Oförmögna till förståelse,.

samt att utv ett sådant för dem, som för oss alla i det sammanhanget, så nödvändigt levnadssätt som ofta kräver en omutlig ärlighet, 😢🙏🏻🤗..

individen härom och dessa är av naturen oförmögna att förstå och utveckla ovan nämnt sätt, 😔..

det tycks av somliga mer ell mindre vara så att dem är födda så men m en strävan och ett hopp samt m en stark tro och övertygelse gjord av kärlek finns det alltid en möjlighet, ty inget är förlorat ell dömt på förhand,☝🏻..

fredagkväll vi har, 😉..

😔🙏🏻💞🤲🏻🤗,..

Fridens liljor,..

Gillar