Tentamen hemifrån

Under jul och nyår har jag haft svårt att få ro, slappna av och vara i nuet. Jag har varit nervös inför slutet på kurs 2 i min utbildning till distriktssköterska. idag öppnades tentamen upp, vi hade 5 dagar på oss och ett max antal "försök". 10 flervalsfrågor. Vi var tvungna att få alla rätt, detta för att kunna delta i ett obligatoriskt moment som sedan är examinationsgrundande veckan därpå.

Man skulle förbereda med att installera ett program. Vi fick sedan en länk att logga in genom, med lösenord. Det här var nytt för mig, att tentera hemifrån. Jag fick 8 av 10, 9 av 10, slutligen 10 av 10 rätt. Fick läsa visa avsnitt i böckerna flera gånger för att förstå vad jag hade misstolkat, klurigt!

men jag lärde mig av det och känner mig nu mer förberedd.

Jag fick lära mig att kawasakis sjukdom är en sjukdom jag inte trodde vi behövde läsa på, men det är en sjukdom som är lätt att missa under barnets första levnadsår. Man har ett flertal diffusa symtom varav feber över 5 dagar är ett krav, detta kan vara "återkommande" i perioder. utöver detta har man 4 eller fler av andra kriterier som kan vara diffusa rodnader, konjunktivit/röda ögon, erytem, inflammation i munmukosan, halslymfkörtelförstoring osv. Under 6 månader följer man inte heller alltid den kliniska bilden. Jag drog också lärdom att vi inte bara ska lära oss om det som är vanligt att stöta på, utan även de ovanligare sjukdomarna så att man verkligen är rustad för sin nya roll som specialist senare, såklart.

jag lärde mig också om scolios, det är vanligast bland flickor och de med neurologiska sjukdomar, om ryggradskrökning är 7 grader eller mer ska man remitteras till ortoped, men udner 15 grader i cobbvinkel behandlar man sällan, det försvinner ofta under uppväxten. Scoliosen upptäcks oftast vid pubertetsdebut eller strax innan. Ärftlighet störst från mor till både son o dotter, men från far enbart till dotter. Så himla konstigt! Vid misstanke om benlängdsskillnad kan undersökas i sittande. annars alltid i stående, benlängd kan bedömas mha palpation av crista iliaca i framåtböjning.

Nu är det tydligt vilka områden jag misslyckades med först, jag har dessutom fått skriva av mig det med egna ord och fått ytterligare ett tillfälle där jag påmint mig själv om allt så att det verkligen fäster sig.

Det är tur att det är lång tid kvar tills jag är färdig, för jag känner mig inte som en självsäker dsk med stor kompetens i nuläget.


#distriktssköterska #plugg #studier #hemifrån #student #dsktobe #nurse #nursing #utbildning #tentamen #vidareutbildning


Gillar