Som bekant är det val i september 2018 till kommun, region och till riksdagen. I Region Halland har vi fyra olika valkretsar. Halmstad/Laholm, Falkenberg/Hylte, Varberg samt Kungsbacka. Varje valkrets får sedan en egen lista med kandidater.

I veckan så blev valberedningens förslag offentligt. Jag tycker dom har gjort ett bra jobb med att skapa ett grymt team som tillsammans skall driva Socialdemokratisk politik i Region Halland under kommande mandatperiod. Förhoppningsvis i majoritet :)

Dock är listan inte till 100% klar. Den slutgiltiga listan tas på distriktskongressen 7 april. Så visst kan det bli förändringar, även om det kanske inte är så vanligt. Innevarande mandatperiod har vi 3 mandat, d.v.s. ordinarie platser i regionfullmäktige. Förhoppningsvis går vi framåt i valet och vårt mål är att knipa minst ett mandat till.

För Kungsbacka så toppar följande personer:

Jonas Strand
Helen Ung Le
Mikael Delin
Maud Lanne
Martin Aronsson
Eva Borg
Johan Tolinsson
Åsa Andersson

Ni hittar listan i sin helhet här:
http://www.socialdemokraternahalland.se/2018/02/16/lista-for-valkrets-kungsbacka/

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Vårt svar på insändaren  "Halmstad och Varberg behöver närakuter" i Hallands Nyheter 2 februari.

Den borgerliga majoriteten har misslyckats med tillgängligheten i närsjukvården i Varberg och deras lösning är närakuter, hur tänkte de nu?

Problemet är svårigheter att ge invånarna den vård de har rätt att förvänta sig och har behov av. Nuvarande borgerliga, politiska ledning i Region Halland har misslyckats att attrahera och rekrytera läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal i den omfattning som krävs för att klara av att ge invånarna i Halland en god och nära vård. Ofta anges usel arbetsmiljö, brist på påverkansmöjligheter och dålig lön som anledningar till att tänkbara medarbetare väljer bort Region Halland. Detta påverkar inte bara invånarnas tillgång till vård, utan även de medarbetare som idag gör ett fantastiskt jobb men som har en tuff arbetssituation.

Vi socialdemokrater har under flera år försökt att på olika sätt arbeta för en mer tillgänglig vård. Bland annat genom att prioritera personalfrågorna för att regionen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och därmed också skapa förutsättningar för en ökad tillgänglighet. Det handlar om att stärka vårdcentralerna och den nära vården. Istället vill majoriteten starta nya, dyra inrättningar när det varken finns pengar för finansiering, lokaler att befinna sig i eller personal att rekrytera.

Trots åratal med rejäla underskott i regionens sjukvård så fortsätter majoriteten att öka kostnaderna. De borde ta det ekonomiska läget på allvar och försöka göra något åt situationen. Istället drar de på sig spenderarbyxorna och sätter sprätt på ännu mer pengar som inte finns.

Invånarna i Halland borde kunna förvänta sig mer!

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd
Jonas Strand (S), vice ordf. Hallands sjukhus
Kerstin Zander (S), vice ordf. närsjukvårdsnämnden

Likes

Comments

En av anledningarna att kostnadsökningen för vården överstiger index är den kontinuerliga utvecklingen av nya allt mer avancerade mediciner samt medicinsk utrustning. Vi blir även allt äldre samtidigt som vi kan bota allt fler sjukdomar, men kanske framförallt lever allt längre med svåra sjukdomstillstånd.

Jag har ju tidigare skrivit om de nya digitala vårdcentralerna på nätet. Jag kan knappt slå på tv:n utan mötas av reklam för kry, mindoktor eller doktor24...! Detta är en intressant utveckling, men förmodligen bara en början på ett helt nytt sätt att konsumera vård.

Det finns massor av häftig ny teknik ute på markanden idag. Vi skall bara våga/orka implementera den i vår befintliga verksamhet! Ett cool exempel är "real time language translation" d.v.s. översättning i realtid. Detta är något som flera företag utvecklar som t.ex. Google. Du pratar i din telefon på ditt språk samtidigt som mottagaren hör sitt egna språk i sin egna telefon och vice versa. Helt plötsligt kan vår svensktalande personal tala med icke svensktalande personal eller patienter. Detta kommer spara pengar underlätta otroligt i ett allt mer globalt samhälle.

