Psykisk hälsa

och psykisk ohälsa, är ju på tapeten och aktuellt i synnerhet i dessa tider, 😔..

Folkhälsomyndigheten har publicerat en ny litteraturöversikt som undersöker hur den psykiska hälsan i befolkningen har påverkats av covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder under pandemins första månader. Målgrupper för publikationen är aktörer med uppdrag som är kopplade till folkhälsa och folkhälsoarbete på lokal, regional och nationell nivå. Litteraturöversikten ger en första preliminär lägesbild av de studier som undersökt befolkningens psykiska hälsa under pandemins inledande skede och som hunnit publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vi kommer att följa kunskapsutvecklingen inom området och uppdatera resultaten när nya studier publiceras.

Vi i SPES följer så klart utv, 😪💔🙏❤️🤗..


Läs mer här:

[https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/ny-litteraturoversikt-om-hur-pandemin-har-paverkat-den-psykiska-halsan/](https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/ny-litteraturoversikt-om-hur-pandemin-har-paverkat-den-psykiska-halsan/)

Gillar