Juni - Sparmål

Nu börjar månad 3/24 i mitt sparmål för att nå 185000, med start på 85000 (100000kr ökning)!

Hur gick det i Maj?

Jo, det gick som planerat när det kom till mina sparpengar som jag kan påverka själv, dock har det varit lite kaos med USA, (Trump) och Kina, som fick stora delar av börsen att falla de senaste veckorna. Då jag har rätt mycket fonder så gick det ner med cirka 3000kr. Aktierna är två, var av den ena är på lite plus och den andra är på knappt 1000kr minus, dock har dessa inte förändrats jättemycket sen köp.

Snart vardagstisdag med god restaurang mat på Kanten, i Hunnebostrand!

Månadens Sparmål Juni!

START/ Majs avslut/ MÅLET

START Totalt: 4360kr/ Fonder: 5500 / 7 000kr

START Totalt: 195kr/ Aktier: -900/ 100kr, (bytte ut mina aktier och där dessa börjar dåligt, men där jag tror det finns potential)!

Förhoppningsvis blir det högre START för Juli, där mina aktier och fonder har högre aktie och fondkurser! :)

START Totalt: ca 85000kr
Sparkonto: START: ca 100 000kr / 102 000kr (+2500kr aktier och fonder)

1600kr kommer kom in i slutet av förra månaden från CSN, vilket jag räknar för Juni.

Jag lägger 500kr som en budget för månaden, Jag kommer jobba (lönen kommer in senare) men jag ska också vara iväg på lite och vill kunna unna mig lite.

Gillar

MAJ SPARMÅL!

Nu börjar månad 2/24 i mitt sparmål för att nå 185 000kr med start på 85 000kr (total ökning 100 000kr). Hur ska det gå?

Hur gick det i April?

Det börjar bra med en total ökning på 5000kr (exklusive lön som tillkommer) i April månad och den genomsnittliga ökningen per månad bör ligga på ca 4200kr.

Den stora ökningen som skedde med cirka 10 000kr utöver Aprils intjänande från aktier och fonder kommer från en lön som betalas ut en månad senare. (Betalades ut i April). Det har även skett försäljning av aktier, som innebär ändring av aktiernas värdeförändring, därav negativt resultat, (lite het på gröten och köpte något för tidigt). Jag har därmed efter alla olika inkomster för april fått en ökning på drygt 15% av det totala sparandets sparmålet.

Månadens inkomst!

Min månadsinkomst är endast ett CSN- bidraget på 3200, då jag har separat konto för mitt CSN- lån.

Månadens MÅL! Maj

START/(Aprils avslut) / MÅLET

START Totalt: 4360kr Fonder: 9000 / 11 000kr

START Totalt: 195kr/ Aktier: -500/ 0kr (bytt ut mina aktier och där de nya börjar dåligt, men där jag tror det finns potential)

Förhoppningsvis blir det högre START för Juni..

START Totalt: ca 85000kr Sparkonto: START: ca 103 800kr / 102 000kr (+2500kr aktier och fonder)

1600kr kommer komma in i igen i slutet av månaden från CSN och de räknar jag för Juni.

Vi vet inte hur det kommer gå men det som är viktigast, det är att hålla det totala sparmålet. Alltså för denna månad på 102 000kr. Redan nu vet jag att det kommer bli lite problematiskt att hålla sig till en hård budget, då jag vet att jag kommer få utgifter som är mer än vad jag får in från CSN- bidraget. därmed kommer jag gå back 2000kr denna månaden (minst). Förhoppningsvis blir det högre START för Juni på grund av aktier och fonder.

Gillar

Budget DEL- 2

Budgetering/Planering - Olika tidsperspektiv

Strategisk planering: Är ett längre tidsperspektiv som rör långsiktig planering, för verksamhets delar som främst rör företagets marknader, vilka produkter & tjänster som finns och till vilka kundgrupper. Denna sorts planering sker när den behövs och periodvis. Visionen ligger till grund för den strategiska planeringen. Kvalitativ inriktning.

Taktiskt planering: Den Strategiska planeringen är ett underlag för taktisk planering. Där taktiskt planering (verksamhet/administrativ planering) står för att förverkliga Strategisk planering, genom mer detaljering. Det är också mer fokus på det interna i taktiskt planering. Vilken kvantiteter en produktion ska ha, prissättnings policy. Arbetet blir mer uppstyrt, med rutiner, riktlinjer och regler. Tids perspektivet är kortare än Strategisk planering, men mer än cirka 1år. Det är oftast inom denna planering som budgetering hamnar.

Operativ planering: Den har ett kortare tidsperspektiv, och handlar mer om vad som ska genomföras den närmaste veckan/veckorna. Planeringen är kvantitativ och internt inriktad. Budgeteringen kan också hamna i operativ planering.

Budgetering används för att få en nytta större än kostnaderna!

1. Planering: Planera budgeten med underlag från in och utbetalningar (likviditeten).

2. Samordning: Olika enheter i företaget jobbar mot samma mål. Kopplingar mellan försäljning och produktion.

3. Resursfördelning: En fördelning av företagets resurser, där vissa enheter och resurser prioriteras mer och även ibland mindre.

4. Dimensionering: En del av budgetering ska på kortsikt antingen öka produktions kapaciteten eller minska den. Efterfrågan på kapacitet jämförs med tillgängligheten.

5. Ansvarsfördelning: Ansvars åtagande på olika nivåer, för den högsta nivån (ledning) tilldelar resurser. Ansvariga utför prestationen med resurserna som tilldelas, för att uppfylla budget.

6. Uppföljning: Är ett bra underlag (främst på kortsikt), för eventuella korrigeringar.

7. Kommunikation: Få insikt mellan företagets olika indelningar, även på olika nivåer ge synpunkter på olika problem eller lösningar. Budgetar kan bli en effektiv kommunikationskanal.

8. Medvetenhet: Vad är viktigt att uppnå i företaget? Vad ger framgång? Fler får kunskap och insikt i vilka faktorer som är bra.

9. Målsättning: Vad förväntas och hur sker fördelningen av målsättning? Minskar detaljstyrning när fler på respektive verksamhet blir involverade och fattar beslut.

10. Motivation: Ansvariga blir delaktiga i budgetprocessen och blir därmed mer motiverade och anstränger sig mer.

11. Incitamentsystem: Belöningar i utbyte av arbete som ger bra resultat eller mål. Vilket innebär att företaget får in intäkter eller minskar kostnader, som är till företagets fördel.

Gillar