Johaannaa

Johanna

28 år.
4 barns mamma
L - 2010 #barnmedautism, #barnmedadhd
E- 2014
O- 2016
W- 2020
Älskar inredning.
Utbildar mig till undersköterska.

Blog