En modern bil en fullpackad med sensorer kopplade till en dator som har järnkoll på alla olika systemen i bilen. Och än värre är det med de självkörande bilarna som börjar komma ute på vägarna. Tänk Er då i framtiden, om/när vi människor kopplar in ett antal sensorer på våra kroppar som kanske mäter puls, temperatur, vita blodkroppar, m.m. och kontinuerligt skickar upp denna data till en dator i molnet. Förmodligen kommer datorn kunna berätta för dig att du är sjuk, innan du märker av det själv...! Vi kommer enklare kunna diagnostisera sjukdomar, anpassa medicinering och kanske slippa sjukhusbesök helt. Framtidens teknikutveckling kan kännas skrämmande, men förmodligen kommer vi blicka tillbaka på den tid, då vi hade vårdcentraler där man kunde träffa en doktor...!

Slutligen kan man ju fundera på om vi verkligen skall ta fram ny teknik anpassade till dagens vårdsystem, eller om vi skall förändra vården i sin helhet, efter framtidens tekniska möjligheter...!


Likes

Comments

Roade mig häromdagen att gå igenom statistiken för 2017 gällande RUT- och ROT-bidrag. Den totala kostnaden landade på 9,3 miljarder för ROT respektive 4,6 miljarder för RUT.

Om vi börjar med ROT-bidraget. Detta bidrag är ett bra sätt att hålla igång bygg-branschen under en lågkonjunktur. Företagen samt staten drar ner på sina investeringar så efterfrågan på byggnadsarbetare minskar. Detta såg vi framförallt under 90-talet då det runt 1994 fanns över 30.000 arbetslösa byggnadsarbetare.

Dock ställer jag mig frågande till om detta är något som skall användas permanent. Jag har läst ett antal artiklar om byggbolag som fått tacka nej till uppdrag p.g.a. bristen på folk att anställa. Kommer bli utmanande kommande åren även i Göteborgs-området där jag själv bor, med tanke på alla bostäder som byggs samtidigt som en hel del stora projekt skall starta upp, som Västlänken, Varbergstunneln, m.m.

Så fundera på om det inte vore bättre att ha ROT-bidraget som ett smörjmedel under lågkonjunkturer samt om vi under högkonjunktur skulle kunna använda dessa nio miljarderna till något annat..!? Investera i infrastruktur t.ex.

Gällande RUT så är jag än mer tveksam. Visst är det bra att det skapats många nya vita jobb p.g.a. den ökade efterfrågan av dessa tjänster. MEN, det kommer det inom de närmsta åren behövas anställas närmare 500.000 personer inom välfärden pg.a. ökade behov samt stora pensionsavgångar. Med tanke på den relativt låga arbetslösheten vi har nu, kommer detta bli en utmaning för framförallt kommunerna och landstingen framöver.

Då kan man ställa sig frågan om det inte hade varit mer lönsamt att använda dom 4-5 miljarderna som årligen betalas ut som RUT-bidrag, till att utbilda våra nytillkomna samt arbetslösa till att kunna ta jobb inom dessa bristyrken istället? Det skulle ju vara mer win-win och ett klart smartare sätt att investera dessa pengarna.

Sen kan man fråga sig om ett bidrag, som mestadels betalas ut till höginkomsttagare där majoriteten faktiskt har råd att betala för hushållstjänster själva, är väl investerade och rättvist fördelade statliga medel...!

Likes

Comments

2017-01-19 släppte den Socialdemokratiskt ledda regeringen lagrådsremissen "Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet". Ett förslag som reglerar hur mycket vinst en välfärdsaktör maximalt få ta ut.

Förslaget innebär inget vinst-förbjud, som många borgerliga politiker skriker sig hesa om, utan det handlar om att sätta ett tak på hur hög vinsten få vara. Förslaget är 7 procent plus stadslåneräntan. I dagsläget ligger stadslåneräntan ganska nära noll procent, men ser man över tid, brukar den ligga runt tre procent. Detta ger alltså de privata välfärdsaktörerna en möjlighet att plocka ut upp mot tio procent i vinst. En vinst som vida överstiger börsens normala värdeökning i snitt, vilket gör att välfärds-branschen även fortsättningsvis kommer erbjuda en rimlig avkastning på kapital.

I regionfullmäktige i Halland har de borgerliga politikerna redan lyft detta som en katastrof för de privata utförarna i Halland. Samtliga kommer förmodligen lägga ner inom kort...! Därför är det så roligt att ingen av de privata vårdcentraler jag snackat med, ens nämnt detta som ett problem. En av dom uttryckte att hen aldrig varit i närheten av varken sju eller tio procent i vinst, så för hen var detta en icke-fråga. 

