3 saker du ska göra om du blir utsatt för näthat

De finns många som utsätts för näthat men de är få som faktiskt anmäler hatet. Har du blivit näthatad? Då kan du polisanmäla och/eller stämma!

Här är tre steg hur du kan gå till väga.

1. Säkra bevisen

Skärmdumpa ALLT. Gärna så att det framgår tid och datum, till exempel genom att öppna en klocka på skärmen. Skriv ut dumpen, be en vän signera den och genom det intyga att den är äkta.

Har du ingen skrivare kan du be vännen gå in på sidan och se vad du utsatts för. På så vis kan din kompis vittna vid ett senare tillfälle.

2. Polisanmäl

Tveka inte att gå till polisen och anmäl det näthat du har utsatts för. Oavsett vilken typ av brott det kan vara fråga om – till exempel förtal, ärekränkning, olaga hot eller hets mot folkgrupp – rekommenderar vi att du polisanmäler det direkt.

3. Stäm

Om polisen lägger ner eller överhuvudtaget inte inleder någon förundersökning kan du på egen hand utkräva ansvar från personen som näthatat dig. Genom att skicka en stämningsansökan till domstolen kan du kräva personen på pengar i form av skadestånd.

Det behöver varken vara dyrt eller krångligt, och du kan läsa mer om det på domstol.se. Genom stämning kan du få pengar av personen som näthatat dig. Och det spelar ingen roll om utövaren inte är straffmyndig.

Vilka straff kan en näthatare få?

När man talar om straff i Sverige innefattas enbart böter och fängelse. Därutöver kan en person som gör sig skyldig till brott dömas till andra alternativa på följder, såsom villkorlig dom och skyddstillsyn.

För unga personer som begår brott finns särskilda påföljder, såsom ungdomstjänst och ungdomsvård.

Straff kan beskrivas som statens ansvarsutkrävande för att en person har begått ett brott.Vilket straff som en förövare kan dömas till beror på den straffskala som är knuten till det aktuella brottet.

Om någon hotar en annan person till livet och därigenom gör sig skyldig till brottet olaga hot kan hen dömas till allt mellan böter, villkorlig dom, skyddstillsyn och fängelse i högst ett år. Om någon däremot gör sig skyldig till förtal som inte är grovt kan personen endast dömas till böter.

I många fall kan förövaren också dömas att betala pengar (skadestånd) till personen som brottet har riktat sig mot. Skadeståndet är inte ett straff, utan ett ersättningsanspråk från den utsatta personen. Skadestånd kan beskrivas som den utsattes ansvarsutkrävande för den skada som den drabbats av genom brottet.

Källa: Nyheter24

Gillar

Kommentarer