Veckans Tema - UNS

UNS är en förkortning för ”utan närmare specifikation” och kallas också för atypisk ätstörning. De som får diagnosen har en ätstörning som inte passar in i facken för anorexia eller bulimi. Så kan det bli om en t.ex. har flera men inte alla symptom från någon av kategorierna. Ätstörning utan närmare specifikation är den vanligaste formen av ätstörning.

Personer med denna diagnos har problem med sitt ätande och är ständigt upptagna med tankar på mat och vikt. Självbilden är starkt beroende av det egna utseendet. Minsta lilla viktökning ger ofta ångest. Denna diagnos kan precis som vid Anorexia och Bulimia Nervosa ge medicinska och psykiatriska komplikationer och medföra ett stort personligt lidande. Det är därför av yttersta vikt att tidigt söka hjälp för att vända den onda cirkeln.

Gillar

Kommentarer