Jag har massa bra argument varför vi skall genomföra denna lag, men dom spar jag till regionfullmäktiges debatt framöver....!
Likes

Comments

I media har vi på sista tiden kunnat läsa en hel del om de nya digitala vårdcentralerna som startats upp. Doktor.se, Kry.se, Doktor24, m.m. Och fler kommer säkert dyka upp under 2018. Uppenbart finns det en efterfrågan för denna typen av tjänster. Framförallt tror jag, bland den yngre delen av befolkningen.

Det hörs röster om att förbjuda denna typen av tjänster, men det tror jag personligen inte på. Se bara för ett antal år sedan vad som hände med filmbranschen. Det fanns en stor efterfrågan om att kunna ladda ner eller streama film för att kunna få ett attraktivt utbud hemma i TV-soffan. Branschen mötte inte efterfrågan, och istället växte flera olika olagliga alternativ fram istället där Thepiratebay är en av de mer kända. Idag betalar ett stort antal prenumeranter gladeligen en hundralapp i månaden för tjänster som Netflix och Viaplay. Jag tror som sagt inte att man kan backa in i framtiden, utan istället styra utvecklingen i önskad riktning.


Det finns dock en del frågetecken gällande dessa digitala vårdmöten. T.ex. hur säkerställer vi att kvalitén upprätthålls? Eller hur vet vi att det inte bara leder till överkonsumtion av vård? För även om det är bra att fler snabbt och enkelt kommer i kontakt med sjukvården, så skall ju någon betala kalaset i slutänden. Och än viktigare är det att vi använder våra pengar på ett effektivt och kvalitativt sätt, för att så många som möjligt skall få så bra vård som möjligt. När du som vårdtagare konsumerar vård via nätet, skickas en faktura till ditt hemlandsting. I Halland får den vårdcentralen du är listad på stå för kostnaden av vårdmötet. Detta riskerar slå hårt ekonomiskt mot enskilda vårdcentraler i framtiden.

Som sagt tror jag att digitala vårdmöten är här för att stanna. Dock bör regionen snarast se över denna frågan ur ett nytto-, kvalitets- samt ekonomiskt perspektiv. Detta yrkade vi Socialdemokrater om på Regionstyrelsen i Region Halland. Se protokoll här:

http://www.regionhalland.se/politiskahandlingar/2017/24489f2c50a94e33809229170971bc94/Protokoll%20RS%20171108.pdf

Likes

Comments

I Dagens Norra Halland kan jag läsa om att den saktfärdiga behandlingen av motioner i Kungsbacka, skulle kunna vara fog för en misstroendeförklaring mot den moderat-ledda kommunstyrelsen.

Samma sak gäller i det borgerligt styrda Region Halland. På senaste regionfullmäktige redovisades alla "Pågående motioner". I dagsläget ligger det tio motioner, som inte ännu varit uppe i fullmäktige för beslut. Den äldsta är från 2014-03-12!!! Det var Per Stané Persson (S) som lämnade in gällande att införa ett regionalt innovationsråd. Man kan även konstatera att det finns ytterligare en motion från 2014 samt två stycken från 2015 där undertecknad ligger bakom den ena. Ni hittar motionerna här:
http://www.regionhalland.se/politiskahandlingar/2017/8a091f10c0344ee8a545884509bd3c63/Ärende 16 Redovisning av pågående motioner.pdf

Man kan ju inte annat än spekulera gällande varför borgarna väljer att inte behandla dessa motioner. Jag tror att det är så enkelt som att dom veta att många av motionerna är bra, och dom vet med sig att det blir svårt i fullmäktige att argumentera för avslag. För att bara godkänna bra S-motioner, finns ju inte på kartan.
( dock slinker en och annan Socialdemokratisk motion igenom med bifall, även om det hör till ovanligheten... )

Slutligen tycker jag det är bra att media uppmärksammar detta hot mot demokratin. Skall bli mycket intressant på regionfullmäktige i februari, hr många motioner som då behandlas. Eller tänker avgående regionstyrelse-ordförande lägga dessa surdegar i knät på sin efterträdare?

Likes

Comments

Igår hade Kungsbacka arbetarekommun medlemsmöte och rangordnade kandidaterna till region och riksdag. Detta är som sagt bara en rangordning. Sedan tar valberedningen för valkrets 4 (Kungsbacka) i Halland över för att listan slutligen skall tas på Socialdemokraternas distriktskongress i april i Halmstad.

Jag tycker vi fick till ett mycket bra lag på vår regionlista med många duktiga och engagerade politiker. Ser fram mot att jobba tillsammans under kommande mandatperiod. Förhoppningsvis i en majoritet... :)

Till riksdagen har vi också två duktiga och erfarna kandidater. Blir spännande att se om någon av dem får ordinarie plats i riksdagen!

