt att de har en ätstörning och inte en läkare.

​Det som drabbas av en ätstörning är oftast i de tidiga tonåren, 14- 16 år. Men det finns självklart även folk som drabbas tidigare och även senare än.  Genomsnittlig debutålder för anorexi är 15 år.

Ätstörningar är mycket vanligare hos kvinnor än män, men fall av ätstörningar finns hos män. Studier av anorexia nervosa tyder på att cirka 90% av fallen är kvinnor och 10% män. Det finns inte mycket forskning beträffande förekomsten av bulimia nervosa bland män, men en del forskning som tyder på att män kanske utgör ungefär en tredje del av de som lider av hetsätningsstörning (dvs hetsätning utan försök att kompensera för vad man äter med hjälp av kräkning och dylik). Eftersom ätstörningar ofta betraktas som ett ”kvinnoproblem” kan det innebär att det finns ett relativt stort mörkertal av ätstörningar bland män.

Gillar

Kommentarer