Samtalsämne under lunch,

tid i v m ngr kollegor, uttrycket "Meltdown" dök upp för första ggn efter händelse nyligen, kan väl säga att en "lunchbriefing" här var bra, också tacksam över annan kollega som ryckte in dir då denne var på plats, 🤗 ..

Vi diskuterar ofta vårt arb, våra rutiner, vår tjänstgöring och vad som komma skall liksom rikets restriktioner, agerande och rådande utv i omvärlden, det har liksom blivit vår "Röda tråd" mer ell mindre det här m Covid 19 och allt vad det innebär. Även sommar och sem planer får naturligtvis sig en omgång, juni mån som det är, 😉..

Skall väl nämnas att alla ej är lika intresserade, pålästa ell har sådana insikter och kunskaper som gör det värt en diskussion om ngr mer djupare ämnen men här dök alltså ett nytt ämne och uttryck upp "Meltdown" som gick hem hos fler när vi diskuterade Autism och lite olika syndrom och symtom härom vilket gjorde nämnd lunchrast intressant och berikande för somliga och samtliga där vid vårt soliga bord, här får man väl beakta ordet nyfikenhet också men försöker tänka bort sådant liksom övr antaganden som göder dålig och neg energi, ☝🏻..

Trevligt hursom när fler vågar prata och visa verkligt intresse för ngt vilket man ofta kan läsa av, starkt också av kollegor att berätta och öppna sig om sina diagnoser och mediciner, men klart det säger man ju till den som man har förtroende för och som man kanske arb nära m en tid, klart..

F.ö. så diskuterar jag en hel del m läk, chefer, samordnare, adm, äldre personal på omr när man söker ngt annat än det trams, larv, skitsnack ell vilken fest man vart ell skall på bland somliga som alltför ofta enl mig är samtalsämnet..

Nog om det, nu åter till vår lunch och dess huvudämne och om hur vi hjälper, stöttar och avleder barn ell personer m dessa besvär..

här har jag lite egna tankar som hör till sin plats och som man fick medhåll och gehör för samtidigt som en annan kollega verkligen öppnade sig och beskrev i klartext upplevelser och minnen fr sig själv vilket jag berömde denne för då jag själv har intresse samt alltid oftast oavsett försöker finnas där för ngn medmänniska som behöver stöd samt bli lyssnad på.. Sedan blir resonemanget och samtalen av lite mer pers karaktär när man inte är så många, tror jag också ☺️..

vi har ju en hel del barn i vår närhet och i samhället i stort m "Asperger profiler" som emellanåt också har s.k. "Meltdowns" attacker m skov.. Även äldre och vuxna finns naturligtvis också i denna skara men dessa är färre till antalet säk då dem har oftast fått stöd och hjälp, alt. själva lärt sig att bearbeta och bemästra sin problematik, 🤲🏻..

Efter en händelse av detta slag kan föräldrar ofta känna sig uttömda och fundera om de agerade ell svarade korrekt och riktigt.. Likaså dagis och skol personal men även då kollegor och kamrater givetvis, (m tanke på "händelse")..
Du som har ell som förälder har barn m nämnd problematik, kanske har övervägt följande:

Vill tala om här att alla "Meltdowns" vanligtvis ser olika ut och således finns det en mängd olika beteenden som uppstår när ett barn tappar förmågan att hålla sig lugn, sansad och ell reglerad..

Den drabbade ofta då barnet kan falla ner, agera, svära, gråta, skrika, kasta saker, slå sig själva och ell andra, vidare kan dem springa ifr dig ell t.o.m bita..

Dessa symtom kan pågå i korta ell längre perioder och varar alltifrån ngn min till ibland tim..

"Meltdowns" är inte ditt barns sätt att manipulera dig utan det är mer säk emotionella explosioner som styr och tar vid då barnet är nog mer överbelastat, stressat, ångestfylld och kan inte tänka rationellt i stunden vilket ofta mynnar ut i utbrott och dessutom m kanske ännu en svårbemästrad ångest framledes..

Strategier, som jag kommer ihåg av erfarenhet för att hantera uppkomna situationer kan vara följande, talar här dir till dig som förälder;

Om du kan känna igen beteenden som talar om för dig att en "Meltdowns" kommer, använd en på förhand genomtänkt "lugna ned plan" för att lugna ner den drabbade, således ta fram din "cool down list" vid uppkomna tillfällen och i risksituationer, ☝🏻.. (du får ha den i huvudet), 😆..

Sedan gäller det att också påverka när barnet är bäst och mest mottaglig för det, fortfarande kan lyssna och tänka, ty det är då som dina ansträngningar är som mest effektiva och lyssnade på..
Bekräftelse och beröm är viktigt så fokusera mkt på bra saker, bra sidor och mindre på dem dåliga så minimal m uppmärksamhet för det negativa och vice versa, 👌🏻.. Barnet kanske själv kan välja att undvika tillståndet m förståndet i behåll, det är viktigt också att Ni talar om det tillsammans ist för att undvika det, barnet skall inte vara rädd att prata och minnas utan du som förälder lyssnar och samtalar förståndigt på barnets nivå. Barnet får mer självinsikt också i sitt beteende vilket stöttar personen själv..

Till sist, tänk också på att ju mer du kan lära dig om vilka åtgärder och beteenden ditt barn sjösätter för att varna dig och andra i sin omgivning för att tillståndet kommer ell skulle kunna komma, desto mer lär du dig att förhindra dem, 😇🙏🏻 🤗..

Nu behöver jag fokusera på annat så jag går på avslut, på återseende men hoppas du finner ell fann ngt matnyttigt i det här lite längre utkastet än brukligt, alltid glädjer det någon ell vad brukar du/Ni säga, kändes bra att skriva iaf för mig och beröra ett så viktigt ämne för många, tåls att belysas liksom, 🥰..

Önskar dig en forts trevlig tors m glädje sol och värme, 😇👍🏻☀️🤘🏻🤗..

min matlåda berörd lunch, btw.. ☺️🍜😆..

Gillar

Kommentarer