Likes

Comments

Jag har haft en vlogg under flera år, men det har bara blivit sporadiska inlägg om lite allt möjligt. Dock har jag under senaste året haft i tanken, att jag skall börja skriva lite om mitt politiska arbete för Socialdemokraterna i Region Halland. Nu har jag gjort slag i saken, och startat denna nya fräscha blogg. Håll till godo :)

Likes

Comments

Igår onsdag röstade den moderat-styrda majoriteten igenom ett förslag om "Bemanning helger, kvällar och nätter".

Ni hittar förslaget på Region Hallands hemsida . (ni får scrolla ner till sidan 424 )


Bakgrunden till detta förslaget är att det är svårt att rekrytera personal till att jobba obekväm arbetstid på våra sjukhus och inom psykiatrin. Tidigare försökte man lösa detta genom bl.a. ett särskilt natt-tillägg för dom som barajobbade nätter. Nyligen har våra omliggande regioner, d.v.s. Västra Götaland och Skåne, ändrat sina ersättningsmodeller. Bland annat har man i Västra Götaland fördubblat natt-OB. Då många som jobbar på t.ex Varbergs sjukhus bor norr om Varberg, såg man i Halland att det fanns en klar risk att vissa skulle söka sig till Sahlgrenska istället. Och det kan man ju inte annat än ha full förståelse för. Även om vi har många trogna medarbetare, så spelar ju lönen en viktig roll för den enskilda individen.


Så därför satta man sig ner och funderade på hur vi skall kunna göra det mer attraktivt att jobba obekväm arbetstid i Halland. Lösningen blev att vi helt enkelt hänger på de omgivande regionerna...! Man dubblar bl.a. natt-OB för sjuksköterskor, barnmorskor, m.m. Man inför 32 timmars arbetstid för dom som jobbar ständig natt. Finns en del andra punkter i förslaget, men det överlåter jag till Er, att läsa själva :)
Men mest körde man "Följa-John" och hängde på omliggande regioner.

Vi Socialdemokrater var dock inte för detta förslaget, utan hade ett eget yrkande till regionstyrelsen. Ni hittar det här. Vi tyckte bl.a. att man inte skall göra skillnad på olika personalkategorier. I borgarnas förslag får förvisso även undersköterskorna ett ökat natt-OB. Men bara hälften så mycket som sjuksköterskorna. Det får mig att undra om det är mer obekvämt för vissa att jobba natt, jämfört med andra...?!

På IVA (intensivvårdsavdelningen) i Halmstad har man under ett par år jobbat med något som heter hälsosamma arbetstider. Det projekt var det personalen själva som initierade då man hade svårt att rekrytera, höga sjuktal samt en allt för hög personalomsättning. Tanken med detta projekt var bl.a. att ju mer natt man jobbade, ju kortare arbetstid fick man. Det som är så bra med detta projektet, är att det var i verksamheten man tillsammans hittade en lösning. Idag har man klart lägre sjuktal. Man har inga problem att anställa och jag tror att man inte har någon bemanningspersonal inne heller.

Vi Socialdemokrater tror att det är så vi borde jobba i all vår verksamhet. Att vi tillsammans med de fackliga organisationerna samt personalen i våra verksamheter, tar fram lösningar på hur vi kan bli en attraktivare arbetsgivare. Må hända kommer man fram till att man skall öka natt-OB, men då har man åtminstone gjort detta i samsyn.

Sedan måste jag nämna något om arbetsmiljön. När jag varit ute och besökt våra verksamheter, får jag ofta höra att det är tungt och att flera gått ner i tid, för att helt enkelt orka med sitt jobb. Visst känns det säkert bra för denna personal att få bättre betalt, men tyvärr är ju arbetsbelastningen den samma oavsett. Och när glädjen över ett par tusenlappar extra i plånboken lagt sig, så är risken att man är lika trött efter ett arbetspass, som man var innan förändringen av ersättningssystemet...!

Nä, jag tror tyvärr inte att borgarnas förslag kommer lösa våra problem i framtiden utan att vi kommer ha fortsatt svårt att rekrytera samt bibehållet eller ökat behov av bemanningspersonal. Dock hoppas jag såklart att detta löser våra problem. För personalens och våra invånares skull. Det är ju dom vi företräder.

Ni har väl inte missat debatten mellan gällande detta med vårt regionråd Lise-Lott Bensköld Olsson (S) och Centerpartisten Stefan Bengtsson på P4? Ni hittar den här:
http://t.sr.se/2BmmeHa

Likes

Comments